De opdracht van Christus aan Petrus Cartoon voor een wandtapijt
Door Raphael (1483-1520)
Geëxecuteerd circa 1515
Bodycolour op papier op doek
© In bruikleen uit de collectie van Hare Majesteit de Koningin in het V&A Museum, Londen

De opdracht van Christus aan Petrus Cartoon voor een wandtapijt
Door Raphael (1483-1520)
Geëxecuteerd circa 1515
Bodycolour op papier op doek
© In bruikleen uit de collectie van Hare Majesteit de Koningin in het V&A Museum, Londen

Evangelie van 7 juni 2019

Hou je van me?

Johannes 21:15-19

Jezus toonde zich aan zijn discipelen, en nadat zij gegeten hadden, zei hij tot Simon Petrus: "Simon, zoon van Johannes, hou je van me Hij antwoordde: 'Ja Heer, U weet dat ik U liefheb. Jezus zei tegen hem: 'Weid mijn lammeren. Een tweede keer zei Hij tegen hem: 'Simon, zoon van Johannes, hou je van meHij antwoordde: 'Ja, Heer, je weet dat ik van je hou. Jezus zei tegen hem: 'Zorg voor mijn schapen. Toen zei hij voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Johannes, hou je van me?' Petrus was ontdaan, dat hij Hem voor de derde maal vroeg: "Hebt gij Mij lief?" en zeide: "Heer, Gij weet alles; Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zei tegen hem: 'Weid mijn schapen.

Ik zeg u plechtig: toen u jong was, deed u uw eigen gordel om en liep u waarheen u wilde; maar als u oud wordt, zult u uw handen uitstrekken en iemand anders zal u een gordel omdoen en u brengen waarheen u liever niet wilde gaan.

Met deze woorden wees hij op het soort dood waardoor Petrus God eer zou geven. Hierna zei hij: "Volg mij.

Reflectie op het beeldverhaal voor Tapijt

De tekst van vandaag gaat over de liefde van Petrus voor Jezus en uiteindelijk over wat Petrus zal moeten doen: de Kerk van Christus bouwen. We zijn in feite getuige van een gesprek tussen Jezus en Petrus, beiden keuvelend bij het Meer van Galilea nadat Jezus uit de dood was opgestaan. We zien het meer aan de rechterkant en een deel van de vissersboot die de discipelen hadden gebruikt. Jezus verschijnt aan hen en Hij zegt tegen Petrus: "Weid mijn lammeren en zorg voor mijn schapen". We zien Jezus met zijn rechterhand naar de schapen wijzen... naar de kudde (wij) aan de linkerkant van het beeldverhaal. Hij toont Petrus wat zijn verantwoordelijkheden zijn. Omdat Petrus knielt, nemen we aan dat hij deze verantwoordelijkheden in alle nederigheid liefdevol heeft aanvaard.

Ook vraagt Jezus Petrus drie keer of hij weer van Hem houdt. Waarom vroeg Hij het hem drie keer? Twijfelde Jezus aan Petrus' liefde? Nee. Jezus wist dat Petrus Hem liefhad met heel zijn hart, zoals broeders dat doen. Maar Jezus wilde dat Petrus zijn liefde zou bevestigen en daardoor zou groeien in vertrouwen als een ware discipel van Christus, en hem zou voorbereiden op alle moeilijke tijden die Petrus de rest van zijn leven zou meemaken. De vragen werden dus gesteld om Petrus kracht, vertrouwen en vuur te geven. Jezus had aan Petrus kunnen vragen: "Zul je voor Mij vervolging verdragen? Zul je een martelaar voor Mij zijn? etc... maar dat alles zou weer gewoon neerkomen op die ene vraag: Hou je van mij? Want als we echt van iemand houden, zouden we alles voor hem doen... zelfs ons eigen leven geven! Als je echt van iemand houdt, zou je alles doen wat in je vermogen ligt om te doen wat je geliefde van je verlangt. In die zin is geloof alleen niet genoeg. Jezus wil dat we Hem volledig liefhebben. Petrus deed dat. Daarom werden hem de sleutels van de hemelpoort toevertrouwd, die we hem zien vasthouden.

Ik hou van de uitdrukking op de gezichten van de discipelen. Geen van hen kijkt naar Petrus; allen staren naar Jezus, zelfs met enkele verbaasde blikken van henzelf, alsof zelfs zij het heel vreemd vinden dat Jezus al deze vragen aan Petrus stelt. Deze cartoon (cartoons zijn voorbereidende tekeningen op groot formaat voor wandtapijten) maakt deel uit van een set van 7 die in 1515 in opdracht van Paus Leo X werden gemaakt door Rafaël (1483-1520). De tapijten waren bedoeld om in de Sixtijnse Kapel in Rome te hangen. Ze behoren tot de Britse Royal Collection, maar worden sinds 1865 uitgeleend aan het Victoria and Albert Museum, waar ze nog steeds te bewonderen zijn. De eigenlijke wandtapijten (geweven in Brussel, gebaseerd op deze cartoons) worden nog steeds bij zeer speciale gelegenheden opgehangen in de Sixtijnse Kapel, onder Michelangelo's beschilderde plafond en muren... twee van de meest invloedrijke kunstenaars (en grote rivalen!) aller tijden, deel van dezelfde ruimte.

Net zoals Petrus Jezus drie keer had verloochend voor de kruisiging, vroeg de opgestane Jezus Petrus om drie keer zijn liefde te bevestigen. Dit maakte Petrus geïrriteerd en waarschijnlijk bedroefd, maar het hielp hem om verder te gaan zonder de last van schuld en spijt. Het hielp hem zich voor te bereiden op de taak die voor hem lag... Soms moeten onze gevoelens gekwetst worden, zodat ons hart verder geopend kan worden en onze liefde bevestigd...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Johannes 21: 15-19

26 april 2019

Johannes 21:1-14

Dit was de derde keer dat Jezus zich liet zien

29 mei 2020

Johannes 21:15-19

Simon, hou je van me?

21 mei 2021

Johannes 21:15-19

Jezus gaf het soort dood aan waardoor Pete...

22 mei 2021

Johannes 21:20-25

Er waren nog veel meer dingen die Jezus deed

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Naar de inhoud springen