Christus voor Kajafas,
Geschilderd door Matthias Stom (1600-1652),
Geschilderd in 1633,
Olieverf op doek
© Milwaukee Art Museum

Christus voor Kajafas,
Geschilderd door Matthias Stom (1600-1652),
Geschilderd in 1633,
Olieverf op doek
© Milwaukee Art Museum

Evangelie van 4 april 2020

Kajafas zei: "Het is beter dat één man sterft

Johannes 11:45-56

Velen van de Joden die Maria waren komen bezoeken en gezien hadden wat Jezus deed, geloofden in Hem, maar sommigen van hen gingen aan de Farizeeën vertellen wat Jezus gedaan had. Toen riepen de overpriesters en de Farizeeën een vergadering bijeen. Zij zeiden: "Hier is deze man, die al deze tekenen doet, en wat doen wij? Als wij hem zo zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem geloven, en de Romeinen zullen komen en het Heilige en ons volk vernietigen. Een van hen, Kajafas, de hogepriester dat jaar, zei: "Je lijkt de situatie helemaal niet te hebben begrepen; je ziet niet in dat het is beter dat één man sterft voor het volk, dan dat het hele volk wordt vernietigd.Hij sprak niet in eigen persoon, het was als hogepriester dat hij deze profetie uitsprak, dat Jezus zou sterven voor de natie - en niet voor de natie alleen, maar om de verstrooide kinderen van God in eenheid bijeen te brengen. Vanaf die dag waren zij vastbesloten om hem te doden. Jezus ging dus niet meer openlijk rond onder de Joden, maar verliet het gebied naar een stad genaamd Efraïm, in het land grenzend aan de woestijn, en bleef daar met zijn discipelen.

Het Joodse Pascha naderde, en velen van de plattelandsbewoners die naar Jeruzalem waren gegaan om zich te reinigen, keken uit naar Jezus en zeiden tegen elkaar terwijl ze in de tempel stonden: "Wat denken jullie? Zal hij naar het feest komen of niet?

Reflectie op het schilderij

In onze evangelielezing van vandaag horen we over Kajafas, de hogepriester, die een complot beraamde om Jezus te doden. Hij was voorzitter van het Sanhedrin-proces tegen Jezus, dat volgde op zijn arrestatie in Jeruzalem en plaatsvond voordat Jezus voor Pontius Pilatus verscheen. Ons schilderij toont Christus voor Kajafas tijdens het proces voor het Sanhedrin. De opwekking van Lazarus was de laatste strohalm voor de Farizeeën. Zij waren zeer bezorgd over Jezus en zijn groeiende invloed op het volk. Zij waren in feite bang dat hun eigen invloed en macht zouden afnemen als zij Jezus lieten leven. Kajafas zegt in onze lezing wat velen van hen dachten: Jezus moest sterven! Kajafas rechtvaardigt deze handelwijze door te zeggen dat hetbeter voor één man om te sterven dan dat de natie verscheurd wordt'. Zo is de weg vrij voor de Goede Week. We weten allemaal wat er staat te gebeuren...

Matthias Stom was een Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw en een van de belangrijkste meesters van het Utrechtse caravaggisme. Dit was een groep barokkunstenaars die allen sterk beïnvloed waren door de kunst van Caravaggio in het eerste deel van de zeventiende eeuw. Tenebrism is volledig te zien in ons schilderij. Tenebrisme is de dramatische belichting met diepe contrasten van lichte en donkere gebieden, maar waar duisternis wordt de overheersend kenmerk van het beeld. De enkele kaars is de enige bron van licht. Kajafas steekt zijn vinger op en zegt: "Hoe kunt u zeggen dat u God bent?" We zien een serene Christus, die zijn lot heeft aanvaard, badend in het licht en die een totaal andere orde van zijn lijkt te zijn dan de grove, cynische, valse getuigen achter hem. Door de figuren op driekwart lengte dicht bij het beeldvlak te plaatsen, zonder andere afleidingen in het schilderij, wordt de toeschouwer de eerste getuige van het krachtige moment waarop Christus weigert te ontkennen dat hij de Zoon van God is...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen bij Johannes 11:45-56

26 maart 2023

Johannes 11:3-7,17,20-27,33-45

Jezus riep met luide stem: 'Lazarus, hier! Co...

1 april 2023

Johannes 11:45-56

Het is beter voor één man om te sterven, dan voor de...

29 juli 2022

Johannes 11:19-27

Ik ben de opstanding en het leven

23 maart 2024

Johannes 11:45-56

Kajafas zei: "Het is beter dat één man sterft

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud