Pinksteren uit een set van The Passion,
Duits, Elzas, mogelijk Straatsburg,
Geweven in 1592,
Ontwerp gebaseerd op een houtsnede van Hans Schäufelein (ca. 1480-1541),
Gepubliceerd door Ulrich Pinder (1493-1519) in "Speculum passionis domini nostri..." (1507)
Wol, zijde, metaaldraad (20 kettingdraden per inch, 8 per cm.)
© Metropolitan Museum, New York

Pinksteren uit een set van The Passion,
Duits, Elzas, mogelijk Straatsburg,
Geweven in 1592,
Ontwerp gebaseerd op een houtsnede van Hans Schäufelein (ca. 1480-1541),
Gepubliceerd door Ulrich Pinder (1493-1519) in "Speculum passionis domini nostri..." (1507)
Wol, zijde, metaaldraad (20 kettingdraden per inch, 8 per cm.)
© Metropolitan Museum, New York

Evangelie van 5 juni 2022

Pinksterzondag

Johannes 14:15-16,23-26

Jezus zei tegen zijn discipelen: Als jullie mij liefhebben, zullen jullie mijn geboden bewaren. Ik zal de Vader vragen, en Hij zal u een andere Voorspraak geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn.

 

Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem liefhebben, en wij zullen tot Hem komen en ons tehuis bij Hem maken.

Zij die mij niet liefhebben, houden zich niet aan mijn woorden.

En mijn woord is niet het mijne, het is het woord van Hem die mij gezonden heeft. Ik heb u deze dingen gezegd, terwijl ik nog bij u ben; maar de Pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, zal u alles leren en u herinneren aan alles wat ik u gezegd heb.

Reflectie op het wandtapijt

Gelukkige Pinksterzondag! Dit is de dag dat de kerk is geboren! We vieren dat de Heilige Geest neerdaalt op de apostelen, Maria en de eerste volgelingen van Jezus, die samengekomen zijn in de Bovenzaal. Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord voor "vijftigste" (pentēcostē), omdat het feest wordt gevierd op de vijftigste dag na Paaszondag (en tien dagen na Jezus' tenhemelopneming).

Vandaag vieren we de gave van de Heilige Geest. Op ons wandtapijt uit 1592 zien we de Heilige Geest als een duif neerdalen boven alle aanwezigen. Dit paneel maakt deel uit van een groep soortgelijke scènes uit het Nieuwe Testament, geweven over meer dan twee decennia, alle nauw gebaseerd op gedrukte prototypes van Albrecht Dürer en Hans Schäufelein. Dit kleine paneeltje van 100 bij 75 cm (39 1/2 x 29 3/4 in.) werd voor privé-personen gemaakt als huiselijk devotiestuk. We zien Maria in het midden, met één hand het Evangelieboek vasthoudend en met de andere hand zachtjes steunend op haar borst. De apostelen zijn allen afgebeeld met tongen van vuur boven hun hoofd. Deze vlammen doen denken aan de vlammen van het braambos waarin Mozes zijn eigen opdracht van God ontving. Dezelfde vlammen worden nu gebruikt om de apostelen op hun zending te zenden.

Deze vlammen, die in ons wandtapijt in een uitwendige vorm zijn afgebeeld, zijn in feite inwendig en worden deel van wie de apostelen zijn. Zij zetten de apostelen in vuur en vlam om hun missie naar de wereld te beginnen.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
6 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Manuel de Elía
Lid
Manuel de Elía(@mjdeelia)
1 jaar geleden

Het is merkwaardig dat het waaien van een hevige wind niet veel aandacht heeft gekregen in schilderijen en commentaren! De herinnering aan de geest van God (Ruah) die over de wateren zweefde (Gen 1,1!) en de Kosmos uit de Caos bracht, is duidelijk. Of de adem van God (Ruah) ademde in de neusgaten van het stof dat door God gemodelleerd was om voor zich de nieuwe Adam te hebben... Was het de hevige wind die de menigte van het volk van Jeruzalem naar het Cenakel.... riep. Dezelfde krachtige wind hebben we vandaag nodig om de hele wereld te bereiken. Moge de Geest ons blijven aansporen om Hem steeds dichter te volgen ( Patricia McDonald) en laten we het woord overal verspreiden.

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
1 jaar geleden
Antwoord op  Manuel de Elía

Ruah? Heb je dat woord nog nooit gehoord!?

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
1 jaar geleden

Ja, zegen voor allen op deze Pinksterzondag (en al die jaren heb ik nooit de betekenis geweten - bedankt Patrick!) Moge de Geest ons blijven aansporen om Hem steeds dichter te volgen. Amen.

Tori Truett
Lid
Tori Truett(@tori-truett)
1 jaar geleden

Exquisite. Dank u. Het vuur van Gods liefde brandt fel in ons allen! ????

Ron Clarke
Lid
Ron Clarke(@ronhc)
1 jaar geleden

Kom Heilige Geest, vul ons allen opnieuw met heilig vuur, zodat wij alles kunnen zijn wat God wil dat wij zijn in ons leven en in de wereld.

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
1 jaar geleden

Wij hebben een soortgelijk gebrandschilderd raam in onze parochiekerk van de Heilige Geest.

Lezingen met betrekking tot Johannes 14:15-16,23-26

17 mei 2023

Johannes 16:12-15

Ik heb nog veel dingen tegen je te zeggen

22 mei 2020

Johannes 16:20-23

Jullie harten zullen vol vreugde zijn

17 mei 2021

Johannes 16:29-33

Wees dapper, want ik heb de wereld veroverd

12 juni 2022

Johannes 16:12-15

Plechtigheid van de Allerheiligste Drievuldigheid

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen