De offers gebracht door Abel,
Melchizedek, en Abraham,

Mozaïek decoratie,
Deel 6e Eeuw,
© Basilica di Sant'Apollinare in Classe, Ravenna, Italië

De offers gebracht door Abel,
Melchizedek, en Abraham,

Mozaïek decoratie,
Deel 6e Eeuw,
© Basilica di Sant'Apollinare in Classe, Ravenna, Italië

Evangelie van 19 januari 2020

Jezus is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt

Johannes 1:29-34

Toen hij Jezus op zich af zag komen, zei Johannes, "Kijk, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dit is degene over wie ik sprak toen ik zei: Er komt een man na mij, die vóór mij staat, omdat hij vóór mij bestond. Ik kende hem zelf niet, en toch was het om hem aan Israël te openbaren, dat ik kwam dopen met water. Johannes verklaarde ook: "Ik zag de Geest als een duif uit de hemel op hem neerdalen en op hem rusten. Ik kende hem zelf niet, maar hij die mij gezonden had om met water te dopen, had tegen mij gezegd: "De man op wie je de Geest ziet neerdalen en op hem zien rusten, is degene die met de heilige Geest zal dopen." Ja, ik heb het gezien en ik ben er getuige van dat hij de uitverkorene van God is.

Bespiegeling over de Mozaïekversiering

In de evangelielezing van vandaag wordt de profetische rol van Johannes de Doper duidelijk geschetst, waar hij Jezus aankondigt als de beloofde Messias. Maar laten we eens nader kijken naar de woordenKijk, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt'. Als we naar het Oude Testament kijken, zien we een hele myriade van offergaven plaatsvinden. Mensen brachten offers voor zowat elk aspect van het leven: dankoffers, oogstoffers, zondoffers, offers voor een goede gezondheid, enz... Christus kwam om een einde te maken aan zulke offers. Jezus bracht het ultieme offer door voor eens en voor altijd te sterven, voor de vergeving van zonden, dus hoeven er geen dieren meer geofferd te worden.

Wij zouden echter geneigd kunnen zijn te denken dat de volkeren in de oudheid ruw waren in hun eredienst en dat offers iets waren dat 'de mensen toen deden'. Toch is offeren vandaag de dag nog steeds even noodzakelijk en wraakzuchtig binnen ons christelijk geloof. Elke dimensie van ons menselijk bestaan vereist vaak toch offers. Er zijn bepaalde dingen die we moeten opgeven voor ons gezin, of voor onze carrière of voor onze studie. Maar een offer aan God, is heel anders. Het is een offer dat door ons vrijelijk aan God wordt gegeven als teken van eerbied en onderwerping aan Hem. Het zijn daden van liefde voor God en dat is wat God meer dan wat ook van ons wil: liefde!

Zulke kleine offers die voortkomen uit een plaats van liefde voor Onze Lieve Heer, kunnen allerlei vormen aannemen: vasten, boetedoening, trots bedwingen, ophouden met roddelen, enz... Wat al deze soorten offers gemeen hebben, is dat de betekenis van het offer afhangt van de grotere waarde van datgene waarvoor het offer bedoeld was en als het gedaan wordt uit liefde voor Onze Lieve Heer, dan komen we in Zijn armen, via de weg van het offer.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Johannes 1:29-34

Johannes 1:1-18

Het Woord werd vlees en leefde onder ons.

25 december 2020

Johannes 1:1-5,9-14

In den beginne was het Woord

2 januari 2020

Johannes 1:19-28

Een stem die schreeuwt in de wildernis

13 december 2020

Johannes 1:6-8,19-28

Gaudete Zondag

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content