Jaloezie, 
Geschilderd door Edvard Munch (1863-1944),
Geschilderd in 1907
Olieverf op doek
© Het Munch Museum, Oslo
Jaloezie, 
Geschilderd door Edvard Munch (1863-1944),
Geschilderd in 1907
Olieverf op doek
© Het Munch Museum, Oslo
Evangelie van 4 juni 2022

Petrus draaide zich om en zag de discipel die Jezus liefhad

Johannes 21:20-25

Petrus draaide zich om en zag de discipel die Jezus liefhad die hen volgde - degene die bij het avondmaal op zijn borst had geleund en tot hem had gezegd: "Heer, wie is het die u zal verraden? Hem ziende, Petrus zei tegen Jezus: "Hoe zit het met hem, Heer? Jezus antwoordde: "Als Ik wil dat hij achterblijft tot Ik kom, wat kan het u dan schelen? Jij moet mij volgen. Toen ging het gerucht uit onder de broeders, dat deze discipel niet zou sterven. Maar Jezus had niet tot Petrus gezegd: "Hij zal niet sterven", maar: "Als Ik wil dat hij achterblijft tot Ik kom.

Deze discipel is degene die voor deze dingen instaat en ze heeft opgeschreven, en wij weten dat zijn getuigenis waar is.

Er waren nog vele andere dingen die Jezus deed; als alles zou worden opgeschreven, zou de wereld zelf, denk ik, niet alle boeken bevatten die zouden moeten worden geschreven.

Reflectie op het schilderij

De evangelielezing van vandaag volgt op die van gisteren, waar we hoorden dat Jezus Petrus de opdracht gaf de lammeren en schapen te voeden. Petrus heeft in de lezing van gisteren een duidelijke opdracht gekregen. Nu horen we vandaag hoe Petrus Jezus vervolgens vraagt naar de geliefde discipel: "Hoe zit het met hem, Heer?". Petrus wist dat Johannes bijzonder geliefd was bij Jezus, dus misschien vroeg Petrus zich gewoon af wat voor plannen Jezus met Johannes had. Misschien was Petrus zelfs wel een beetje jaloers op Johannes, met de gedachte dat Johannes misschien wel een nog belangrijkere rol zou krijgen dan die Petrus zojuist gekregen had? Maar Jezus is duidelijk in zijn antwoord dat hij voor ieder van hen een aparte missie heeft. Ieder had zijn eigen unieke roeping en roeping.

Vergeet niet dat de lezing van vandaag de laatste interactie is die Jezus heeft met zijn leerlingen in het evangelie van Johannes. Dus Johannes maakt duidelijk in onze uitwisseling tussen Petrus en Jezus dat we allemaal onze eigen missie hebben. We moeten niet jaloers zijn als iemand meer talent heeft, meer begaafd is of meer succes heeft. Als alles wordt gedaan tot eer van God, dan is dat waar het om gaat. Het lijkt mij dat Jezus hier jaloezie wil aanpakken. In zijn laatste woorden aan zijn discipelen in het evangelie van Johannes spoort Jezus ons aan om te leren hoe we emoties van jaloezie kunnen beheersen, anders zullen ze ons gaan beheersen. Jaloezie komt voort uit het tellen van de zegeningen van anderen, in plaats van die van onszelf!

Ons schilderij van de Noorse kunstenaar Edvard Munch getiteld Jaloezietoont de andere kant van de liefde. De relatie tussen de drie figuren lijkt ingewikkeld. Zelfs de rommelige penseelstreken verraden een zekere duisternis en verdeeldheid. We zien twee mannen en een vrouw, en begrijpen meteen dat het hier om jaloezie gaat. De vrouw met blozende rode wangen staat tussen de twee mannen in. De een kijkt naar beneden en de ander kijkt ons recht aan. Hij is geschilderd met groenige huidtinten. De kleur groen, die we vaak associëren met jaloezie ('groen van jaloezie'), is ook de complementaire kleur van rood, de kleur van de liefde.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
3 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 jaar geleden

Oh Peter! Jij geeft ons allemaal hoop! Hij was zo gebrekkig, maar toch uitverkoren...dat moeten we onthouden. Jaloezie is natuurlijk maar misplaatst - we zijn wie we zijn, niemand anders...
Ja, Edvard Munch heeft meer te bieden dan De Schreeuw. De meeste van zijn schilderijen tonen moeilijke scenario's en emoties. Heel goed.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 jaar geleden

Ik denk dat de man die naar beneden kijkt van streek is omdat de vrouw haar belangstelling heeft laten blijken voor de man die naar ons kijkt - ze is een beetje openhartig geweest en nu is ze in verlegenheid gebracht! De man die naar ons kijkt, schaamt zich omdat de twee mannen goede vrienden waren en nu dit probleem tussen hen is gekomen. Ik denk dat u nog wel een ander scenario kunt bedenken!

Eleanor Newell
Lid
Eleanor Newell
1 jaar geleden

Interessant.

Lezingen met betrekking tot Johannes 21:20-25

22 april 2022

Johannes 21:1-14

Bij deze woorden 'Het is de Heer', Simon Petrus ju...

26 mei 2023

Johannes 21:15-19

Simon, hou je meer van me dan die anderen?

26 april 2019

Johannes 21:1-14

Dit was de derde keer dat Jezus zich liet zien

17 april 2020

Johannes 21:1-14

Ze vingen 153 vissen

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud