Liefde,
door Robert Indiana (1928-2018),
Zeefdruk op papier, oplage van 250,
Geëxecuteerd in 1967
©Morgan Art Foundation Ltd. / Artists Rights Society, New York

Liefde,
door Robert Indiana (1928-2018),
Zeefdruk op papier, oplage van 250,
Geëxecuteerd in 1967
©Morgan Art Foundation Ltd. / Artists Rights Society, New York

Evangelie van 1 juni 2019

De Vader zelf houdt van je omdat je van mij houdt

Johannes 16: 23-28

Jezus zei tegen zijn discipelen:

Ik zeg jullie plechtig: alles wat jullie de Vader vragen, zal Hij in mijn naam geven.

Tot nu toe heb je nog nergens om gevraagd in mijn naam. Vraag en gij zult ontvangen, en zo zal uw vreugde volkomen zijn. Ik heb jullie dit alles in metaforen verteld, maar het uur komt dat Ik niet langer in metaforen tot jullie zal spreken, maar jullie in gewone woorden over de Vader zal vertellen.

Op die dag zullen jullie in mijn naam vragen, en ik zeg niet dat ik voor jullie zal bidden tot de Vader, want de Vader zelf houdt van je omdat je van mij houdt en geloven dat ik van God ben gekomen. Ik ben van de Vader gekomen en ben in de wereld gekomen en nu verlaat Ik de wereld om naar de Vader te gaan.'

Reflectie op de prent

Vandaag kijken we naar een van de meest iconische pop art beelden van het naoorlogse tijdperk. Ik weet zeker dat de meesten van jullie bekend zijn met dit beeld. Een eenvoudige herhaling van het woord 'liefde'. Er zijn veel essays en verhandelingen geschreven over de vraag waarom dit tot de verbeelding van een generatie sprak als een van haar meest bekende kunstwerken. Voor mij is het interessant te zien hoe hedendaagse kunst soms eenvoudige woorden en tekst als hoofdcompositie gebruikt. Naast landschappen, portretten, enz. kunnen eenvoudige woorden een kunstwerk maken/zijn. Taal is dus een krachtig instrument in de kunst. Natuurlijk zijn tekst en kunst al eeuwenlang met elkaar verweven, denk bijvoorbeeld aan het middeleeuwse verluchte manuscript dat we gisteren bekeken, met zijn opvallende illustraties. Maar het kwam pas echt van de grond in de 20e eeuw, toen kunstenaars tekst gebruikten als het centrale communicatiemiddel in hun artistieke expressie. Love' van Robert Indiana is daar waarschijnlijk het beste voorbeeld van.

Voor velen van ons geldt dat vanaf de dag dat we geboren zijn, onze ouders ons woorden voorlezen, verhalen. Daarna leren we al snel lezen en schrijven; woorden staan altijd centraal in ons opgroeiproces. Vooral in ons geestelijk leven zijn woorden van groot belang. Jezus begreep de kracht van woorden, en Hij gebruikte ze om verandering te brengen. God zelf schiep alles met woorden. Dus woorden zijn de sleutel tot alles. Ook de evangelieschrijvers gebruikten woorden om ons voorzichtig dichter bij God te brengen. Daarom is elk woord dat wordt gespeld, elke zin die wordt geschreven, elk verhaal dat in de Schriften wordt verteld, er met een reden. Elk woord is daarom als een klein zaadje vol geloof, dat erop wacht dat wij het planten, voeden en laten groeien in ons hart en het uitspreken met onze mond.

Daarom gebruikt Sint Jan het woord "liefde" twee keer in één zin (de Vader zelf houdt van u voor liefdevol Ik) is opzettelijk. Hoewel het kunstwerk waarnaar we kijken niet noodzakelijk religieus van vorm is, is het onderliggende thema voor mij zeker christelijk. De Schrift vertelt ons dat 'God liefde is'... het zegt niet alleen dat God liefdevol of geliefd is... Nee, het zegt 'God IS liefde'. Het is Zijn essentie, Zijn hele wezen... Op een andere manier kunnen we nu naar het kunstwerk van vandaag kijken.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Johannes 16: 23-28

28 mei 2022

Johannes 16:23-28

Vraag en je zult ontvangen

20 mei 2020

Johannes 16:12-15

Ik heb nog veel dingen tegen je te zeggen

11 mei 2021

Johannes 16:5-11

Als ik niet ga, zal de voorspreker niet tot u komen.

22 mei 2020

Johannes 16:20-23

Jullie harten zullen vol vreugde zijn

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content