De wonderbaarlijke visvangst
Schilderij van Konrad Wiltz,
geschilderd in 1444,
© Musée d'Art et d'Histoire, Genève

De wonderbaarlijke visvangst
Schilderij van Konrad Wiltz,
geschilderd in 1444,
© Musée d'Art et d'Histoire, Genève

Evangelie van 26 april 2019

Dit was de derde keer dat Jezus zich liet zien

Johannes 21:1-14

Jezus toonde zich opnieuw aan de discipelen. Het was bij de zee van Tiberias, en het gebeurde als volgt: Simon Petrus, Thomas, de Tweeling genoemd, Nathanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn discipelen waren samen. Simon Petrus zei: 'Ik ga vissen.' Zij antwoordden: 'Wij gaan met u mee.' Ze gingen erop uit en stapten in de boot, maar vingen die nacht niets.

Het was inmiddels licht geworden en daar stond Jezus op de oever, hoewel de discipelen niet beseften dat het Jezus was. Jezus riep: 'Hebben jullie iets gevangen, vrienden?' En toen zij antwoordden: "Neen", zeide hij: "Werp het net uit aan stuurboord en gij zult iets vinden. Dus lieten ze het net vallen, en er waren zo veel vissen dat ze het niet konden binnenhalen. De discipel die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: 'Het is de Heer.' Bij deze woorden 'Het is de Heer', sloeg Simon Petrus, die bijna niets aan had, zijn mantel om zich heen en sprong in het water. De andere discipelen gingen verder in de boot, het net en de vis slepend; zij waren slechts een honderdtal meters van land.

Zodra zij aan land kwamen, zagen zij dat daar wat brood was, en een houtskoolvuur met daarop vis die aan het koken was. Jezus zei: 'Breng wat van de vis die je net gevangen hebt.' Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net naar de kant, vol met grote vissen, honderddrieënvijftig stuks; en ondanks dat het er zo veel waren, brak het net niet. Jezus zeide tot hen: Kom en eet het ontbijt. Geen van de discipelen was zo stoutmoedig om te vragen: "Wie bent U?"; zij wisten heel goed dat het de Heer was. Toen stapte Jezus naar voren, nam het brood en gaf het aan hen, en hetzelfde deed Hij met de vis. Dit was de derde keer dat Jezus zich aan de discipelen toonde nadat Hij uit de dood was opgestaan.

Reflectie op het schilderij

Konrad Wiltz was een in Duitsland geboren schilder, die vooral actief was in het huidige Basel, Zwitserland. Dit schilderij maakte oorspronkelijk deel uit van een groter altaarstuk. Het belang van dit schilderij ligt in het feit dat het een van de vroegst bekende schilderijen is waarop een 'realistisch' landschap is afgebeeld, gebaseerd op echte topografische aanzichten. De weerspiegelingen in het water, van de apostelen en de huizen op de achtergrond waren zeer nieuw en voor 1444 zeer goed uitgevoerd. De linkerhelft van het schilderij is gereserveerd voor de apostelen, de gehele rechterhelft voor Christus in zijn rode mantel. Volgens de Schrift zal Jezus bij zijn wederkomst rood dragen als symbool van het bloed dat hij voor ons allen heeft vergoten.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Johannes 21:1-14

9 april 2021

Johannes 21:1-14

De discipelen beseften niet dat het Jezus was

7 juni 2019

Johannes 21:15-19

Hou je van me?

3 juni 2022

Johannes 21:15-19

Voer mijn lammeren, voer mijn schapen

5 mei 2019

Johannes 21:1-19

Simon Peter sprong in het water

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud