Kribbe met schaduw van kruis,
Foto door Gino Santa Maria,
Gefotografeerd op 23 maart 2010,
Digitale foto
© Alamy Stock Foto / Gino's Premium Afbeeldingen / Alamy Stock Foto

Kribbe met schaduw van kruis,
Foto door Gino Santa Maria,
Gefotografeerd op 23 maart 2010,
Digitale foto
© Alamy Stock Foto / Gino's Premium Afbeeldingen / Alamy Stock Foto

Evangelie van 24 april 2022

De deuren waren gesloten uit angst

Johannes 20:19-31

In de avond van diezelfde dag, de eerste dag van de week, de deuren waren gesloten in de kamer waar de discipelen waren, uit angst voor de Joden. Jezus kwam en stond tussen hen in. Hij zei tot hen: "Vrede zij met u", en toonde hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen, en Hij zei opnieuw tot hen: "Vrede zij met u.

Zoals de Vader mij gezonden heeft,

zo stuur ik jou.

Nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei:

Ontvang de Heilige Geest. Want zij wier zonden u vergeeft, zij zijn vergeven;

want zij wier zonden gij behoudt, zij worden behouden.

Thomas, de Tweeling genoemd, die een van de Twaalf was, was niet bij hen toen Jezus kwam. Toen de discipelen zeiden: "Wij hebben de Heer gezien", antwoordde hij: "Tenzij ik de gaten zie die de spijkers in zijn handen hebben gemaakt en mijn vinger in de gaten kan steken die ze hebben gemaakt, en tenzij ik mijn hand in zijn zijde kan steken, weiger ik te geloven. Acht dagen later waren de discipelen weer in het huis en Thomas was bij hen. De deuren waren gesloten, maar Jezus kwam binnen en stond tussen hen in. Vrede zij met u', zei hij. Toen sprak hij tot Thomas: 'Leg je vinger hier; kijk, hier zijn mijn handen. Geef mij uw hand; steek hem in mijn zij. Twijfel niet langer, maar geloof. Thomas antwoordde: 'Mijn Heer en mijn God!' Jezus zeide tot hem:

Je gelooft me omdat je me kunt zien.

Gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven.

Er waren nog vele andere tekenen die Jezus deed en die de discipelen zagen, maar die zijn niet in dit boek opgetekend. Deze zijn opgeschreven opdat gij moogt gelooven, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, leven moogt hebben door zijn naam.

Reflectie op de digitale kunstfoto

In de evangelielezing van vandaag horen we hoe de discipelen vol angst waren. Ze waren bang dat wat Jezus overkwam, ook hen zou overkomen. De schaduw van Golgotha hing boven hen!

Vanaf de dag dat we geboren worden, werpt de schaduw van het kruis een schaduw over ons leven. Onze digitale kunstfoto illustreert dit op aangrijpende wijze. Het is aan ons om te beslissen in hoeverre we het kruis van Jezus Christus ons leven laten beïnvloeden. Als we ons ervan bewust zijn, zal het ons op een positieve manier beïnvloeden (de manier waarop we met anderen omgaan, de manier waarop we kijken naar rijkdom, naar armoede, naar onrechtvaardigheid, enz...). Het kruis van Christus zou elk gebied van ons leven moeten domineren. We moeten een leven leiden waarin het kruis centraal staat.

Dit betekent natuurlijk niet dat we triest en somber door het leven moeten gaan. Integendeel, als we ons leven leiden in het besef van het kruis, zal dat ons grote vreugde schenken. Het kruis geeft ons mededogen, begrip, liefde, hoop, zorg, vergeving, en een drang naar gerechtigheid, vrede en naastenliefde. Ons kruis omhelzen is liefde en barmhartigheid omhelzen.

Vandaag is het ook zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Barmhartigheid is het resultaat van het stellen van al onze hoop en vertrouwen in Christus. Als we niet bang zijn en ons kruis omhelzen, zullen we zoveel barmhartigheid ontvangen... barmhartigheid die we dan met anderen moeten delen.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
6 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
11 maanden geleden

Goede overdenking vandaag Patrick. Dank je. Het is door het Woord dat we "niet gezien hebben en toch geloven". God zij dank.

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
11 maanden geleden

Zijn dat doeken? Jammer genoeg ben ik een tijdje op vakantie, dus de Christian Art gemeenschap zal verstoken blijven van mijn 'apercus' !!!!

Anthony
Lid
Anthony(@anthony)
11 maanden geleden
Antwoord op  Charles Marriott

Helaas Charles, je zult het commentaar aan de rest van ons moeten overlaten.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
11 maanden geleden
Antwoord op  Charles Marriott

Waar je ook heen gaat, geniet van Charles. Hij gaat met je mee.

Anthony
Lid
Anthony(@anthony)
11 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Dat zal Hij zeker doen. Hij laat ons nooit in de steek en laat ons nooit in de steek.

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
11 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Dank je voor die geruststelling Patricia. Deze email gaat naar veel mensen maar niet veel laten commentaar achter. Ik vraag me af waarom?

Lezingen met betrekking tot Johannes 20:19-31

28 april 2019

Johannes 20:19-31

Thomas antwoordde: "Mijn Heer en mijn God!"

22 juli 2022

Johannes 20:1-2,11-18

Feest van de heilige Maria Magdalena

19 april 2020

Johannes 20:19-31

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

22 juli 2020

Johannes 20:1-2,11-18

Feest van de heilige Maria Magdalena

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen