Jezus verschijnt aan zijn discipelen bij het Meer van Tiberias,
Illustratie uit Die Bibel in Bildern,
Gravure door Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872),
Uitgegeven in 1853,
Gekleurde chromolithografie
© Alamy / Christian Art

Jezus verschijnt aan zijn discipelen bij het Meer van Tiberias,
Illustratie uit Die Bibel in Bildern,
Gravure door Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872),
Uitgegeven in 1853,
Gekleurde chromolithografie
© Alamy / Christian Art

Evangelie van 5 april 2024

Paasvrijdag - Jezus liet zich zien bij het Meer van Tiberias

Johannes 21:1-14

Jezus toonde zich opnieuw aan de discipelen. Het was bij het Meer van Tiberiasen het gebeurde als volgt: Simon Petrus, Thomas genaamd de Tweeling, Nathanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn discipelen waren samen. Simon Petrus zei: 'Ik ga vissen.' Ze antwoordden: 'We gaan met je mee.' Ze gingen naar buiten en stapten in de boot, maar vingen die nacht niets.

Het was inmiddels licht geworden en daar stond Jezus op de oever, hoewel de discipelen niet beseften dat het Jezus was. Jezus riep: 'Hebben jullie iets gevangen, vrienden?' En toen zij antwoordden: "Neen", zeide hij: "Werp het net uit aan stuurboord en gij zult iets vinden. Dus lieten ze het net vallen, en er waren zo veel vissen dat ze het niet konden binnenhalen. De discipel die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: 'Het is de Heer.' Bij deze woorden 'Het is de Heer', sloeg Simon Petrus, die bijna niets aan had, zijn mantel om zich heen en sprong in het water. De andere discipelen gingen verder in de boot, het net en de vis slepend; zij waren slechts een honderdtal meters van land.

Zodra zij aan land kwamen, zagen zij dat daar wat brood was, en een houtskoolvuur met daarop vis die aan het koken was. Jezus zei: 'Breng wat van de vis die je net gevangen hebt.' Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net naar de kant, vol met grote vissen, honderddrieënvijftig stuks; en ondanks dat het er zo veel waren, brak het net niet. Jezus zeide tot hen: Kom en eet het ontbijt. Geen van de discipelen was zo stoutmoedig om te vragen: "Wie bent U?"; zij wisten heel goed dat het de Heer was. Toen stapte Jezus naar voren, nam het brood en gaf het aan hen, en hetzelfde deed Hij met de vis. Dit was de derde keer dat Jezus zich aan de discipelen toonde nadat Hij uit de dood was opgestaan.

Reflectie op de gravure

In onze evangelielezing van vandaag zien we de discipelen terugkeren naar hun beroep als vissers. Ze trokken zich terug in de vertrouwde wateren en het vissersleven dat ze hadden gekend voordat Jezus hen naar een hoger doel riep. Hij had hen geroepen om hem te volgen en deel te nemen aan zijn werk om mensen het koninkrijk van God binnen te leiden. Maar nu Jezus gekruisigd was, zat er niets anders op dan terug te gaan naar wat ze het beste kenden. Ze waren verdrietig en keerden terug naar hun verleden om daar troost te vinden.

Maar ze gaan de verkeerde kant op, net als de twee discipelen op de weg naar Emmaüs: ze gaan terug naar waar ze eerder waren geweest. De opgestane Heer stond nu aan de oever van het Meer van Galilea om hen te heroriënteren, om de oproep te hernieuwen die Hij enkele jaren eerder bij het Meer van Galilea tot hen had gericht. Hij bracht eerst een gemeenschap met hen tot stand, een gemeenschap die zij hadden verbroken door hun vriend Jezus in de steek te laten in het uur van zijn passie en dood. Hij deed dit door de eenvoudige uitnodiging, 'Kom ontbijten'. We komen vaak in de verleiding om terug te gaan naar waar we geweest zijn, terug te keren naar onze comfortzone als er iets verdrietigs is gebeurd. Maar de Heer roept ons altijd vooruit. Hij wil voortdurend dat we vooruit gaan en het spirituele avontuur waartoe we geroepen zijn volledig omarmen.

Onze gravure uit het midden van de 19e eeuw, gemaakt door Julius Schnorr von Carolsfeld, toont het moment in onze evangelielezing waarop '...Simon Peter, die bijna niets aan had, sloeg zijn mantel om zich heen en sprong in het water'. We zien Jezus afgebeeld als de bron van het licht, staande aan de oever van de Zee van Tiberias. Johannes en Petrus hebben Jezus nog maar net opgemerkt, en uit hun uitdrukkingen blijkt de verrassing en vreugde waarmee ze hem zien. De andere discipelen staan aan de andere kant van de boot en slagen er maar net in de overvloedige vis die ze gevangen hebben binnen te halen.

 

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
43 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Zeffi
Lid
Zeffi
2 maanden geleden

Dit is een van mijn favoriete verhalen over Jezus - de Barbecue op het Strand, zoals ik het zie.
Zo vriendelijk en informeel.

Het is jammer dat de manier waarop Jezus hier is getekend hem er erg neerslachtig uit laat zien.

Will Howard
Lid
Will Howard
2 maanden geleden
Antwoord op  Zeffi

Ja, je hebt gelijk Zeffi
Ik vraag me af of Schnorr von Carolsfeld inspeelt op het idee van Christus' verbijstering over ... het feit dat 'wij' ooit terugvallen in 'het gewone leven', nadat we deel hebben uitgemaakt van het 'goddelijke leven'?

Ik hou van de kleine zwevende 'engelenhoepels' boven de hoofden van de discipelen ... 'ondanks' als het ware. Ondanks onze ontaarde neigingen als mensen, onze aannames: "Ja, maar ik leef in een gevallen wereld", of onze twijfels en 'liefde' voor het alledaagse: "Oh het leven is gewoon een eindeloos strand".

Ondertussen wacht Het Wonder/de Wonderbaarlijke dagelijks op ons en wenkt ons om: Omhoog te kijken, onze halo's te volgen, de gelijkenis van het leven te lezen, het toevallige vast te houden, te stromen met Gods genade ..."Dit gaat allemaal over de 'Bruiloft'-Barbecue van het Lam!".

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
2 maanden geleden

Ik vraag me af hoe de discipelen de dagen doorbrachten voordat ze Jezus weer zagen. De zaterdag zou een dag van shock, uitputting en wanhoop zijn geweest, denk ik. Zouden ze naar de synagoge zijn gegaan? Toen de vissers weer aan het werk gingen, was dat omdat ze geen alternatief hadden, PTSS had geen naam, anti-depressiva waren beperkt tot alcohol. De kundige en prachtige litho toont het moment van extatische herkenning voor Johannes en Petrus - het moment waarop je iemand ziet van wie je houdt en niet kunt wachten om hem te omhelzen. Vier vijfde van deze illustratie is prachtig. Sorry dat ik moet zeggen - was het beter geweest als ik het niet had gezegd? - dat Jezus wordt afgebeeld zonder enig charisma, een enorme teleurstelling. Ik kijk liever alleen naar de discipelen, hun blijdschap is voldoende om me de reden voor te stellen. Jezus de kok zou beter zijn geweest.

Elvira
Lid
Elvira
2 maanden geleden
Antwoord op  Noelle Clemens

De afbeelding van Jezus ziet eruit als een opgeplakte toevoeging

Mark Crain
Lid
Mark Crain
2 maanden geleden

In zijn eerdere post noemt Chazbo hoe kleine details "het evangelie een ring van waarheid en nauwkeurigheid geven." Daar ben ik het helemaal mee eens. In de lezing van vandaag is dat detail de "honderddrieënvijftig" vissen. Waarom 153? Volgens één verhaal waren er in die tijd 153 landen bekend, 153 plaatsen voor de discipelen om het goede nieuws te verspreiden. Is dat te ver gezocht? Dit kleine detail trekt mijn nieuwsgierigheid.

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
2 maanden geleden
Antwoord op  Mark Crain

Intrigerend, Mark...

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
2 maanden geleden
Antwoord op  Mark Crain

Het is een beetje zoals het getal 40 in de Schriften. Ik denk dat het gewoon gelijk staat aan een 'passend' getal (dagen in de woestijn bijvoorbeeld), dus het is figuurlijk, - zoals 153 dat ook zou kunnen zijn.

Elvira
Lid
Elvira
2 maanden geleden
Antwoord op  Mark Crain

Uw uitleg is interessant. Dit cijfer heeft de scherpzinnigheid van critici op de proef gesteld. Er zijn veel verklaringen geweest. Alleen in 2 Kronieken 2:17 vinden we hetzelfde aantal (maar dan in duizenden) als verwijzing naar alle vreemdelingen in het land Israël. De wonderbaarlijke visvangst symboliseert het evangelisatiewerk van de Kerk. In deze wonderbaarlijke visvangst (niet zo in die van Lucas) denkt men te spreken van volledigheid en universaliteit: de Kerk in beweging: de boot zinkt niet, het net wordt binnengehaald en breekt niet, en door een getal te noemen spreekt het van specifieke mensen: "Jullie zullen vissers van mensen zijn" (Lucas 2:17).

Mark Crain
Lid
Mark Crain
2 maanden geleden
Antwoord op  Elvira

Dank je Elvira.

Elvira
Lid
Elvira
2 maanden geleden

Het is redelijk om te denken dat ze na de klap die ze hadden gekregen, zouden willen terugkeren naar waar ze zich veiliger voelen. We zijn bekend met deze manier van handelen. Geconfronteerd met een mislukking, met het verlies van een liefde, een baan, een onverwachte medische diagnose... We moeten onszelf afleiden, iets doen om onze gedachten af te leiden. En we zoeken naar de gebruikelijke activiteiten. Wat we het beste doen .... De ervaring van Licht wordt vaak voorafgegaan door donkere nachten ... Wat een voorrecht hadden de apostelen! Ze waren in staat om met Hem te praten, te eten, gemeenschap te hebben. Van aangezicht tot aangezicht.
🙏🙏 Help me te beseffen dat ik niet zo ver verwijderd ben van deze ervaring, want U komt me altijd tegemoet, biedt me de voeding van de Eucharistie aan en spreekt tot me door Uw Woord. Geef me Uw genade om naar U te luisteren, Heer.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
2 maanden geleden
Antwoord op  Elvira

Ze kregen ook instructies van de engel bij het graf, Elvira- 'Hij is jullie voorgegaan naar Galilea...'.

Claire Bower
Lid
Claire Bower
2 maanden geleden

Als kunstenaar/illustrator vind ik deze dagelijkse overpeinzingen op zoveel manieren leuk. Ik moet zeggen hoe geweldig ik de kunst van vandaag vind. Het is alsof je terug in de tijd kijkt en de verbazingwekkende handvaardigheid van de kunstenaar ziet. Ik kan me zo voorstellen hoe ze elke precieze schaduwlijn creëren. Gewoon prachtig!
2 dingen vallen me op in de lezing van vandaag.
1) de symboliek van het breken van het brood. Brood en vis wonderen waar de discipelen aan herinnerd zullen zijn in die ontbijt handeling. Een tijd waarin hun geloof laag was, maar waarin Jezus het onmogelijke deed. Dat zou hun geloof een boost hebben gegeven en hen ook hebben herinnerd aan hun opdracht (Ik zal jullie tot vissers van mensen maken...) En natuurlijk het breken van het brood bij het laatste avondmaal met Jezus' belofte dat ze dat niet meer zouden doen tot zijn wederkomst. Nu is hij er weer!
2) De tijdstippen. Het laatste avondmaal was aan het einde... van een dag en een tijdperk. Bij deze gelegenheid wordt een nieuw glorieus begin ingeluid bij het aanbreken van een nieuwe dag, en de maaltijd: het ontbijt, of het verbreken van het vasten, is een uitnodiging die een gloednieuwe start inluidt. Weg met het oude leven en in met het nieuwe! En ieder van ons heeft diezelfde uitnodiging. Als we tot Jezus komen, als we zijn woord gehoorzamen, onze oude ik achterlaten en hem volgen in boetedoening en geloof, worden ook wij verwelkomd voor een gloednieuwe start, in hem, met hem als ons brood des levens. Wauw.
Ik heb opeens zin in een ontbijtje. Ik heb de afgelopen dagen intermitterend gevast. Het is hier in het Verenigd Koninkrijk een gewoonte om haring als ontbijt te eten (voor sommigen), maar die laat ik aan me voorbijgaan. Een gezegende dag iedereen!

Chazbo M
Lid
Chazbo M
2 maanden geleden
Antwoord op  Claire Bower

Ik hou van een kipper!

De beste vismaaltijd die ik ooit heb gegeten was koolvis gevangen bij rotsen in Schotland. Mensen zeiden dat ze niet erg smakelijk waren, maar uit het water gevist en bijna rechtstreeks in een koekenpan met veel boter smaakten ze me best goed!

We gingen met een boot naar het Meer van Galilea (eigenlijk een groot meer), maar er zit vandaag heel weinig vis. Misschien overbevist door de discipelen van Jezus! Ik zie dat het in dit verhaal het Meer van Tiberias wordt genoemd.

De rivier de Jordaan, die deze zee voedt, wordt normaal gesproken zeer intensief gebruikt voor binnenlandse en commerciële doeleinden. Nu de Israëli's grote ontziltingsinstallaties hebben opgezet aan de Middellandse Zeekust, zijn de Jordaan en het Meer van Galilea veel voller en gezonder geworden. Een goed milieuverhaal.

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
2 maanden geleden
Antwoord op  Chazbo M

Mmm, haring! Een van mijn vaders favorieten, samen met pens en uien en steak tartare. Ik ben dol op haring, maar niet als ontbijt, en geen graten, alsjeblieft ....

Mark Crain
Lid
Mark Crain
2 maanden geleden
Antwoord op  Claire Bower

Ik waardeer je reflecties en inzichten Claire. Dank je wel.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
2 maanden geleden

Jezus is de ultieme gever. Hij houdt nooit op Zichzelf aan ons te geven. Elk moment van de dag wacht Hij om ons te geven wat we van Hem nodig hebben. Natuurlijk staan onze menselijke levens in de weg. We gaan naar ons werk, geven de kinderen te eten, zorgen voor anderen, doen boodschappen enz. Er zijn duizend-en-één afleidingen voor ons die ons doen vergeten hoe graag Jezus ons wil helpen.

Ik bid dat ik me vandaag zal herinneren, zo lang en zo vaak als ik kan, dat Jezus er is in de troep en banaliteit van mijn dagelijks leven, en het zal veranderen in iets van genade, troost en hoop.

'Kom Heer Jezus, en help me om ook te geven zoals U aan mij geeft.'

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
2 maanden geleden

Ik vind het raadselachtig dat de discipelen, ondanks dat ze Jezus intiem kennen, Hem niet blijven herkennen in deze ontmoetingen. Waarom denk je dat dit is?

Chazbo M
Lid
Chazbo M
2 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Goed punt Patricia? Zou gemaakt kunnen zijn door Thimas!!! Lol! 😂

Polly Frans
Lid
Polly Frans
2 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Herkennen we Jezus altijd in onze ontmoetingen?

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
2 maanden geleden
Antwoord op  Polly Frans

Goed antwoord Polly!

Thimas@
Lid
Thimas@
2 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Het is ook veelzeggend dat de evangelieschrijver dit bij een aantal gelegenheden blijft weergeven. Eerlijkheid overgeleverd en niet aangepast door de schrijver. Geen van de discipelen vroeg wie bent u omdat ze wisten wie hij was, wat betekent dat? Hij leek niet op wie hij was of wisten ze gewoon dat de persoon met wie ze spraken Jezus was maar hij leek niet op hem? Er staan verschillende theorieën op wiki als je wilt kijken.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
2 maanden geleden
Antwoord op  Thimas@

Theorieën in overvloed, daar ben ik zeker van Thimas en ik ga het zeker niet googelen! Net als jij vind ik het gewoon heel vreemd. Hij moet er op de een of andere manier heel anders uitgezien hebben, dat is alles wat ik kan bedenken.
De discipelen lijken ook niet echt 'vol van vreugde'. Ik vraag me af of het een hele tijd duurde voordat het kwartje viel en ze echt geloofden dat Hij was opgestaan?
Let wel, tegen de tijd dat Thomas bij hen is, is er geen twijfel meer mogelijk. Hij laat hem de spijkergaten en alles zien.
Dit is slechts een van de vele raadselachtige dingen die in de evangeliën opduiken en ik durf te wedden dat Thomas of ik jullie allemaal zullen lastigvallen als ze zich voordoen.
Maar in wezen geloof ik ze nog steeds - voor de boodschap van Christus.

Thimas@
Lid
Thimas@
2 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Er zijn veel vreemde dingen aan. Hij had bijvoorbeeld nog steeds zijn wonden, maar hij had er geen last van? Waarom zou je niet in perfectie opstaan? En ook als je weer mens bent zouden de wonden toch pijnlijk zijn? Maar ik denk dat hij een soort van niet menselijk was. Hoewel hij wel een maaltijd leek te eten. Dus al met al erg mysterieus!

Zeffi
Lid
Zeffi
2 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Misschien hadden ze, nadat ze Jezus hadden zien sterven en begraven, niet verwacht hem levend en bij hen terug te zien, en daarom herkenden ze hem niet totdat hij tot hen sprak. Gewoon menselijke psychologie.

(Zelfs als ze zoiets dachten als: "Dat lijkt op ... nee, dat kan niet, niet na wat we hebben gezien").

Hoewel hij hen had verteld dat hij zou herrijzen, was het heel moeilijk voor hen om dat te begrijpen totdat ze het echt hadden gezien.

(Toen realiseerden ze zich: "Wow! Het is echt zo!" en gingen verder met het verspreiden van de boodschap).

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
2 maanden geleden
Antwoord op  Zeffi

Ik denk dat de verrezen Jezus het doel van Zijn menselijk lichaam had vervuld en Zijn goddelijke zelf toonde? Misschien vergelijkbaar met de transfiguratie? We kunnen hier tevergeefs over nadenken. Ik denk dat we allemaal een iets ander beeld van Jezus hebben, zelfs de discipelen.

Elvira
Lid
Elvira
2 maanden geleden
Antwoord op  Zeffi

Ik ben het helemaal met je eens Zeffi. De vrienden van Jezus, nadat ze zijn vreselijke dood hadden meegemaakt, geloofden niet dat hij zou herrijzen..., ze begrepen niets van wat hij hen had verteld en zelfs beloofd en vroegen zich af hoe de Zoon van God zo'n schandelijke dood was gestorven? De dood aan het kruis was voor moordenaars, dieven ....., de slechtste mensen stierven zo. Het was moeilijk voor hen om dat te erkennen, geen twijfel mogelijk. Maar Jezus stond erop. Ze vertellen het zo: ieder zou zijn eigen ervaring van opstanding hebben. Ze staan erop dat hij met hen at om aan degenen onder ons die hun verhalen lezen te bewijzen dat hij geen geest was, geen hallucinatie. Niet zij zochten hem, maar Jezus openbaarde zich aan hen. Hij stond op, niet zoals Lazarus die weer tot leven kwam, maar om hen en ons te bewijzen dat er EEN ANDER LEVEN is na de dood.
Wat mij het meest troost in deze verhalen is hoe hij zijn vrienden één voor één overtuigt, ze kenden hem allemaal al, hij manifesteert zich niet aan een vreemde.
Ah, maar niemand zegt dat hij aan zijn moeder verscheen: !!!!!. Dat geeft kracht aan mijn meditatie: Maria WAS ervan overtuigd dat hij de Zoon van God was en had hem niet nodig om te bevestigen wat hij had beloofd.

Marcus
Lid
Marcus
2 maanden geleden

Het is zo leuk om elke dag deze lezingen, kunstwerken en overdenkingen te zien. Zou het niet geweldig zijn als deze in boekvorm uitgegeven konden worden? (Zoals Sacred Space, maar dan met kunst!)

Polly Frans
Lid
Polly Frans
2 maanden geleden

Hoe vergevingsgezind is Jezus nadat hij in de steek werd gelaten in zijn uur van nood! Het commentaar van Patrick is zo nuttig om ons de betekenisniveaus van deze passage te laten zien. Hoe kan het dat Jezus het nooit zat wordt om ons bij te sturen als we wegzakken in onze oude, vertrouwde gewoontes? Zijn geduld en medeleven met ons gaat alle menselijke begrip te boven! Ik hoop dat ik meer geduld en tolerantie kan opbrengen voor degenen die mij beledigd hebben! Ik bid dat ik minder heroriëntatie nodig heb! Ik vertrouw erop dat ik iedereen kan uitnodigen om 'te komen eten' met een open hart! Veel werk aan de winkel! Ik hoop dat jullie allemaal genieten van de paasvakantie en dank jullie dagelijks voor jullie onderzoek, debat en eerlijke commentaren. Zo'n prachtige site om ons geloof te verdiepen....

Laatst bewerkt 2 maanden geleden door Polly French
Mike Baird
Lid
Mike Baird
2 maanden geleden
Antwoord op  Polly Frans

Hallo Polly. Sorry, ik heb je per ongeluk geantwoord. Ik ben het met je eens dat Vader Patrick altijd een verhelderend licht werpt op de evangeliën.

Laatst bewerkt 2 maanden geleden door Mike Baird
Mike Baird
Lid
Mike Baird
2 maanden geleden

Jezus trekt de discipelen naar zich toe met de beste uitnodiging. "Kom en eet..."

Is er iets dat beter sist in een pan dan vis die een half uur eerder nog in zee zwom? Jezus weet hoe hij de aandacht van teleurgestelde, waardeloze vissers moet trekken. De enige keer dat de apostelen vis vangen is wanneer Jezus hen vertelt waar ze hun netten heen moeten gooien.

Jezus staat op het punt om Petrus zijn grote opdracht te geven om de lammeren en schapen van de Kerk te voeden en voor hen te zorgen. Hij versterkt Petrus lichamelijk en geestelijk. Het delen van een maaltijd met anderen geeft een krachtig gevoel van saamhorigheid. In een wereld vol geïsoleerde en eenzame mensen is dit nog steeds de beste manier om elkaar te bereiken.

Jezus, toon me de mensen die de uitnodiging "Kom en eet" moeten horen.

Wendy Rowe
Lid
Wendy Rowe
2 maanden geleden
Antwoord op  Mike Baird

Ben jij de Mike Baird die premier van NSW was en de zus van Julia? Ik geniet van uw commentaar. Ik probeer uit te zoeken of ik vis als ontbijt kan eten. En waarom had Peter bijna niets aan? Wendy Rowe

Mike Baird
Lid
Mike Baird
2 maanden geleden
Antwoord op  Wendy Rowe

Hallo Wendy. Nee. Die Mike Baird woont in New South Wales, Australië. Er is ongeveer 2000 km tussen Australië en mijn huis in Godzone (Nieuw-Zeeland). Hij is beroemd. Ik ben gewoon een bedelaar die de Beggar's Friend volgt.

Verse vis als ontbijt? Daar ben ik het met Jezus eens. Het is verjaardagseten voor mij.

Waarom was Peter praktisch naakt? Daar zijn vast boeken over geschreven. Ik heb geen idee... maar het staat in het Evangelie, dus misschien zou ik wel een idee moeten hebben.

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
2 maanden geleden
Antwoord op  Mike Baird

Hallo Mike. Ik kan het niet laten om een antwoord op je vraag te geven. Vissers waren waarschijnlijk niet rijk. In die tijd werden kleren met de hand gemaakt en met de hand gewassen, door vrouwen. Je wilde je weinige goede kleren niet vuil maken, zoals je vrouw je vast verteld zou hebben. De vis stinkt al snel, het weer is heet, kleren zouden een last zijn, met netten, vis en mannen opeengepakt. Peter had duidelijk een soort omhulsel, maar misschien heel minimaal ..... Hulp nodig!

Laatst bewerkt 2 maanden geleden door Noelle Clemens
Chazbo M
Lid
Chazbo M
2 maanden geleden
Antwoord op  Noelle Clemens

Goede punten Noelle. Ik denk ook dat dit soort kleine details het evangelieverslag waarheidsgetrouw en accuraat maken. Petrus had praktisch niets aan wat niet zo relevant is voor de verschijning van Jezus. Maar het verslag wordt levendiger door deze informatie.

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
2 maanden geleden
Antwoord op  Chazbo M

Precies, Chazbo, die details zorgen voor authenticiteit.

Elvira
Lid
Elvira
2 maanden geleden
Antwoord op  Noelle Clemens

Ik ben het ermee eens dat hij zijn kleren had uitgetrokken om te gaan werken en dat toen hij ze aantrok, dat was als een teken van respect en beleefdheid, om Jezus te komen begroeten. Hij was niet geïnteresseerd in vissen en het enige wat hem interesseerde was om dicht bij Jezus te komen. Bewonderenswaardige Petrus!

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
2 maanden geleden
Antwoord op  Elvira

Bedankt, Elvira. Beste Peter, we houden allemaal van hem om zijn tekortkomingen en impulsiviteit, omdat we ons met die dingen kunnen identificeren. Ware goedheid trekt altijd mensen naar zich toe. Geen wonder dat Petrus zoveel van Jezus hield, Hij bood wat we allemaal nodig hebben, voortdurende vergeving en herstel.

Elvira
Lid
Elvira
2 maanden geleden
Antwoord op  Noelle Clemens

Nou ja, ook een andere interpretatie... Het evangelie van Johannes is het meest theologische en daarom kun je spreken van verschillende interpretaties. De tekst van vandaag gaat over het evangelisatiewerk van de Kerk en in de verzen die volgen vertrouwt Jezus het leiderschap van zijn Kerk toe aan Petrus. Het zou dus kunnen dat Petrus, door zijn mantel om zich heen te slaan, aangeeft dat hij zichzelf ten dienste stelt van anderen, net zoals Jezus zijn mantel om zich heen sloeg om hun voeten te wassen ....

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
2 maanden geleden
Antwoord op  Elvira

Een interessante interpretatie, Elvira. Maar trok Jezus niet eerder zijn bovenkleding uit? In Johannes' evangelie, hoofdstuk 13, schrijft hij: "Jezus wist dat de Vader alles in zijn macht had en dat hij van God was gekomen en naar God zou terugkeren; dus stond hij op van de maaltijd, trok zijn bovenkleding uit en sloeg een handdoek om zijn middel." Ik denk dat Petrus' gebaar er misschien een van respect was. Un saludo. 🙏🐟⚓️🌻

Elvira
Lid
Elvira
2 maanden geleden
Antwoord op  Noelle Clemens

Mijn vorige conclusie is omdat in mijn Bijbel hetzelfde woord wordt gebruikt: Petrus "omgordde" een kleed, want hij was naakt en Jezus trok zijn mantel uit en nam een handdoek en "omgordde" die om zijn middel. In het Spaans "se ciñó".
Goedenavond 🌜🌟⭐⭐

Zeffi
Lid
Zeffi
2 maanden geleden
Antwoord op  Mike Baird

Ik denk dat Petrus (en waarschijnlijk ook de anderen) waarschijnlijk alleen een lendendoek droegen, om de redenen die anderen hebben gegeven (vuil werk, veiligheid - in het geval dat er redding nodig was, en ook om te voorkomen dat lopende gewaden verstrikt raakten in touwen of andere onderdelen van het scheepsgerei). Maar hun mantels werden op de boot gedragen voor het fatsoen als ze van boord gingen.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
2 maanden geleden
Antwoord op  Wendy Rowe

Het zou logisch zijn voor vissers om weinig te dragen. Ze zijn weg van de kust en boven diep water, dus volledig gekleed in de boot vallen zou elke poging om je terug in de boot te slepen bemoeilijken. Ik vind het heel logisch.

Maar waarom dit detail? Voor mij is het om te illustreren dat God ons ziet zoals we zijn, in onze naakte kwetsbaarheid, en Petrus was zo overweldigd door het zien van de opgestane Jezus, dat hij gewoon zijn gebruikelijke impulsieve daad deed. Na zijn verloochening van Jezus wist hij dat hij niets te verbergen had, en wij ook niet. We moeten naar Hem toe rennen, ongeacht in welke staat we ons bevinden, net als Petrus.

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
2 maanden geleden
Antwoord op  spaceforgrace

De laatste zin is echt raak, SfG.

Lezingen met betrekking tot Johannes 21:1-14

4 juni 2022

Johannes 21:20-25

Petrus draaide zich om en zag de discipel die Jezus liefhad

26 mei 2023

Johannes 21:15-19

Simon, hou je meer van me dan die anderen?

7 juni 2019

Johannes 21:15-19

Hou je van me?

21 mei 2021

Johannes 21:15-19

Jezus gaf het soort dood aan waardoor Pete...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud