Apsis mozaïek in San Paolo fuori le Mura (St Paul buiten de muren),
Rome,
In opdracht van paus Honorius III (pausdom 1216-27),
Uitgevoerd circa 1220 door Venetiaanse ambachtslieden gestuurd door Doge Pietro Ziani (1153-1230),
Mozaïeken grotendeels herbouwd na de rampzalige brand in juli 1823
© Wiki Commons / Sint-Paulus buiten de Muren Basiliek

Apsis mozaïek in San Paolo fuori le Mura (St Paul buiten de muren),
Rome,
In opdracht van paus Honorius III (pausdom 1216-27),
Uitgevoerd circa 1220 door Venetiaanse ambachtslieden gestuurd door Doge Pietro Ziani (1153-1230),
Mozaïeken grotendeels herbouwd na de rampzalige brand in juli 1823
© Wiki Commons / Sint-Paulus buiten de Muren Basiliek

Evangelie van 21 november 2021

"Bent U de koning van de Joden? vroeg Pilatus.

Johannes 18:33-37

Bent u de koning van de Joden? vroeg Pilatus. Jezus antwoordde: "Vraagt gij dit uit eigen beweging, of hebben anderen over mij tot u gesproken? Pilatus antwoordde: "Ben ik een Jood? Het is uw eigen volk en de overpriesters, die u aan mij hebben overgeleverd; wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld; als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn mannen hebben gestreden om te voorkomen dat ik aan de Joden zou worden overgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van deze aard. "Dus u bent een koning?" zei Pilatus. "U bent het, die dat zegt" antwoordde Jezus. Ja, ik ben een koning. Daarvoor ben ik geboren, daarvoor ben ik in de wereld gekomen: om van de waarheid te getuigen; en allen die aan de kant van de waarheid staan, luisteren naar mijn stem.

Reflectie op het mozaïek van de apsis

Bij de Basiliek van Sint-Paulus buiten de Muren in Rome, die we twee dagen geleden hebben bekeken, bekijken we vandaag het 13e-eeuwse apsismozaïek. Het stelt Christ Pantocrator in een koninklijke positie op zijn troon. We zien Christus als een milde, maar streng kijkende, almachtige rechter over de mensheid. Hij houdt een boek vast met de woorden "VENITE BENEDICTI PATRIS MEI | PERCIPITE REGNUM Q[UOD] V[OBIS] P[REPARATUM] A[B] O[RIGINE] M[UNDI], "Komt, gij gezegenden van mijn Vader, aanvaardt het Koninkrijk dat u bereid is sinds het begin van de wereld" (Mattheüs 25:34). Christus wordt links geflankeerd door de H. Lucas en de H. Paulus; rechts door de H. Petrus en de H. Andreas. Elk van hen wordt aangeduid met een inscriptie in het Latijn. Maar laten we eens wat nauwkeuriger kijken naar de zeer kleine witgeklede figuur die buigt voor de rechtervoet van Christus:  Paus Honorius III, die het mozaïek bestelde in het begin van de 13e eeuw.

Paus Paulus VI verwees naar dit beeld tijdens zijn eerste toespraak tot de bisschoppen die deelnamen aan het Tweede Vaticaans Concilie op 29 september 1963: "De stralende koninklijke majesteit van Jezus komt naar voren in de Pantocrator, net als in uw basilieken, Onze Eerbiedwaardige Broeders van de Oosterse en Westerse Kerken. En wij herkennen ons in de gestalte van onze voorganger, Honorius III, in het prachtige mozaïek van de H. Paulus buiten de Muren, afgebeeld in aanbidding voor Christus, een kleine gestalte die zich buigt om de voeten van Christus te kussen, die in zijn grootheid de vergadering voorzit die bijeen is in de Basiliek, dat is de Kerk". Paus Paulus VI zei dat wij allen moeten zijn als de kleine gestalte van paus Honorius, buigend voor de koninklijke majesteit van Christus. 

Vandaag vieren we het feest van Christus de Koning. Het is ook het einde van ons Liturgisch Jaar. In het afgelopen jaar hebben we het leven van Christus en zijn apostelen herbeleefd, met alle vreugde en lijden. Dus, is Christus vandaag meer Koning in mijn leven dan een jaar geleden? Regeert Hij meer in mijn hart dan voorheen? Hebben wij Hem Zijn koninkrijk van gerechtigheid, hoop, vrede en liefde in ons hart laten vestigen? Met het begin van de Advent volgende week, nodigt onze Kerk ons uit om samen een nieuw Liturgisch Jaar te beginnen. Het is een uitnodiging om het ritme van het leven van Christus opnieuw te beleven, om ons te helpen op weg te gaan naar een diepere ontmoeting met de Heer. Maar nu zijn we geroepen om deze laatste week van het Liturgisch Jaar door te lopen en stil te staan bij het Koningschap van Jezus Christus....

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Johannes 18:33-37

10 april 2020

Johannes 18:1-19:42

De Passie van onze Heer Jezus Christus

7 april 2023

Johannes 18:1-19:42

Goede Vrijdag - Het lijden van onze Heer Jezus Christus

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen