De sluier van Veronica,
Schilderij van Domenico Fetti (1589-1623),
Geschilderd tussen 1618/1622,
Olieverf op paneel
© De Nationale Galerie van Kunst, Washington

De sluier van Veronica,
Schilderij van Domenico Fetti (1589-1623),
Geschilderd tussen 1618/1622,
Olieverf op paneel
© De Nationale Galerie van Kunst, Washington

Evangelie van 7 april 2022

De kruisweg - Kruisweg 6: Veronica veegt het gezicht van Jezus af

Klaagliederen 3: 48-50; Numeri 11:24-26

Mijn ogen vloeien met rivieren van tranen vanwege de vernietiging van mijn volk. Mijn ogen zullen vloeien zonder ophouden, zonder uitstel, totdat de Heer uit de hemel neerziet en ziet. De Heer zegene u en behoede u; de Heer doe zijn aangezicht op u schijnen en zij u genadig; de Heer verheffe zijn gezag over u en geeft u vrede.

Reflectie op het schilderij

Wij aanbidden u, o Christus, en wij zegenen u

Want door uw heilige kruis heeft u de wereld verlost.

 

Is dit uw ware gezicht, o Christus? Te midden van deze pijn en afschuw, hebt U nog steeds zo'n zachte, tedere, vriendelijke uitdrukking. De edelmoedigheid van uw daden zijn zichtbaar.

Of dit nu de 'ware beeltenis' is of niet, of in het Latijn, de 'vera icoon', de twee woorden samen geven die barmhartige vrouw op Golgotha een werkelijk toepasselijke naam: Veronica. Zij voelde zo diep voor U, Heer, dat één eenvoudig gebaar, het zweet en bloed van Uw gezicht afvegen, alles was wat zij kon doen. Een prachtig gebaar van een vrouw die medelijden had.

Ik heb ook medelijden, mijn Jezus, als ik U zie op Uw weg naar Golgotha, maar ik beschouw het als vanzelfsprekend wat U die dag voor mij hebt gedaan. Ik heb U zo vaak op Uw Via Crucis gadegeslagen dat ik enigszins immuun ben geworden voor wat U voor ons hebt gedaan. Wek in mij het vuur van empathie weer aan en help mij om de volgende acht staties echt naast U te lopen... en niet slechts een toeschouwer te zijn...

 

Onze Vader, die in de hemel zijt...

Wees gegroet Maria, vol van genade...

Glorie aan de Vader en aan de Zoon...

 

 

De normale evangelielezing van de dag: Johannes 8:51-59:

Waarlijk, ik zeg u, wie mijn woord gestand doet, zal den dood nooit zien.' De Joden zeiden tot hem: "Nu weten wij, dat gij een duivel hebt. Abraham en de profeten zijn gestorven, maar u zegt: "Wie mijn woord nakomt, zal de dood nooit smaken." Bent u groter dan onze vader Abraham, die stierf? De profeten stierven ook. Wie beweert u te zijn? Jezus antwoordde: "Als ik mijzelf verheerlijk, is mijn roem niets. Het is mijn Vader die mij verheerlijkt, hij van wie jullie zeggen: "Hij is onze God", hoewel jullie hem niet kennen. Maar ik ken hem; als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik net als jullie een leugenaar zijn. Maar ik ken hem wel en ik houd mij aan zijn woord. Uw voorvader Abraham verheugde zich, dat hij mijn dag zou zien; hij zag dien en was verblijd. Toen zeiden de Joden tot hem: "Je bent nog geen vijftig jaar oud en heb je Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: Waarlijk, Ik zeg u: eer Abraham was, ben Ik. Toen pakten zij stenen om naar hem te gooien, maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
6 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
11 maanden geleden

Ook in het evangelie van vandaag is veel om over na te denken... voor Abraham was, ben ik. Wat een mysterie.

Debbie Thompson
Lid
Debbie Thompson(@debbie)
11 maanden geleden

De sluier is zo realistisch in zijn textuur. Gewoon prachtig.

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
11 maanden geleden

Ik vraag me af hoeveel Veronicas weten dat hun naam 'ware afbeelding' betekent?

Monica Wilmot
Lid
Monica Wilmot(@monica-c)
11 maanden geleden
Antwoord op  Charles Marriott

Een fascinerende gedachte inderdaad!

Lezingen in verband met Klaagliederen 3: 48-50; Numeri 11:24-26

30 maart 2020

Johannes 8:1-11

Christus en de overspelige vrouw

28 March 2023

Johannes 8:21-30

Je zult beseffen dat ik hem

31 maart 2020

Johannes 8: 21-30

Ik blijf thuis, Heer!

27 maart 2023

Johannes 8:1-11

Laat degene onder u die niet gezondigd heeft de...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen