De Dogmatische Sarcofaag (ook bekend als de 'Trinity Sarcophagus'.),
Geëxecuteerd rond 330 na Christus,
Ontdekt in de 19e eeuw in de Basilica de San Paolo fuori le Mura, Rome,
© Vaticaanse Musea, Vaticaanstad

De Dogmatische Sarcofaag (ook bekend als de 'Trinity Sarcophagus'.),
Geëxecuteerd rond 330 na Christus,
Ontdekt in de 19e eeuw in de Basilica de San Paolo fuori le Mura, Rome,
© Vaticaanse Musea, Vaticaanstad

Evangelie van 12 juni 2022

Plechtigheid van de Allerheiligste Drievuldigheid

Johannes 16:12-15

Jezus zei tegen zijn discipelen:

'Ik heb je nog veel te zeggen, maar dat zou nu te veel voor je zijn.

Maar wanneer de Geest der waarheid komt, zal hij u tot de volle waarheid leiden.want hij zal niet spreken als uit zichzelf, maar alleen zeggen wat hij geleerd heeft, en hij zal u vertellen van de toekomende dingen.

Hij zal Mij verheerlijken, want alles wat hij jullie zegt, zal genomen worden van wat van Mij is. Alles wat de Vader heeft is van mij, daarom zei ik: Alles wat hij jullie zegt, zal genomen worden van wat van mij is'.

Reflectie op de oude Romeinse Sarcophagus

In het evangelie van vandaag voorspelt Jezus de komst van de heilige Geest en geeft ons daarmee inzicht in de heilige Drie-eenheid. De rol van de Heilige Geest is ons te leiden naar de volledige waarheid en de Zoon te verheerlijken. De Zoon ontvangt op zijn beurt alles van de Vader en zo helpt de Geest ons om het Woord van de Vader te horen. Zo worden wij uitgenodigd om na te denken over deze intieme gemeenschap van de Drie-eenheid.

In de vroege Kerk werd kunst gebruikt om de mysteries van het christelijk geloof te helpen verklaren. Deze Dogmatische Sarcofaag, die zich in het Vaticaan bevindt en rond 330 n.Chr. is gedateerd, bevat de allereerste afbeelding van de Drievuldigheid in de kunst. Na de ondertekening van het Edict van Milaan door Constantijn en Licinius in 313 n.Chr. werd het christendom in het Romeinse Rijk beter getolereerd en werd de Kerk sterker en kon zij zich beter uitdrukken. De sarcofaag ontleent zijn naam aan de duidelijke verwijzingen naar de dogma's van het Concilie van Nicea dat in 325 n.Chr. plaatsvond.

Ik heb de linkerbovenhoek van de sarcofaag rood gemarkeerd, waar de Drie-eenheid is afgebeeld. Hier zien we wat volgens ons de vroegst bekende voorstelling van God als drie-eenheid van personen is. De centrale figuur is waarschijnlijk God de Vader, gezeten op een troon met een voetbank onder zijn voeten. De Heilige Geest zien we achter hem staan en we zien Jezus, die rechtstreeks in de ogen van zijn Vader kijkt. De afgebeelde gezichten zien er alle drie precies hetzelfde uit, wat nog versterkt dat zij alle drie Eén zijn. We zien Christus naar de Vader kijken en de Vader die zijn liefde voor de Zoon uitstraalt; we worden meegezogen in het diepere besef dat de Vader in de Zoon is en de Zoon in de Vader en de Drie-eenheid van liefde wordt compleet gemaakt door de Heilige Geest die deze eenheid samenbindt.

De Drie-eenheid is een onverbrekelijke liefde, en de gave van de heilige Geest is ons gegeven om ons mee te trekken in de liefde van dit trinitaire mysterie. Vandaag zijn wij geroepen om ons geloof te belijden, niet alleen met woorden maar ook met daden. Dit vereist dat wij ons volledige vertrouwen stellen in de Drie-eenheid en dat wij ons laten leiden door de heilige Geest, om zo Gods liefde uit te stralen naar allen... Op deze manier zullen ook wij God glorie geven ....

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
4 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Michael Trudeau
Lid
Michael Trudeau(@michaeltrudeau)
9 maanden geleden

Bedankt voor de gecombineerde morele en archeologische les: een prachtig kunstwerk met het wonder van de Drie-eenheid.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
9 maanden geleden

Een zeer mysterieus beeld. Maar dan hebben we het over een mysterie! Wie is dan die kleine figuur, op wie Christus zijn hand heeft gelegd?

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
9 maanden geleden

Pedanterie alarm! Is St Paul buiten de muren in het Vaticaan zoals je zegt?
Een zeer interessant stuk kunst. Heeft iemand dat programma gezien over hoe de heilige kunst van Cambodja de laatste jaren systematisch is geplunderd en in westerse musea terecht is gekomen?

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
9 maanden geleden
Antwoord op  Charles Marriott

Samen met vele anderen... een kwestie van moraal daar.

Lezingen met betrekking tot Johannes 16:12-15

17 mei 2021

Johannes 16:29-33

Wees dapper, want ik heb de wereld veroverd

30 mei 2022

Johannes 16:29-33

Jullie gaan ieder jullie eigen weg, en laten mij alleen

16 juni 2019

Johannes 16: 12-15

De Allerheiligste Drievuldigheid

25 mei 2020

Johannes 16:29-33

Feest van Sint Bede

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen