Jacob's Ladder,
Geschilderd door Nicolas Dipre (1495-1532)ook wel Nicolas d'Ypres genoemd,
Geschilderd circa 1525
Olieverf op paneel
© Musée du Petit Palais, Parijs

Jacob's Ladder,
Geschilderd door Nicolas Dipre (1495-1532)ook wel Nicolas d'Ypres genoemd,
Geschilderd circa 1525
Olieverf op paneel
© Musée du Petit Palais, Parijs

Evangelie van 29 september 2022

Feest van de aartsengelen Michael, Gabriel en Raphael

Johannes 1: 47-51

Toen Jezus Nathanaël zag aankomen, zei hij van hem: 'Daar is een Israëliet die de naam verdient, niet in staat tot bedrog.' 'Hoe kent u mij,' zei Nathanaël. 'Voordat Filippus u kwam roepen,' zei Jezus 'zag ik u onder de vijgenboom.' Nathanaël antwoordde: 'Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël.' Jezus antwoordde: 'U gelooft dat alleen omdat ik zei: Ik zag u onder de vijgenboom. U zult grotere dingen zien dan dat.' En toen voegde hij eraan toe: 'Ik zeg u plechtig: u zult de hemel opengelegd zien en boven de Mensenzoon, de engelen van God die opstijgen en neerdalen.'

Reflectie op het schilderij

Een van de voornaamste rollen van de engelen in de Schrift is die van boodschapper (het Griekse werk angelos betekent boodschapper). Zij fungeren als Gods boodschappers voor de mensen. Michaël, Gabriël en Rafaël, wier feest wij vandaag vieren, waren uniek in de heilsgeschiedenis.

Engelen overbruggen de kloof tussen hemel en aarde. In het boek Genesis had Jakob al een droom van een ladder die hemel en aarde verbond met daarop "engelen die opstijgen en neerdalen"; de ladder was Jakobs visioen van de ontmoeting tussen hemel en aarde. In onze lezing gebruikt Johannes precies deze woorden van "de engelen van God die opstijgen en neerdalen". Maar naast de engelen is Jezus nu natuurlijk degene in wie hemel en aarde elkaar ontmoeten. Telkens wanneer wij ons tot Jezus wenden, wenden wij ons tot hem in zijn menselijke, aardse natuur, maar ook in zijn goddelijke, hemelse natuur. Hij is de ladder die beide verbindt en die is allebei.

Op ons schilderij van vandaag, van Nicolas Dipre uit circa 1525, ligt Jacob langs de kant van de weg, in diepe slaap. Hij droomt van een ladder die hemel en aarde verbindt. Zowel Jakob als de engelen zijn in het wit gekleed. Ook de hemelse wolken zijn wit. Alles is met elkaar verbonden door het gebruik van één kleur.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
1 Commentaar
Inline Feedbacks
View all comments
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
2 maanden geleden

Hou van het schilderij - zo mysterieus, zoals ons geloof zelf.

Lezingen met betrekking tot Johannes 1: 47-51

3 januari 2021

Johannes 1:1-18

In den beginne was het Woord

4 januari 2022

Johannes 1:35-42

Toen ze dit hoorden, volgden de twee discipelen Jezus

29 september 2020

Johannes 1:47-51

Feest van de aartsengelen Michael, Gabriel & ...

2 januari 2021

Johannes 1:19-28

Wie ben jij?

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content