Christus in het huis van Martha en Maria,
Schilderij van Johannes Vermeer (1632-1675),
Geschilderd in 1655,
Olieverf op doek,
© Schotse Nationale Galerij, Edinburgh

Christus in het huis van Martha en Maria,
Schilderij van Johannes Vermeer (1632-1675),
Geschilderd in 1655,
Olieverf op doek,
© Schotse Nationale Galerij, Edinburgh

Evangelie van 29 juli 2020

Jezus voelt mee met Martha en Maria over Lazarus

Johannes 11:19-27

Veel Joden waren naar Martha en Maria gekomen om met hen mee te leven over hun broer. Toen Martha hoorde dat Jezus was gekomen, ging zij hem tegemoet. Maria bleef in het huis zitten. Martha zeide tot Jezus: Indien gij hier waart geweest, zou mijn broeder niet gestorven zijn; maar ik weet, dat, zelfs nu, wat gij ook aan God vraagt, Hij u zal geven. Uw broer', zei Jezus tegen haar, 'zal herrijzen'. Martha zei: 'Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.' Jezus zei:

'Ik ben de opstanding en het leven.

Als iemand in mij gelooft, zal hij leven, ook al sterft hij,

en wie leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven.

Geloof je dit?

Ja, Heer,' zei zij, 'ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Degene die in deze wereld zou komen.

Reflectie op het schilderij

Vandaag bekijken we het grootste schilderij van Vermeer en een van de zeer weinige van zijn schilderijen met een openlijk religieus onderwerp. Vermeer heeft maar weinig werken gemaakt, waarvan er minder dan veertig bewaard zijn gebleven. We zien Jezus zitten met Martha aan zijn voeten en Maria opstaand. Hoewel dit schilderij waarschijnlijk meer verwijst naar Lucas 10: 38-42, is het ook zeer toepasselijk op de lezing van vandaag waarin Jezus op bezoek is bij het huis van Maria en Martha, vlak na het verlies van hun broer. Op ons schilderij zien we Martha heel aandachtig naar Jezus kijken. Haar geloof in Jezus is absoluut. Zij gelooft dat haar broer Lazarus op de laatste dag in de opstanding zal herrijzen. Daarom erkent ze Jezus als Ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God.'. Het geloof in de verrijzenis helpt ook ons om ons leven in hoop en vreugde te leven. Het is omdat van de verrijzenis dat we weten dat Christus bij ons is op onze levensreis.

Op ons schilderij houdt Martha een mand met brood vast - Jezus is het brood van het leven. Jezus wijst naar Maria en vertelt de toeschouwer dat zij een voorbeeld is van geloof dat wij moeten volgen. Het oosterse tapijt dat op de tafel ligt, dient om de aandacht te vestigen op het belang van de afgebeelde gebeurtenis. Tapijten waren zeldzaam en zeer kostbaar in de 17e eeuw. Het tapijt ligt achter Maria. Zij heeft een geestelijke rijkdom in zich. Martha is te zien met effen witte mouwen en staande over een effen wit tafelkleed. Ook haar eenvoud is te volgen. Terwijl Jezus naar Maria wijst, kijkt Hij eigenlijk naar Martha... beiden zijn even belangrijk in Jezus' hart...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Johannes 11:19-27

29 juli 2021

Johannes 11:19-27

Martha zei: 'Ik weet dat hij zal herrijzen bij de ...

29 juli 2019

Johannes 11:19-27

Ik ben de opstanding en het leven

26 maart 2023

Johannes 11:3-7,17,20-27,33-45

Jezus riep met luide stem: 'Lazarus, hier! Co...

4 april 2020

Johannes 11:45-56

Kajafas zei: "Het is beter dat één man sterft

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen