Maria Magdalena, Martha, Lazarus en Maximinus aanbeden door de prins en prinses van de Provence en Maria Magdalena luisterend naar de preek van Christus,
Geschilderd door Ludovico (Alvise) de Donati (1450-1534),
Geschilderd rond 1508,
Tempera op doek
© Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona

Maria Magdalena, Martha, Lazarus en Maximinus aanbeden door de prins en prinses van de Provence en Maria Magdalena luisterend naar de preek van Christus,
Geschilderd door Ludovico (Alvise) de Donati (1450-1534),
Geschilderd rond 1508,
Tempera op doek
© Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona

Evangelie van 29 juli 2022

Ik ben de opstanding en het leven

Johannes 11:19-27

Vele Joden waren naar Martha en Maria gekomen om met hen mee te leven over hun broer. Toen Martha hoorde dat Jezus was gekomen, ging zij hem tegemoet. Maria bleef in het huis zitten. Martha zeide tot Jezus: Indien gij hier waart geweest, zou mijn broeder niet gestorven zijn, maar ik weet, dat, zelfs nu, wat gij ook aan God vraagt, Hij u zal geven. Uw broer', zei Jezus tegen haar, 'zal herrijzen'. Martha zei: 'Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.' Jezus zei:

'Ik ben de opstanding en het leven.

Als iemand in mij gelooft, zal hij leven, ook al sterft hij,

en wie leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven.

Geloof je dit?

Ja, Heer,' zei zij, 'ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Degene die in deze wereld zou komen.

Bespiegeling over de twee schilderijen

Op 26 januari 2021 gaf paus Franciscus opdracht de heiligen Martha, Maria en Lazarus op te nemen in de Algemene Romeinse Kalender, ter vervanging van de bestaande viering van alleen de heilige Martha. Vandaag is dus de herdenking van deze familie, die alle drie zeer goede vrienden van Jezus waren. In haar decreet van 2021 over de combinatie van de verering van Maria en Lazarus met die van Martha zei de Congregatie voor de Goddelijke Aanbidding en de Sacramenten: "In de huishouding van Bethanië ervoer de Heer Jezus het familiegevoel en de vriendschap van Martha, Maria en Lazarus, en daarom vermeldt het Evangelie van Johannes dat Hij van hen hield. Martha bood hem edelmoedig gastvrijheid aan, Maria luisterde aandachtig naar zijn woorden en Lazarus kwam prompt uit het graf te voorschijn op bevel van degene die de dood vernederde".

Onze twee panelen van rond 1508, van de hand van Ludovico de Donati, stellen twee scènes voor. Het linkerluik toont de opdrachtgevers van deze schilderijen, de prins en prinses van de Provence, die Maria, Martha en Lazarus begroeten. Op het rechterpaneel luistert Maria naar de preek van Christus. Ik vind dit rechterpaneel erg interessant, het stelt Christus zelf voor, staande op de kansel. Hoewel we niet zeker weten of Maria van Bethanië (de zuster van Lazarus en Maria uit onze lezing van vandaag), dezelfde persoon is als Maria Magdalena, hebben kunstenaars haar vaak als dezelfde persoon behandeld.

De krachtige evangelielezing van vandaag bevat ook een van de meest diepzinnige uitspraken van Christus: "Ik ben de opstanding en het leven". Dit is de essentie van ons geloof... en Hij zei deze woorden tegen zijn allerbeste en naaste vriendin, Martha. Samen met haar kunnen wij zeggen: "Ja, Heer, ik geloof dat U de opstanding en het leven bent".

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
4 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 jaar geleden

Hoewel dit meestal niet zo wordt voorgesteld, IS Christus toch op de kansel - we vinden Hem in Woord, Sacrament en, hopelijk, in elkaar.

Oi Lian Kon
Lid
Oi Lian Kon
1 jaar geleden

De verstrooide Martha redt zich ruimschoots met haar spontane geloofsbelijdenis - na Petrus' "U bent de Messias, de Zoon van de levende God" pas de tweede die in de evangeliën staat opgetekend. Mattheüs 16:16

Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 jaar geleden

Behoorlijk ondubbelzinnig ! "Ik ben de opstanding en het leven!" Gaan we hierin mee of beschouwen we dit als onbetrouwbare berichtgeving van Johannes? Het eerste moet het geval zijn als we het christelijk geloof aanhangen.

Lezingen met betrekking tot Johannes 11:19-27

29 maart 2020

Johannes 11:3-7,17,20-27,33-45

De opwekking van Lazarus

23 maart 2024

Johannes 11:45-56

Kajafas zei: "Het is beter dat één man sterft

4 april 2020

Johannes 11:45-56

Kajafas zei: "Het is beter dat één man sterft

29 juli 2021

Johannes 11:19-27

Martha zei: 'Ik weet dat hij zal herrijzen bij de ...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud