Sint Bede Schrijventitelpagina,
Omiliae lectionum sancti evangelii Venerabilis Bedae presbiteri numero quinquaginta,
135 pagina's manuscript op perkament,
Geëxecuteerd van 1143 tot 1178
© Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 47 / Wikimedia

Sint Bede Schrijventitelpagina,
Omiliae lectionum sancti evangelii Venerabilis Bedae presbiteri numero quinquaginta,
135 pagina's manuscript op perkament,
Geëxecuteerd van 1143 tot 1178
© Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 47 / Wikimedia

Evangelie van 25 mei 2022

Feest van Sint Bede

Johannes 16:12-15

Jezus zei tegen zijn discipelen:

'Ik heb je nog veel te zeggen, maar dat zou nu te veel voor je zijn.

Maar wanneer de Geest der waarheid komt, zal hij u tot de volle waarheid brengen, daar hij niet uit zichzelf zal spreken, maar alleen zal zeggen wat hij geleerd heeft, en hij zal u zeggen van de toekomende dingen.

Hij zal Mij verheerlijken, want alles wat hij jullie zegt, zal genomen worden van wat van Mij is. Alles wat de Vader heeft is van mij, daarom zei ik: Alles wat hij jullie zegt, zal genomen worden van wat van mij is'.

Reflectie op de pagina van het manuscript

Vandaag vieren we het feest van de heilige Bede, de patroonheilige van ons seminarie hier in Rome, het Pauselijk Beda College. De heilige Bede (ca. 672-735), bekend als de Eerbiedwaardige Bede, was een Engelse monnik, geleerde en theoloog. Zijn werken vormden de bekroning van de culturele verworvenheid van Engeland in de 8e eeuw, die wel eens wordt aangeduid als "het tijdperk van Bede".

Bede werd geboren in Northumbria en op zevenjarige leeftijd brachten familieleden hem naar de Benedictijner abdij in het nabijgelegen Wearmouth, waar hij de rest van zijn leven doorbracht (later in een nieuw klooster in Jarrow). De periode waarin Bede leefde was de gouden eeuw van het Engelse monnikendom, waarin nauwe betrekkingen met Rome en het pausdom tot bloei kwamen.

Sant Bede was een zeer productief schrijver. Een van zijn meest vermaarde geschriften is de Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum (Kerkelijke Geschiedenis van het Engelse Volk), die hij in 731 voltooide. Het is in feite het leven van een heilige met het Engelse volk als held. Het illustreert de vroegmiddeleeuwse theologische stelling dat de werking van de Goddelijke Voorzienigheid zichtbaar is in de geschiedenis. Het onderwerp van Bede is de bekering van de Angelsaksen, na hun vestiging in Brittannië, door missionarissen uit Rome en Ierland.

Ons kunstwerk is een 12e-eeuwse verluchte manuscriptpagina waarop de schrijvende heilige Bede staat afgebeeld. Hij wordt omgeven door een gestileerde omlijsting met in elke hoek een van de evangelisten.

Bidt vandaag voor ons allemaal hier in het seminarie. Bidt alstublieft voor het personeel, de vier inwonende priesters, de drie religieuze zusters en alle seminaristen. Dank u.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
3 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Elizabeth Fairhurst
Lid
Elizabeth Fairhurst(@elizabeth)
9 maanden geleden

Liefde, gebeden en oprechte dank aan u allen

marleen de vlieghere
Lid
marleen de vlieghere(@marleen)
9 maanden geleden

Patrick, ik bid elke dag voor je. Dank je wel voor het dagelijkse evangelie.

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
9 maanden geleden

Ik bid vandaag voor iedereen op het Beda College dat hun werk en studie hen, en ons, zal leiden naar een nauwere band met God.

Lezingen met betrekking tot Johannes 16:12-15

17 mei 2021

Johannes 16:29-33

Wees dapper, want ik heb de wereld veroverd

15 mei 2021

Johannes 16:23-28

De Vader zelf houdt van jullie

12 mei 2021

Johannes 16:12-15

De Geest der waarheid zal u leiden naar de volledige...

11 mei 2021

Johannes 16:5-11

Als ik niet ga, zal de voorspreker niet tot u komen.

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen