Kudde schapen en herder in een open landschap in de zomer,
Geschilderd door Alexandre Defaux (1826-1900),
Geschilderd eind 19e eeuw
Olieverf op doek
© Dorotheum Wenen / Alamy

Kudde schapen en herder in een open landschap in de zomer,
Geschilderd door Alexandre Defaux (1826-1900),
Geschilderd eind 19e eeuw
Olieverf op doek
© Dorotheum Wenen / Alamy

Evangelie van 3 juni 2022

Voer mijn lammeren, voer mijn schapen

Johannes 21:15-19

Jezus toonde zich aan zijn discipelen, en nadat zij gegeten hadden, zeide hij tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij meer lief dan de anderen?' Hij antwoordde: 'Ja Heer, gij weet dat ik u liefheb.' Jezus zei tegen hem, Voer mijn lammeren.Een tweede maal zeide Hij tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, gij weet, dat ik u liefheb.' Jezus zei tegen hem, "Zorg voor mijn schapen. Toen zei hij voor de derde keer tegen hem: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief?' Petrus was ontdaan dat hij hem voor de derde keer vroeg: "Hebt gij Mij lief?" en zei: "Heer, U weet alles; U weet dat ik U liefheb. Jezus zei tegen hem, 'Voed mijn schapen.

Ik zeg het u plechtig,

toen je jong was

doe je je eigen riem om

en liep waar je wilde;

maar als je oud wordt

zal je je handen uitstrekken,

en iemand anders zal een riem om je heen doen

en je brengen waar je liever niet heen gaat.

 

Met deze woorden wees hij op het soort dood waardoor Petrus God eer zou geven. Hierna zei hij: "Volg mij.

Reflectie op het schilderij

Vlak voordat Jezus gekruisigd werd, verloochende Petrus Jezus drie keer. In onze evangelielezing van vandaag vraagt de verrezen Jezus nu driemaal aan Petrus: "Heb je Mij lief? Jezus geeft Petrus zo de kans om zijn drievoudige verloochening ongedaan te maken. Door drie keer de vraag te stellen: "Heb je Mij lief?", zette Jezus Petrus ertoe aan een nieuwe start te maken. Ook al was Petrus ontrouw geweest aan Jezus in zijn grootste nood, Jezus bleef hem trouw.

Toen Petrus telkens antwoordde: "Ja Heer, U weet dat ik U liefheb", was Jezus klaar om verder te gaan. De lucht was geklaard en Jezus bouwde teder voort op dit prachtige moment van barmhartigheid: Hij benoemde Petrus tot de voornaamste herder in zijn gemeente. Hij droeg Petrus op: 'Weid mijn lammeren, weid mijn schapen'.

Zoals we zien in deze afbeelding van een herder op ons laat 19e eeuwse schilderij van Alexandre Defaux, betekent schapen voeren veel meer dan alleen voedsel geven. Het verwijst naar het hele werk van een herder: het voeden, leiden, verzorgen, beschermen, genezen en verzorgen van zijn schapen. Petrus werd nu gevraagd om de allereerste gelovigen in Christus te verzorgen en zijn Kerk te helpen opbouwen. Maar ook wij zijn geroepen om elkaar te hoeden, voor elkaar te zorgen en naar elkaar om te zien.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
2 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Ron Clarke
Lid
Ron Clarke(@ronhc)
9 maanden geleden

Ik hou van deze passage. Jezus drukt zo'n liefde en genade uit, maar ook zo'n niet-oordelende, maar toch doordringende en effectieve manier om de realiteit onder ogen te zien van wat Petrus hem heeft aangedaan door hem te verloochenen. Ik voel de geruststelling die Petrus moet voelen in de wetenschap dat Jezus hem vergeeft; en ook het ongelooflijke gevoel van bekrachtiging dat Petrus moet hebben ervaren toen Jezus niet alleen vergaf, maar ook uitdrukking gaf aan het respect dat Hij had en de waarde die Hij voor Petrus voelde. Wat een krachtige manier om iemand te voeden, te leiden en te discipelen, zodat hij het leven in alle volheid kan leven!

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
9 maanden geleden

Ik zorgde voor mijn tante op haar oude dag en zij citeerde altijd die woorden... iemand zal een riem om je middel doen en je meenemen waar je liever niet heen wilt. We lachten allebei, ook al was het niet echt grappig...RIP Tante.
Mooi beeld vandaag en tedere woorden van Christus in het evangelie.

Lezingen met betrekking tot Johannes 21: 15-19

21 mei 2021

Johannes 21:15-19

Jezus gaf het soort dood aan waardoor Pete...

30 mei 2020

Johannes 21:20-25

Als alles was opgeschreven...

7 juni 2019

Johannes 21:15-19

Hou je van me?

17 april 2020

Johannes 21:1-14

Ze vingen 153 vissen

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen