Sint Bartholomeus,
Gebeeldhouwd door Pierre Le Gros de Jongere (1666-1719)
Gebeeldhouwd tussen 1703-1712,
Marmer
© Christian Art

Sint Bartholomeus,
Gebeeldhouwd door Pierre Le Gros de Jongere (1666-1719)
Gebeeldhouwd tussen 1703-1712,
Marmer
© Christian Art

Evangelie van 24 augustus 2021

Nathaniel zei: "Kan er iets goeds van die plaats komen?

Johannes 1:45-51

Filippus vond Nathaniel en zei tegen hem: "We hebben degene gevonden over wie Mozes in de wet heeft geschreven, over wie de profeten hebben geschreven: hij is Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. "Uit Nazareth?" zei Nathaniel 'Kan er iets goeds van die plek komen? Kom en zie' antwoordde Filippus. Toen Jezus Nathanaël zag komen, zeide hij van hem: "Daar is een Israëliet, die den naam verdient, onbekwaam tot bedrog. Hoe kent gij mij?' antwoordde Nathanaël. Jezus zei: "Voordat Filippus u kwam roepen, heb ik u gezien onder de vijgenboom. Nathanaël antwoordde: 'Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël.' Jezus antwoordde: 'Dat geloof je alleen maar omdat ik gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom. Je zult grotere dingen zien dan dat.' En toen voegde hij eraan toe: "Ik zeg je heel plechtig: je zult de hemel zien opengaan en boven de Mensenzoon de engelen van God zien opstijgen en neerdalen.

Reflectie op het beeldhouwwerk

In onze evangelielezing van vandaag lezen we hoe Filippus stond te popelen om zijn vriend Nathaniël (die in Mattheüs 10:3 en Lucas 6:14 ook Bartholomeüs wordt genoemd) te vertellen over het nieuws dat hij had besloten Jezus te volgen en Zijn discipel te worden. Filippus deed zijn uiterste best om Nathaniël ervan te overtuigen dat Jezus werkelijk DE Messias, genoemd door Mozes en alle profeten. Nathanial was aanvankelijk zeer afwijzend en zei dat de Messias niet uit Nazareth kon komen. "Kan daar iets goeds vandaan komen?"zegt hij sceptisch. Omdat Nazareth op het kruispunt lag van vele handelsroutes waar mensen van verschillende rassen en culturen samenkwamen, dacht hij dat de stad niet orthodox genoeg zou zijn om de ware Messias voort te brengen. We dragen allemaal een beetje van Nathaniel in ons. We kunnen allemaal wel eens sceptisch zijn wanneer mensen ons bepaalde waarheden vertellen, vooral met betrekking tot religie. 

In plaats van ruzie te maken met zijn vriend, besluit Phillip Nathaniel uit te nodigen om Jezus te ontmoeten. Kom en zie'. voor jezelf zegt hij tegen Nathaniel. Het is een mooie les dat slimme argumenten vaak mensen niet (terug) winnen voor God, maar dat een persoonlijke ontmoeting met Christus levens voor altijd kan veranderen!

Vandaag vieren we Sint Bartholomeus (Nathaniel). Ik deel met u een afbeelding van een beeld dat de heilige voorstelt met zijn gevilde huid, symbool van zijn martelaarschap. Het is een van de twaalf beelden van de twaalf Apostelen in de Basiliek van Sint Jan Lateranen in Rome. Ze staan in het middenschip van de kerk, elk in een aparte nis, ontworpen door Francesco Borromini in de tweede helft van de 17e eeuw. De kunstenaar was Pierre Le Gros de Jongere. Zijn imposante beeld van Nathaniel toont het geloof van de discipel na zijn ontmoeting met Christus: hij ging van pure scepsis over Christus, tot het edelmoedig aanvaarden van een van de wreedste marteldaden ooit...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Johannes 1:45-51

3 januari 2022

Johannes 1:29-34

Kijk, daar is het Lam van God.

24 augustus 2023

Johannes 1:45-51

Feest van Sint Bartholomeus

19 januari 2020

Johannes 1:29-34

Jezus is het lam van God dat wegneemt...

24 augustus 2022

Johannes 1:45-51

Feest van Sint Bartholomeus

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud