St. Johannes de Doper preekt,
door Auguste Rodin (1840-1917),
bedacht in 1880,
brons, 203cm. hoog,
©Musée Rodin, Parijs

St. Johannes de Doper preekt,
door Auguste Rodin (1840-1917),
bedacht in 1880,
brons, 203cm. hoog,
©Musée Rodin, Parijs

Evangelie van 2 mei 2019

De Vader houdt van de Zoon

Johannes 3:31-36

Johannes de Doper zei tegen zijn discipelen:

Hij die van boven komt is boven alle anderen; hij die uit de aarde geboren is, is zelf aards en spreekt op een aardse manier.

Hij die uit de hemel komt, getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft, ook al wordt zijn getuigenis niet aanvaard;

Maar allen die zijn getuigenis aanvaarden, getuigen van de waarachtigheid van God, omdat hij die God gezonden heeft, Gods eigen woorden spreekt: God geeft hem de Geest zonder voorbehoud.

De Vader houdt van de Zoon en heeft hem alles toevertrouwd.

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie weigert in de Zoon te geloven, zal het leven nooit zien: de toorn van God blijft op hem rusten.

Reflectie op het bronzen beeld

Er bestaan documenten waarin Rodin zelf beschrijft hoe het idee voor deze figuur hem werd aangereikt door een Italiaanse boer, die hem zijn diensten als model kwam aanbieden. Rodin getuigt: "Zodra ik hem zag, was ik vervuld van bewondering; deze man drukte ruwheid uit in zijn voorkomen... en toch ook een mystiek karakter... Ik moest onmiddellijk denken aan de heilige Johannes de Doper, met andere woorden, een man van de natuur, een ziener, een gelovige, die iemand kwam aankondigen die groter was dan hijzelf." De spontaniteit en onmiddellijkheid waarmee sommige van 's werelds grootste kunstwerken tot stand komen, kunnen een zeer krachtige dimensie toevoegen.

Johannes de Doper is afgebeeld terwijl hij loopt te preken. Hoewel beide voeten met de hele zool stevig op de grond staan (het lijkt in dat opzicht bijna een Egyptisch beeldhouwwerk, dat een zeer klassiek element toevoegt aan de boerse modelhouding), geeft het werk ons een dynamische indruk van een man die vastberaden zijn weg gaat, vol vertrouwen in zijn daden, vol vertrouwen in zijn zending.

Deel deze evangelielezing

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op pinterest
Deel op telegram
Deel op email

**U moet ingelogd zijn om commentaar te geven.

Lezingen met betrekking tot Johannes 3:31-36

13 april 2021

Johannes 3:7-15

De wind blaast waarheen hij wil

12 april 2021

Johannes 3:1-8

Nicodemus kwam 's nachts bij Jezus

27 april 2022

Johannes 3:16-21

God stuurde zijn Zoon naar de wereld zodat door...

20 april 2020

Johannes 3:1-8

Nikodemus benaderde Jezus 's nachts

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

>
Overslaan naar inhoud