Jezus verschijnt aan zijn discipelen bij de Zee van Tiberias,
Illustratie uit Die Bibel in Bildern,
Gravure door Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872),
Uitgegeven in 1853,
Gekleurde chromolithografie
© Alamy / Christian Art

Jezus verschijnt aan zijn discipelen bij de Zee van Tiberias,
Illustratie uit Die Bibel in Bildern,
Gravure door Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872),
Uitgegeven in 1853,
Gekleurde chromolithografie
© Alamy / Christian Art

Evangelie van 22 april 2022

Bij deze woorden "Het is de Heer", sprong Simon Petrus in het water

Johannes 21:1-14

Jezus toonde zich opnieuw aan de discipelen. Het was bij de zee van Tiberias, en het gebeurde als volgt: Simon Petrus, Thomas, de Tweeling genoemd, Nathanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn discipelen waren samen. Simon Petrus zei: 'Ik ga vissen.' Zij antwoordden: 'Wij gaan met u mee.' Ze gingen erop uit en stapten in de boot, maar vingen die nacht niets.

Het was inmiddels licht geworden en daar stond Jezus op de oever, hoewel de discipelen niet beseften dat het Jezus was. Jezus riep: 'Hebben jullie iets gevangen, vrienden?' En toen zij antwoordden: "Neen", zeide hij: "Werp het net uit aan stuurboord en gij zult iets vinden. Dus lieten ze het net vallen, en er waren zoveel vissen dat ze het niet konden binnenhalen. De discipel die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: "Het is de Heer. Bij deze woorden "Het is de Heer", sloeg Simon Petrus, die bijna niets aan had, zijn mantel om zich heen en sprong in het water. De andere discipelen gingen verder in de boot, het net en de vis slepend; zij waren slechts ongeveer honderd yards van land.

Zodra zij aan land kwamen, zagen zij dat daar wat brood was, en een houtskoolvuur met daarop vis die aan het koken was. Jezus zei: 'Breng wat van de vis die je net gevangen hebt.' Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net naar de kant, vol met grote vissen, honderddrieënvijftig stuks; en ondanks dat het er zo veel waren, brak het net niet. Jezus zeide tot hen: Kom en eet het ontbijt. Geen van de discipelen was zo stoutmoedig om te vragen: "Wie bent U?"; zij wisten heel goed dat het de Heer was. Toen stapte Jezus naar voren, nam het brood en gaf het aan hen, en hetzelfde deed Hij met de vis. Dit was de derde keer dat Jezus zich aan de discipelen toonde nadat Hij uit de dood was opgestaan.

Reflectie op de gravure

Onze gravure uit het midden van de 19e eeuw, gemaakt door Julius Schnorr von Carolsfeld, verbeeldt het moment in onze evangelielezing waarop 'Simon Peter, die bijna niets aan had, sloeg zijn mantel om zich heen en sprong in het water'. We zien Jezus afgebeeld als de bron van het licht, staande aan de oever van de Zee van Tiberias. Johannes en Petrus hebben Jezus nog maar net opgemerkt, en uit hun uitdrukkingen blijkt de verrassing en vreugde waarmee ze hem zien. De andere discipelen staan aan de andere kant van de boot en slagen er maar net in de overvloedige vis die ze gevangen hebben binnen te halen.

De evangelielezing van vandaag geeft ons troost. Als zelfs de discipelen, die jarenlang zo dicht bij Jezus stonden en hem overal volgden, hem niet herkenden, dan kunnen wij Jezus zeker ook niet gemakkelijk herkennen. Of kunnen wij dat wel? Er zijn zoveel vreemden aan de kust in ons leven: mensen die we hebben ontmoet, maar in wie we Jezus niet hebben gezien. Misschien is er iemand voor nodig als Johannes de geliefde discipel om ons op de Heer te wijzen. Kijk eens wat een effect dat had: Petrus sprong halfnaakt in zee om dicht bij Christus te komen.

Simon Petrus was niet de eerste discipel die Jezus herkende. Maar hij was wel de eerste die reageerde! Onze gravure geeft zo mooi de spontaniteit en directheid van zijn reactie weer.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
3 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Chazbo M
Lid
Chazbo M
2 jaar geleden

Was deze man ook niet een Wagneriaanse zanger?

Michael Trudeau
Lid
Michael Trudeau
2 jaar geleden

Ik geloof niet dat ik deze passage tot nu toe aandachtig genoeg heb gelezen. Jezus, volledig God en volledig mens, triomferend over zonde en dood, maakt een vuur aan, maakt brood en vis klaar, en serveert Zijn vrienden een maaltijd. Jezus' uiterlijke verschijning mag dan veranderd zijn, maar Hij is nog steeds dezelfde Jezus die de voeten van Zijn vrienden waste.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
2 jaar geleden

Na de opstanding moet Jezus uiterlijk veranderd zijn - in feite, hoe kon Hij dezelfde zijn? Toch, het is in zijn woorden en het breken van het brood dat ze weten dat Hij het is. Ik hou van dit evangelie en de kleine details, zoals het aantal vissen.

Lezingen met betrekking tot Johannes 21:1-14

26 mei 2023

Johannes 21:15-19

Simon, hou je meer van me dan die anderen?

7 juni 2019

Johannes 21:15-19

Hou je van me?

8 juni 2019

Johannes 21: 20-25

Als alles zou worden opgeschreven, zou de wereld zelf...

4 juni 2022

Johannes 21:20-25

Petrus draaide zich om en zag de discipel die Jezus liefhad

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud