Sint Johannes de Doper die Christus aanwijst als het Lam van God,
Geschilderd door Meester van het Johannes Altaarstuk (Hugo Jacobsz.?),
Nederlands (actief in Leiden en Gouda),
voor het eerst veilig gedocumenteerd 1478, nog steeds actief 1534,
Geschilderd 1500-1510,
Olieverf op paneel
© Philadelphia Museum of Art

 

Sint Johannes de Doper die Christus aanwijst als het Lam van God,
Geschilderd door Meester van het Johannes Altaarstuk (Hugo Jacobsz.?),
Nederlands (actief in Leiden en Gouda),
voor het eerst veilig gedocumenteerd 1478, nog steeds actief 1534,
Geschilderd 1500-1510,
Olieverf op paneel
© Philadelphia Museum of Art

 

Evangelie van 4 januari 2022

Toen ze dit hoorden, volgden de twee discipelen Jezus

Johannes 1:35-42

Terwijl Johannes met twee van zijn discipelen stond, kwam Jezus voorbij, en Johannes staarde hem strak aan en zei: "Kijk, daar is het Lam Gods. Toen zij dit hoorden, volgden de twee discipelen Jezus. Jezus draaide zich om, zag hen volgen en zei: "Wat willen jullie? Zij antwoordden: "Rabbi," - dat betekent Meester - "waar woont U?" "Kom en zie," antwoordde Hij; zo gingen zij heen en zagen, waar Hij woonde, en bleven de rest van dien dag bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur.

Een van deze twee die volgelingen van Jezus werden na het horen van wat Johannes had gezegd, was Andreas, de broer van Simon Petrus. De volgende morgen vroeg ontmoette Andreas zijn broer en zei tegen hem: "Wij hebben de Messias gevonden" - dat betekent de Christus - en hij bracht Simon naar Jezus. Jezus keek hem streng aan en zei: "Jij bent Simon, zoon van Johannes; jij moet Cephas genoemd worden" - wat Rots betekent.

Reflectie op het schilderij

De lezing van vandaag volgt op die van gisteren, waarin Johannes de Doper Jezus het "Lam Gods" noemde. In de evangelielezing van vandaag zien we dat Johannes nu zijn eigen volgelingen naar Jezus leidt. Johannes kwam om de weg te bereiden en deed precies dat, door enkele van zijn eigen discipelen ertoe aan te zetten discipelen van Jezus te worden.  Daarin ligt het voorbeeld van Johannes, dat hij niet probeerde vast te houden aan zijn volgelingen. Hij wees zijn eigen discipelen edelmoedig en liefdevol op Hem die groter was dan hijzelf. 

De heilige Johannes is dus een groot voorbeeld van hoe ook wij onze vrienden met elkaar kunnen delen en niet bezitterig kunnen zijn over de vrienden die we hebben. We willen hen voorstellen aan andere mensen en delen wat we hebben en wie we kennen... En de grootste vriend aan wie we hen kunnen voorstellen is natuurlijk Jezus zelf. Ook wij zijn geroepen om onze vrienden te wijzen in de richting van het Goede. En ja, dat kan soms een prijs hebben. Sint Johannes gaf uiteindelijk zijn leven als opoffering voor zijn missie. 

Ons paneel van een onbekende Nederlandse kunstenaar, geschilderd omstreeks 1500-1510, toont links de heilige Johannes met zijn discipelen. Hij wijst naar Jezus en zijn volgelingen. Merk op dat Jezus en al zijn volgelingen een aureool hebben, terwijl Johannes de enige is met een aureool in de andere groep. Zij bevinden zich allen in een omheinde tuin. Het tuinhek op de achtergrond zal weldra worden opengegooid om Jezus' dienst in de wereld te laten losbarsten. De kunstenaar schilderde Johannes en Jezus in vergelijkbare kleding. 

Ieder van ons werd door iemand aan Jezus voorgesteld. Dat kan door onze ouders zijn gedaan of door een vriend. Maar wie zal wij aan Jezus voorstellen in 2022?

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Johannes 1:35-42

31 december 2022

Johannes 1:1-18

Het Woord werd vlees en leefde onder ons.

24 augustus 2022

Johannes 1:45-51

Feest van Sint Bartholomeus

24 augustus 2021

Johannes 1:45-51

Nathaniel zei: 'Kan hier iets goeds uit voortkomen...

23 mei 2022

Johannes 15:26-16:4

De Geest der waarheid die uitgaat van de Vader,...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen