Een man loopt met zijn schaduw en draagt het kruis,
Foto door Kevin Carden,
Digitaal gemasterde foto,
Uitgebracht in 2014
© Kevin Carden / GoodSalt

Een man loopt met zijn schaduw en draagt het kruis,
Foto door Kevin Carden,
Digitaal gemasterde foto,
Uitgebracht in 2014
© Kevin Carden / GoodSalt

Evangelie van 10 april 2022

De kruisweg - Kruisweg 9: Jezus valt voor de derde keer

Boek der Klaagliederen 3:27-32

Het is goed voor een man dat hij het juk draagt in zijn jeugd. Laat hem alleen zitten in stilzwijgen, wanneer hij het hem opgelegd heeft; laat hem zijn mond in het stof leggen - er kan nog hoop zijn; laat hem zijn wang geven aan de smijter, en vervuld worden van beledigingen. Want de Here zal niet voor eeuwig verstoten, maar, al doet Hij verdriet, Hij zal ontferming hebben, naar de overvloed zijner bestendige liefde.

Bespiegeling over de hedendaagse kunstfoto

Wij aanbidden u, o Christus, en wij zegenen u

Want door uw heilige kruis heeft u de wereld verlost.

 

Als ik naar je kijk, terwijl je voor de derde keer valt, besef ik dat ook ik mijn kruis moet opnemen. Ik wil het niet, maar ik zou het moeten.

Ik realiseer me dat het kruis dat U mij vroeg te dragen, schaduwen heeft geworpen in mijn leven. Als ik loop, kan niemand het zien behalve ik, en u weet dat die schaduwzijde er is. Ik kan het geprojecteerd zien op de muur.

O mijn Jezus, help me om mijn eigen kruis me te laten transformeren... en me te vormen.

Geef me een moedige, energieke en gulle instelling om dit te doen. U bent mij voorgegaan. Zoals Thomas à Kempis zei: "Draag het kruis blijmoedig en het zal u dragen!". Mijn Jezus, help me dit te doen...

Onze Vader, die in de hemel zijt...

Wees gegroet Maria, vol van genade...

Glorie aan de Vader en aan de Zoon...

 

De normale evangelielezing voor vandaag, Palmzondag: Marcus 11: 1-10:

Toen zij Jeruzalem naderden, bij Bethfaag en Bethanië, dicht bij de Olijfberg, zond hij twee van zijn leerlingen uit en zei tegen hen: "Ga het dorp in dat voor jullie ligt, en meteen als je daar binnenkomt, zul je daar een veulen vinden dat nog nooit bereden is; maak het los en breng
het. Als iemand tegen je zegt, "Waarom doe je dit?" zeg dan dit, "De
De Heer heeft het nodig en zal het onmiddellijk hierheen sturen." Zij gingen weg.
en vonden een veulen vastgebonden bij een deur, buiten op straat. Toen zij
en het losmaakten, zeiden enkele omstanders tegen hen: 'Wat doen jullie,
het veulen los te maken? Zij vertelden hun wat Jezus gezegd had, en zij stonden toe
om het te nemen. Toen brachten zij het veulen naar Jezus en wierpen hun
mantels op, en hij zat erop. Velen spreidden hun mantels uit op de
weg, en anderen strooiden bladertakken uit die ze in de velden hadden gekapt.
Toen schreeuwden zij die vooruit gingen en zij die volgden,
Hosanna.
Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer!
Gezegend is het komende koninkrijk van onze voorvader David!
Hosanna in de hoogste hemel!'

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Inschrijven
Kennis geven van
1 Commentaar
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Michael Trudeau
Lid
Michael Trudeau(@michaeltrudeau)
5 maanden geleden

De zon staat duidelijk laag aan de hemel. Ik denk liever dat het ochtend is en dat de man zijn kruis heeft opgenomen om Jezus te volgen in deze dag. Het is een goede herinnering voor mij, omdat ik Patrick's uitnodiging tot bezinning meestal 's morgens vroeg zie.

Lezingen bij het boek Klaagliederen 3: 27-32

12 oktober 2019

Lucas 11: 27-28

Gelukkig de baarmoeder die je baarde en de borsten die je...

4 maart 2020

Lucas 11:29-32

Jona werd een teken voor de Ninevieten

15 december 2019

Mattheüs 11:2-11

Johannes de Doper had in zijn gevangenis gehoord wat C...

13 december 2019

Mattheüs 11:16-19

Kinderen spelen pijp

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Overslaan naar inhoud