Vuurwerk op de Pont-Neuf in 1745
Uit 'The 18th Century Its Institutions, Customs, and Costumes. Frankrijk, 1700-1789', door Paul Lacroix (1806-1884),
Boek geïllustreerd met 21 chromolithografieën en 351 houtgravures,
Uitgegeven door Chapman and Hall, Londen,
Midden 19e eeuw
© Alamy

 

Vuurwerk op de Pont-Neuf in 1745
Uit 'The 18th Century Its Institutions, Customs, and Costumes. Frankrijk, 1700-1789', door Paul Lacroix (1806-1884),
Boek geïllustreerd met 21 chromolithografieën en 351 houtgravures,
Uitgegeven door Chapman and Hall, Londen,
Midden 19e eeuw
© Alamy

 

Evangelie van 31 december 2021

Het Woord was het ware licht dat alle mensen verlicht

Johannes 1:1-18

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Hij was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hem ontstaan, en zonder hem is niet één ding ontstaan. Wat in hem is ontstaan was leven, en het leven was het licht van alle mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet overwonnen. Er was een man, gezonden van God, wiens naam was Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem zouden geloven. Hij was zelf niet het licht, maar hij kwam om van het licht te getuigen. Het ware licht, dat iedereen verlicht, zou in de wereld komen. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem ontstaan; toch kende de wereld hem niet.

Hij kwam tot wat van Hem was, en zijn eigen volk nam Hem niet aan. Maar aan allen die Hem ontvingen, die in Zijn naam geloofden, gaf Hij macht om kinderen van God te worden, die niet uit bloed of uit de wil van het vlees of uit de wil van de mens, maar uit God geboren zijn. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid als van de enige zoon van een vader, vol van genade en waarheid. (Johannes getuigde van hem en riep uit: "Dit was hij van wie ik gezegd heb: 'Wie na mij komt, gaat mij voor, want hij was vóór mij.') Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. De wet werd inderdaad door Mozes gegeven; genade en waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien. Het is God, de enige Zoon, die dicht bij het hart van de Vader staat, die Hem heeft bekend gemaakt.

Reflectie op de gravure

Onze evangelielezing van vandaag is het kerstverhaal van Johannes. Het speelt zich af in de context van de schepping: 'in het begin....' Johannes impliceert dat het begin precies dat is: een begin'... het verhaal van de Schepping gaat nog steeds door. De schepping is niet een gebeurtenis uit het verleden, maar het is ook het voortgaande leven van God met zijn volk. In deze tijd na Kerstmis herinnert Johannes ons eraan hoe God nog steeds leven geeft aan zijn volk, elke dag opnieuw. 

Vandaag is ook de laatste dag van het jaar. Op veel plaatsen zal vuurwerk worden afgestoken. Historici geloven dat vuurwerk al in de tweede eeuw voor Christus werd uitgevonden in het oude Liuyang, China. De eerste natuurlijke "rotjes" waren korte bamboestengels die, wanneer ze in een vuur werden gegooid, door de intense hitte van de holle stengel met een luide knal explodeerden. Later, rond 900 na Christus, werd dit verder ontwikkeld door de stengel te vullen met de eerste variant van buskruit (kaliumnitraat, zwavel en houtskool). Andere chemicaliën werden in dit poeder gemengd om verschillende kleuren te creëren. De explosies werden ook meer gecontroleerd en gericht. Tegen de tijd dat onze gravure werd gemaakt, waarop een scène in Parijs uit 1745 is afgebeeld, was het vuurwerk al goed ontwikkeld. 

In zekere zin heeft ons geloof iets van "vuurwerk". Als het omhulsel gewoon in een doos zit, opgeborgen, zal het nooit zijn potentieel en bestaansreden bereiken. We zullen nooit de schoonheid zien die het bevat, tenzij we het ontsteken! We zijn tenslotte geroepen om een licht voor de wereld te zijn. Dus misschien kunnen we vandaag, op oudejaarsavond, bedenken hoe we Gods licht in de nachtelijke hemel van 2022 kunnen laten schijnen. 

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Johannes 1:1-18

25 december 2020

Johannes 1:1-5,9-14

In den beginne was het Woord

25 december 2019

Johannes 1:1-18

Het Woord werd vlees en leefde onder ons.

15 januari 2023

Johannes 1:29-34

Kijk: daar is het Lam van God

2 januari 2020

Johannes 1:19-28

Een stem die schreeuwt in de wildernis

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen