Christus wordt gekruisigd,
Tekening door Craig',
Uitgevoerd in 2020,
Potlood en krijtjes op papier
© Christian Art

Christus wordt gekruisigd,
Tekening door Craig',
Uitgevoerd in 2020,
Potlood en krijtjes op papier
© Christian Art

Evangelie van 12 april 2022

De kruisweg - Kruisweg 11: Jezus wordt aan het kruis genageld

Johannes 19:16, 19:25

Zij brachten Jezus naar wat men de Schedelplaats noemt, wat in het Hebreeuws Golgotha heet. Daar kruisigden zij Hem, en met Hem twee anderen, aan weerszijden één, met Jezus tussen hen in. Pilatus liet ook een inscriptie schrijven en op het kruis aanbrengen. Het luidde: "Jezus van Nazareth, de Koning der Joden. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena.

Bespiegeling over de tekening

Wij aanbidden u, o Christus, en wij zegenen u

Want door uw heilige kruis heeft u de wereld verlost.

 

Daar is de eerste spijker die door je hand wordt geslagen. Kijk eens naar de grootte van die spijker! Je bloed druipt op het versplinterde hout. De soldaten houden zich niet in. Een tweede spijker. En een derde spijker door je voeten. De brutaliteit is schokkend.

Afgezien van de kwellende pijn, moet je je ook in de steek gelaten voelen. Waar zijn alle mensen waar je van hield en waar je zoveel tijd mee doorbracht?

Wat mijn eigen kruis ook is, wat mijn lijden ook is, ik bied het U aan Heer. Het is mijn zonde die U aan het kruis nagelde. Ik hoor het metalen gekletter van de hamer van de soldaat die een spijker slaat. Het was Uw laatste vernedering... en U deed het allemaal voor mij!

 

Onze Vader, die in de hemel zijt...

Wees gegroet Maria, vol van genade...

Glorie aan de Vader en aan de Zoon...

 

De normale evangelielezing van de dag: Johannes 13:21-33, 36-38:

Toen Jezus met zijn discipelen aan het avondmaal zat, was hij verontrust en verklaarde: "Ik zeg u zeer plechtig, dat een van u mij zal verraden. De discipelen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. De discipel, dien Jezus liefhad, lag naast Jezus; Simon Petrus teekende hem aan en zeide: "Vraag, wie hij bedoelt", en achterover leunend op Jezus' borst zeide hij: "Wie is het, Heer?" "Het is degene," antwoordde Jezus, "aan wie ik het stuk brood geef, dat ik in de schotel zal dopen. Hij doopte het stuk brood en gaf het aan Judas, zoon van Simon Iskariot. Op dat ogenblik, nadat Judas het brood had genomen, kwam Satan in hem. Jezus zei toen: 'Wat je gaat doen, doe het snel.' Niemand van de anderen aan tafel begreep de reden waarom hij dit zei. Omdat Judas het beheer had over de gemeenschappelijke kas, dachten sommigen van hen dat Jezus tegen hem zei: "Koop wat we nodig hebben voor het feest", of dat hij hem opdroeg iets aan de armen te geven. Zodra Judas het stuk brood had genomen, ging hij naar buiten. De nacht was gevallen.

Toen hij heengegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en in hem is God verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem op zijn beurt in zichzelf verheerlijken, en wel zeer spoedig.

Mijn kleine kinderen, ik zal niet veel langer bij jullie zijn. Jullie zullen mij zoeken, en zoals ik de Joden heb gezegd, waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen.

Simon Petrus zei: "Heer, waar gaat U heen? Jezus antwoordde: 'Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen; gij zult Mij later volgen.' Petrus zei tegen hem: 'Waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U afleggen. "Je leven voor Mij afleggen?" antwoordde Jezus. Ik zeg u plechtig: voor de haan kraait zult gij Mij driemaal verstoten hebben.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Inschrijven
Kennis geven van
1 Commentaar
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
4 maanden geleden

Verbazingwekkende tekening vandaag; zo'n detail - vooral de arm van de soldaat die op Christus' arm geklemd zit.
Wat de reflectie betreft - vernederend.

Lezingen met betrekking tot Johannes 19: 16, 19: 25

15 september 2021

Johannes 19:25-27

Feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten

2 april 2022

Johannes 19: 1-5

De kruisweg - Statie 1: Jezus is...

2 april 2021

Johannes 19:41-42

De kruisweg - Kruisweg 14: Jezus i...

15 september 2020

Johannes 19:25-27

Dit is je moeder.

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Overslaan naar inhoud