Sint Bartholomeus gevild,
Gebeeldhouwd door Marco d'Agrate (1504-1574) ,
Gebeeldhouwd in 1562,
Marmer
© Duomo di Milano, de kathedraal van Milaan

Sint Bartholomeus gevild,
Gebeeldhouwd door Marco d'Agrate (1504-1574) ,
Gebeeldhouwd in 1562,
Marmer
© Duomo di Milano, de kathedraal van Milaan

Evangelie van 24 augustus 2022

Feest van Sint Bartholomeus

Johannes 1:45-51

Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: "We hebben degene gevonden over wie Mozes in de wet heeft geschreven, over wie de profeten hebben geschreven: hij is Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth". Uit Nazareth?" zei Natanaël, "kan daar iets goeds vandaan komen?" "Kom en zie" antwoordde Filippus. Toen Jezus Nathanaël zag komen, zeide hij tot hem: Daar is een Israëliet, die den naam verdient, onbekwaam tot bedrog. Hoe kent gij mij?" zeide Natanaël. Jezus zeide: Eer Filippus u kwam roepen, zag ik u onder den vijgenboom. Nathanaël antwoordde: 'Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël.' Jezus antwoordde: 'Dat geloof je alleen maar omdat ik gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom. Je zult grotere dingen zien dan dat.' En toen voegde hij er aan toe: "Ik zeg je heel plechtig: je zult de hemel zien opengaan en boven de Mensenzoon de engelen van God zien opstijgen en neerdalen.

Reflectie op het beeldhouwwerk

Vandaag vieren wij het feest van de heilige Bartholomeüs, een van de twaalf apostelen. Hij reisde veel om het Woord van God te verspreiden en bezocht plaatsen als India, Ethiopië, Lycaonië (het huidige Turkije), Parthië (het huidige Iran) en Armenië. In Armenië zou de apostel op bevel van de Armeense koning Astyages de marteldood gestorven zijn door villen en onthoofding. Ons huidige beeldhouwwerk, in de Duomo van Milaan, toont de heilige die van zijn huid is gevild. Gemaakt door beeldhouwer Marco d'Agrate in 1562, zien we de heilige Batholomeüs een soort mantel dragen op zijn schouders en rond zijn lichaam. Maar het is zijn eigen huid, een duidelijke verwijzing naar de martelingen die hij moest doorstaan toen hij de marteldood stierf. Het beeld toont weinig emotie of pijn. Het is meer een studie en presentatie van de menselijke anatomie, typisch voor de 16de eeuwse belangstelling voor wetenschap en het lichaam. Het beeldhouwwerk is dus evenzeer een oefening in deugdzame academische studie van de spieren en de structuur van het menselijk lichaam, als dat het over de heilige Bartholomeus gaat.

Het beeld is zeer klassiek van stijl - zozeer zelfs dat de beeldhouwer aan de voet van het beeld een korte inscriptie toevoegde met de tekst: "Non me Praxiteles, sed Marcus finxit Agrates" ("Ik ben niet gebeeldhouwd door Praxiteles, maar door Marco d'Agrate"), verwijzend naar de "angst" van de beeldhouwer dat het beeld niet van hem zou zijn, omdat het zo klassiek van stijl was; maar dat het in plaats daarvan zou kunnen worden toegeschreven aan Praxiteles, een van de bekwaamste en beroemdste beeldhouwers uit Athene in het Oude Griekenland.

De heilige Bartholomeüs werd ontdaan van zijn huid, zijn ultieme offer, om te getuigen van God. Hij leert ons hoe wij, om God te dienen, uiteindelijk ook van alles ontdaan kunnen worden alvorens onze Maker te ontmoeten...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
1 Commentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 jaar geleden

Wat voor commentaar is mogelijk?

Lezingen met betrekking tot Johannes 1:45-51

25 december 2023

Johannes 1:1-5,9-14

In den beginne was het Woord

3 januari 2021

Johannes 1:1-18

In den beginne was het Woord

23 mei 2022

Johannes 15:26-16:4

De Geest der waarheid die uitgaat van de Vader,...

2 januari 2021

Johannes 1:19-28

Wie ben jij?

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud