Wonderbaarlijke Vangst van Vissen,
Goudsmid John Reilly (1928-2010),
Olieverf op doek, geschilderd in 1978
© John Reilly kunstenaar

Wonderbaarlijke Vangst van Vissen,
Goudsmid John Reilly (1928-2010),
Olieverf op doek, geschilderd in 1978
© John Reilly kunstenaar

Evangelie van 17 april 2020

Ze vingen 153 vissen

Johannes 21:1-14

Jezus toonde zich opnieuw aan de discipelen. Het was door de Zee van Tiberiasen het gebeurde als volgt: Simon Petrus, Thomas, de tweelingbroeder, Nathanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen waren samen. Simon Petrus zei: 'Ik ga vissen.' Zij antwoordden: 'Wij gaan met u mee.' Ze gingen erop uit en stapten in de boot, maar vingen die nacht niets.

Het was inmiddels licht geworden en daar stond Jezus op de oever, hoewel de discipelen niet beseften dat het Jezus was. Jezus riep: 'Hebben jullie iets gevangen, vrienden?' En toen zij antwoordden: "Neen", zeide hij: "Werp het net uit aan stuurboord en gij zult iets vinden. Dus lieten ze het net vallen, en er waren zo veel vissen dat ze het niet konden binnenhalen. De discipel die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: 'Het is de Heer.' Bij deze woorden 'Het is de Heer', sloeg Simon Petrus, die bijna niets aan had, zijn mantel om zich heen en sprong in het water. De andere discipelen gingen verder in de boot, het net en de vis slepend; zij waren slechts een honderdtal meters van land.

Zodra zij aan land kwamen, zagen zij dat daar wat brood was, en een houtskoolvuur met daarop vis die aan het koken was. Jezus zei: 'Breng wat van de vis die je net gevangen hebt.' Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net naar de oever, vol met grote vissen, honderddrieënvijftig van henen ondanks dat het er zo veel waren werd het net niet gebroken. Jezus zeide tot hen: Komt en eet. Geen van de discipelen was zo stoutmoedig om te vragen: "Wie bent U?"; zij wisten heel goed dat het de Heer was. Toen stapte Jezus naar voren, nam het brood en gaf het aan hen, en hetzelfde deed Hij met de vis. Dit was de derde keer dat Jezus zich aan de discipelen toonde nadat Hij uit de dood was opgestaan.

Reflectie op het schilderij

John Reilly, die het doek van vandaag schilderde, baseerde zijn werken vaak op een centrale cirkel (hier de zon) waaruit facetten van kleur voortkomen, als rimpelingen op het wateroppervlak... zoals de rimpelingen op de Zee van Tiberias waarover in de lezing van vandaag wordt gesproken. De totale compositie bestaat uit deze caleidoscopische facetten die het algemene patroon van het schilderij vormen. De cirkels hier verbinden Christus rechts, met de apostelen links, via de zon en de vissen. De vissen zijn het meest prominent aanwezig en zorgen niet alleen voor een interessante compositie, maar zij maken in feite deel uit van de lichamelijke composities van de apostelen en Christus.

Vissen staan natuurlijk centraal in de Schrift. Vissen in de zeeën staan voor mensen die nog "aan land gebracht" moeten worden om de "levensadem" te ontvangen en Christus te ontmoeten, afgebeeld staande op de oever. De lezing van vandaag vertelt ons dat ze 153 vissen vingen. Het getal 153 is het totaal van alle getallen van 1 tot en met 17. 1+2+3....+16+17=153! Het getal 17 is ook het symbolische priemgetal dat de Messias voorstelt. Men gelooft ook dat, in de tijd dat Johannes zijn Evangelie schreef, er 153 naties bestonden. Dus, om tot het punt van al deze getallen te komen, het laat zien dat Christus kwam om te verenigen ALLE mensen en alle naties... maar dit kan alleen bereikt worden door het proces van één op één discipelen... vis voor vis... En net zoals Jezus deed in de passage van vandaag, zo kunnen wij aan de waterkant van het leven van mensen staan om te proberen hen (terug) bij God te brengen.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Johannes 21:1-14

18 mei 2024

Johannes 21:20-25

Als alles was opgeschreven, zou de wereld niet...

9 april 2021

Johannes 21:1-14

De discipelen beseften niet dat het Jezus was

5 april 2024

Johannes 21:1-14

Paasvrijdag - Jezus liet zich zien bij de Zee...

5 mei 2019

Johannes 21:1-19

Simon Peter sprong in het water

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud