De Basiliek van Sint Jan Lateranen, Rome,
Geschilderd door Giacomo van Lint (1723-1780),
Geschilderd derde kwart 18e eeuw,
Olieverf op doek
© Dorotheum Wenen, 9 april 2014 Sale, lot 523, verkocht €25,000

De Basiliek van Sint Jan Lateranen, Rome,
Geschilderd door Giacomo van Lint (1723-1780),
Geschilderd derde kwart 18e eeuw,
Olieverf op doek
© Dorotheum Wenen, 9 april 2014 Sale, lot 523, verkocht €25,000

Evangelie van 9 november 2021

Feest van de inwijding van de basiliek van Lateranen

Johannes 2:13-22

Vlak voor het Joodse Pascha ging Jezus naar Jeruzalem, en in de tempel vond hij mensen die runderen en schapen en duiven verkochten, en de geldwisselaars zaten daar aan hun toonbank. Hij maakte van een touw een zweep en dreef hen allen de tempel uit, ook runderen en schapen, strooide de munten van de geldwisselaars uit, gooide hun tafels omver en zei tegen de duivenverkopers: "Neem dit alles mee naar buiten en maak van het huis van mijn Vader geen markt meer. Toen herinnerden zijn discipelen zich de woorden uit de Schrift: IJver voor uw huis zal mij verslinden. De Joden kwamen tussenbeide en zeiden: 'Welk teken kun je ons laten zien om te rechtvaardigen wat je hebt gedaan?' Jezus antwoordde: "Vernietig dit heiligdom, en in drie dagen zal ik het oprichten. De Joden antwoordden: "Het heeft zesenveertig jaar geduurd om dit heiligdom te bouwen; gaat U het in drie dagen oprichten? Maar hij sprak over het heiligdom dat zijn lichaam was, en toen Jezus opstond uit de dood, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en de woorden die hij gezegd had.

Reflectie op het schilderij

Vandaag vieren we de inwijding van de Basiliek van Lateranen. Het is een feestdag en wordt dus gevierd door de hele Kerk, wereldwijd. Het markeert de inwijding van de basiliek door Paus Sylvester I in 324 n.Chr. Een Latijnse inscriptie in de kerk luidt: 'Omnium ecclesiarum Urbis et Orbis mater et caput'. wat betekent 'De moeder en het hoofd van alle kerken van de stad en van de wereld'. Zelfs de gevel draagt een inscriptie met de tekst 'Dogmate papali datur ac simul imperiali, quod sim cunctarum mater et caput ecclesiarum' wat betekent "Het is bij pauselijk en keizerlijk decreet gegeven dat ik de moeder en het hoofd van alle kerken ben". Het feest van vandaag wordt al sinds de 12e eeuw gevierd.

Ons doek van Giacomo Van Lint toont de basiliek vrij kort na de inhuldiging van de nieuwe voorgevel van de basiliek, ontworpen door Alessandro Galilei tijdens het pausdom van Clemens XII en voltooid in 1735. Het schilderij gaat in op het tijdloze karakter van Sint-Jan Lateranen.

De Basiliek is heel bijzonder voor ons als christenen. Aan bijna 300 jaar van vervolgingen kwam een einde met het edict van Constantijn in 313 na Christus, waarbij christenen het recht kregen om hun geloof in het openbaar te belijden. Sint-Jan Lateranen werd de allereerste basiliek waar christenen vrijelijk in het openbaar hun godsdienst konden belijden. Het is daarmee de oudste kerk in het Westen. De naam "Lateranen" komt van het feit dat zij werd gebouwd op het grondgebied dat toebehoorde aan de familie Lateranus voordat het werd vermaakt aan Fausta, de vrouw van keizer Constantijn.

Het is een dag die ons ook herinnert aan het belang van onze eigen parochiekerk waarin ieder van ons elke week aanbidt, in verbondenheid met miljoenen andere katholieken over de hele wereld en met de bisschop van Rome, paus Franciscus. Onze Kerk is veel groter dan onze eigen parochiekerken. Onze Kerk is een wereldwijde gemeenschap met andere katholieken over de hele wereld. Zij overstijgt elk kerkgebouw: zij is een levend organisme van mensen, die allen dezelfde sacramenten delen, in Christus. 

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Johannes 2:13-22

9 november 2019

Johannes 2:13-22

Jezus reinigt de tempel

9 november 2022

Johannes 2:13-22

Feest van de Inwijding van de Sint-Jan Lateranen...

7 maart 2021

Johannes 2:13-25

Christus drijft de geldwisselaars uit de tempel

9 november 2023

Johannes 2:13-22

Feest van de inwijding van de basiliek van Lateranen

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud