De Dogmatische Sarcofaag (ook bekend als de 'Trinity Sarcophagus'),
Geëxecuteerd rond 330 na Christus,
Ontdekt in de 19e eeuw in de Basilica de San Paolo fuori le Mura, Rome,
© Vaticaanse Musea, Vaticaanstad

De Dogmatische Sarcofaag (ook bekend als de 'Trinity Sarcophagus'),
Geëxecuteerd rond 330 na Christus,
Ontdekt in de 19e eeuw in de Basilica de San Paolo fuori le Mura, Rome,
© Vaticaanse Musea, Vaticaanstad

Evangelie van 16 juni 2019

De Allerheiligste Drievuldigheid

Johannes 16: 12-15

Jezus zei tegen zijn discipelen: "Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar dat zou nu te veel voor jullie zijn. Maar wanneer de Geest der waarheid komt hij zal u tot de volle waarheid brengen, daar hij niet zal spreken als uit zichzelf, maar alleen zal zeggen wat hij geleerd heeft; en hij zal u zeggen van de toekomende dingen. Hij zal Mij verheerlijken, omdat alles wat hij jullie zegt, genomen zal zijn van wat van Mij is. Alles wat de Vader heeft, is van Mij; daarom heb Ik gezegd: "Alles wat hij jullie zal zeggen, zal genomen worden van wat van Mij is".

Reflectie op de Sarcophagus

In het Evangelie van vandaag voorspelt Jezus de komst van de Heilige Geest, en geeft ons daarmee inzicht in de Heilige Drie-eenheid. De rol van de Heilige Geest is ons te leiden naar de volledige waarheid en de Zoon te verheerlijken. De Zoon ontvangt op zijn beurt alles van de Vader en zo helpt de Geest ons om het Woord van de Vader te horen en zo worden wij uitgenodigd om na te denken over de intieme gemeenschap van de Drie-eenheid.

In de vroege Kerk werd kunst gebruikt om het mysterie van het christelijk geloof te helpen verklaren. Deze Dogmatische Sarcofaag, die zich in het Vaticaan bevindt en rond 330 n.Chr. is gedateerd, bevat de allereerste afbeelding van de Drievuldigheid in de kunst. Na de ondertekening van het Edict van Milaan door Constantijn en Licinius in 313 n.Chr. werd het christendom in het Romeinse Rijk gemakkelijker getolereerd en werd de Kerk sterker en was zij beter in staat zichzelf uit te leggen. De sarcofaag ontleent zijn naam aan de duidelijke verwijzingen naar de dogma's van het Concilie van Nicea dat in 325 n.Chr. plaatsvond.

Ik heb de linkerbovenhoek van de sarcofaag met de Drie-eenheid rood gemarkeerd. Hier zien we wat volgens ons de vroegst bekende voorstelling is van God als een drie-eenheid van personen. De centrale figuur is waarschijnlijk God de Vader, gezeten op een troon met een voetbank onder zijn voeten. De Heilige Geest zien we achter Hem staan en we zien Jezus, die rechtstreeks in de ogen van Zijn Vader kijkt. De afgebeelde gezichten zien er alle drie precies hetzelfde uit, wat het feit versterkt dat zij alle drie Eén zijn. We zien Christus naar de Vader kijken en de Vader die zijn liefde voor de Zoon uitstraalt; we worden meegezogen in het diepere besef dat de Vader in de Zoon is en de Zoon in de Vader en de Drie-eenheid van liefde wordt compleet gemaakt door de Heilige Geest die deze eenheid samenbindt.

De Drie-eenheid is een onverbrekelijke liefde en de gave van de heilige Geest is ons gegeven om ons mee te trekken in de liefde van dit trinitaire mysterie. Vandaag zijn wij geroepen om ons geloof te belijden, niet alleen met woorden, maar ook met daden. Dit vereist dat wij ons volledige vertrouwen stellen in de Drie-eenheid en dat wij ons laten leiden door de heilige Geest, om zo Gods liefde uit te stralen naar allen... Op deze manier zullen ook wij God eer geven...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Johannes 16: 12-15

16 mei 2023

Johannes 16:5-11

Nu ga ik naar degene die me gestuurd heeft

12 mei 2021

Johannes 16:12-15

De Geest der waarheid zal u leiden naar de volledige...

15 mei 2021

Johannes 16:23-28

De Vader zelf houdt van jullie

23 mei 2022

Johannes 15:26-16:4

De Geest der waarheid die uitgaat van de Vader,...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud