Antony Gormley (geboren 1950) in het Musée Rodin in Parijs,
Stalen sculptuur tussen moquettes van Auguste Rodin (1840-1917),
@ Christelijke Kunst

 

Antony Gormley (geboren 1950) in het Musée Rodin in Parijs,
Stalen sculptuur tussen moquettes van Auguste Rodin (1840-1917),
@ Christelijke Kunst

 

Evangelie van 11 april 2024

Johannes de Doper zei: 'De Vader heeft de Zoon lief'.

Johannes 3:31-36

Johannes de Doper zei aan zijn discipelen:

Hij die van boven komt is boven alle anderen; hij die uit de aarde geboren is, is zelf aards en spreekt op een aardse manier.

Hij die uit de hemel komt, getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft, ook al wordt zijn getuigenis niet aanvaard; maar allen die zijn getuigenis aanvaarden, getuigen van de waarachtigheid van God, want hij die God gezonden heeft, spreekt Gods eigen woorden:

God geeft hem de Geest zonder voorbehoud. De Vader houdt van de Zoon en heeft alles aan hem toevertrouwd. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie weigert in de Zoon te geloven, zal nooit leven zien: de toorn van God blijft op hem rusten.'

Reflectie op de tentoonstelling

In onze evangelielezing van vandaag krijgen we woorden die Johannes de Doper tot zijn eigen discipelen sprak. In het direct voorafgaande vers had Johannes de Doper over Jezus gezegd: 'Hij moet toenemen, maar ik moet afnemen'. Vervolgens spreekt hij over Jezus, in de openingszin van onze evangelielezing, als 'thij die van boven komt' en die daarom 'is boven alle anderen'. Johannes was zich er zeer van bewust dat Jezus boven hem stond. Hij zegt verder over Jezus, in de woorden van onze lezing, dat hij komt uit de hemel'.  Johannes had een diepe waardering voor de uniciteit van Jezus en daarom kon hij zeggen: "Hij moet toenemen, maar ik moet afnemen".

In zekere zin kunnen we in dit leven de uniciteit, de bijzonderheid van Jezus nooit ten volle waarderen. Hoe meer we van Jezus zien, hoe meer we herkennen wat er nog te zien is. Hoe dichter we bij hem komen, hoe meer we ons realiseren hoeveel dieper onze relatie met hem zou kunnen zijn. Soms voelt het zo dat hoe dichterbij we komen, hoe verder weg we zijn, hoe meer we ons realiseren dat er nog veel werk gedaan moet worden in onze eigen ziel. Maar als Hij in ons toeneemt en wij afnemen, houden we niet op onszelf te zijn. Integendeel, hoe meer Jezus in ons toeneemt, hoe meer we ons ware zelf worden, ons Christuszelf, de persoon die God van ons verlangt te zijn. Dat is de paradox van het christelijke leven: afnemen om toe te nemen.

Onlangs zag ik een tentoonstelling in het Musée Rodin waar Antony Gormley zijn werken afwisselde tussen de werken van Rodin. Het was een prachtige show. Beeldhouwers als Rodin en Gormley hebben lang de manipulatie van schaal als dynamisch middel onderzocht om verschillende emotionele en conceptuele reacties op te roepen bij hun publiek. Door de grootte van hun sculpturen opzettelijk te vergroten of te verkleinen, kunnen kunstenaars de manier waarop een stuk wordt waargenomen en ervaren drastisch veranderen, waardoor de impact ervan wordt vergroot en de betekenis ervan wordt verdiept. Grotere sculpturen kunnen een gevoel van ontzag en verwondering oproepen; omgekeerd, wanneer kunstenaars ervoor kiezen om hun sculpturen te verkleinen, nodigen ze uit tot een intieme interactie die vraagt om nadere inspectie. Kleinschalige werken kunnen een gevoel van delicatesse en kostbaarheid oproepen. Dat is het geval in de beeldhouwkunst. In het rijk van ons spirituele leven kunnen we beide tegelijk doen: afnemen om tegelijkertijd toe te nemen!

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
51 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Mark Crain
Lid
Mark Crain
1 maand geleden

Ik ben dankbaar dat ik gisteren de berichten heb teruggekeken en ik wil mijn dankbaarheid uitspreken voor de doordachte uitwisselingen. Wat een zegen van God is deze CA gemeenschap voor mij. En dank u, Vader Patrick.

Carol Heise
Lid
Carol Heise
1 maand geleden
Antwoord op  Mark Crain

Bedankt voor de gebeden gisteren, Mark. En dank God dat Vader Patrick ons deze gezegende site met de prachtige kunst heeft gegeven. Het schilderij van gisteren was geweldig. Het heeft me echt geraakt!

Mark Crain
Lid
Mark Crain
1 maand geleden
Antwoord op  Carol Heise

Ik ben ook getroffen. Ik bid nog steeds voor je Carol.

Pauline Hout
Lid
Pauline Hout
1 maand geleden

Ik vind het erg leuk om in deze situatie naar dit werk van Anthony Gormley te kijken. Ik moet bekennen dat ik de afgelopen jaren 'afgehaakt' ben op zijn werk en het is fijn om weer enthousiast te worden van een van zijn figuren. Misschien komt het door de verhelderende manier waarop Fr. Patrick het heeft geplaatst in relatie tot het Evangelie van vandaag. Schaal, afnemend in jezelf en toenemend in Jezus. De nederige houding van de figuur, het hoofd schijnbaar gebogen, de aardkleur, de oproep tot industrie, arbeid en erosie; verval en transformatie. Hij ziet er nogal kwetsbaar uit in zijn verschil tussen alle mooie en bijzondere omgevingen... maar hij spreekt dezelfde taal als de Rodins en is van sterk materiaal gemaakt. De kroonluchter, die misschien doet denken aan de Heilige Geest die erboven zweeft en onze blik vestigt op de liefdesrelatie binnen de Drie-eenheid. Ja, ik vond het erg leuk om hiernaar te kijken, in deze context. Hartelijk dank.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 maand geleden
Antwoord op  Pauline Hout

Bedankt Pauline voor het aanwijzen van de dingen die ik niet kon zien!

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
1 maand geleden
Antwoord op  Pauline Hout

We hebben allebei de kroonluchter gezien, Pauline. Het is goed om weer van je te horen.

Will Howard
Lid
Will Howard
1 maand geleden
Antwoord op  Pauline Hout

Ja! Pauline ... Ook ik ben zo ontroerd door deze "Critical Mass" /Rodin, herintroductie tot Gormley's werk.

Ik heb de show meteen opgezocht en vond er een prachtige, negen en een halve minuut durende Youtube over:
" EXHIBITION | Antony Gormley - Critical Mass, interview met Antony Gormley "

Ik was erg onder de indruk van zijn woorden in het interview, zoals ik die zelf heb gelezen in combinatie met de reflectie van pater P over het evangelie van vandaag - de haakjes en hoofdletters geven mijn eigen interpretatie weer:
"In een politieke wereld waarin angst en identiteitspolitiek zo'n enorme rol spelen, wordt het opnieuw opbouwen van een ervaring uit de eerste hand met [IN] het [Lichaam] steeds belangrijker. ....we voelen de [Massa], de [Massa] wordt in dit werk gedemonstreerd; en daardoor voelen we misschien onze eigen ... 'massa' ... schaal "
(minuut 8:05 - 8:42.).

Ik raad je ten zeerste aan om het hele interview te bekijken!!!

Als priester is de "Mis", als het "Lichaam" van Christus, tegenwoordig "meer en meer" alles voor mij. Ik heb net een e-mail ontvangen van een jonge vriend (in de 30), een 'potentiële' grote kunstenaar ... die moeite heeft om zijn 'stuwing' te vinden, zijn 'werk', zijn opstaan en Christus' 'Weg, Waarheid en Leven' omarmen. Met een groot oor heeft hij, bezorgd over mijn strijd met tinnitus, weer een verwijzing gestuurd naar het nieuwste 'randpsycho' anti-depressieve 'natuurlijke' wonder-energie fix-it -werkende poeder / drug, dat hij de laatste tijd aan het onderzoeken is. Ondertussen, opgegroeid in de kerk, verwerpt hij, zoals zovelen van zijn generatie die trauma's claimen, 'religie', de mis, het katholicisme en schijnbaar als gevolg daarvan zijn eigen massa en zelf-zijn.

Ja, beeldhouwkunst, heeft in potentie zo'n invloed op wat we "Geloven" over deze wereld en onze vluchtige doortocht er doorheen, ... met welk doel dan ook. Er is ongetwijfeld een "toorn van God die op ons blijft rusten" wanneer we ons de "kritische massa" van Zijn eigen Lichaam en Bloed in ons midden niet realiseren, driedimensionaal-PLUS. In dit leven wordt immers begrepen, in zijn overduidelijke goedheid, schoonheid en waarheid, dat "God ons de Geest geeft zonder reserve". Ja, Zijn 'Mis' is 'kritiek'. Het is 'groter dan het leven', 'afkomstig uit de hemel', en tegelijkertijd ongelooflijk 'intiem' en geschaald naar ons onmiddellijke minuscule bestaan in relatie tot de eeuwigheid. Maar het belangrijkste is, zoals we zien in Gormley's figuren, dat het geschaald is naar onze "vleesgeworden" mensheid - 1 meter 80 - "... ons ware zelf, ons Christus-zelf, de persoon die God ons roept te zijn. "

Pauline Hout
Lid
Pauline Hout
1 maand geleden
Antwoord op  Will Howard

Bedankt pater Will voor het delen van deze inzichten en overpeinzingen over onze massa/Massa, de vleesgeworden 5'10" (of minder in mijn geval 😉 ). Ik ga die video opzoeken. Dit kunstwerk met dit evangelie is gewoon geïnspireerd en heeft de hele dag in mijn gedachten gezeten. Ik bid dat jouw 30-jarige kunstenaar doorgaat op zijn reis, de waarheid die Jezus is najaagt en het begin ervan met frisse ogen en een vernieuwd in Christus hart en geest zal zien. Dat is wat er met mij is gebeurd. Niets is onmogelijk bij God.

Will Howard
Lid
Will Howard
1 maand geleden
Antwoord op  Pauline Hout

BEDANKT PAULINE

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 maand geleden

Prachtig evangelie vandaag - Johannes vertelt ons dat Jezus 'De Waarheid' is
Dat anderen dit weigeren te accepteren verandert niets aan het feit!
'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven'

Jamie Kardinaal
Lid
Jamie Kardinaal
1 maand geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

St. Johannes de Geliefde bid voor ons.

Jamie Kardinaal
Lid
Jamie Kardinaal
1 maand geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

St. Johannes de Doper bid voor ons.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 maand geleden

Ik ben geen kunstexpert en begrijp de context van het kunstwerk hier niet echt. Ik vind het sierlijke decor echt niet mooi en heb het gevoel dat ik meer met de kamer bezig ben dan met de beelden. Ik vind het prachtige raam prachtig en ik ben benieuwd naar wat er door het raam te zien is!

Maar ik begrijp het punt over grootte en schaal en vorm en de reflectie over hoe we Jezus waarnemen in ons leven. Het ene moment overweldigend, het volgende bijna verdwenen. We denken graag dat we veel weten over natuurkunde en hoe het universum in elkaar zit en hoe het zich verhoudt tot zichzelf en tot ons, maar we weten eigenlijk heel weinig over waarom sommige dingen zo enorm groot zijn en andere dingen zo klein. Eén ding is zeker: het heelal wordt geregeerd door een aantal regels waar we in ons dagelijks leven zelden bij stilstaan. Het is geen plaats van chaos maar van orde. Kunst is ook een plaats van orde, ondanks het feit dat kunstenaars voortdurend de regels willen 'breken'.

Johannes de Doper heeft zijn ego zo klein gemaakt dat we nauwelijks een glimp kunnen opvangen van de man onder de boodschap. Dezelfde onzichtbaarheid zien we bij Maria die ons als persoon altijd zal ontgaan omdat ze 'vol van genade' is en vol van genade zijn betekent leeg zijn van ego. Bij haar draait alles om de Heer.

De gestage achteruitgang van mijn broer herinnert me eraan hoe we krimpen naarmate we ouder worden, en niet alleen fysiek. We worden onzichtbaar in onze gemeenschap, niet interessant, slechts een omhulsel van wie we waren. Ik denk dat de geest het overneemt als het lichaam afneemt. De afgelopen dagen waren moeilijk voor me, omdat ik mijn broer niet heb kunnen bezoeken. Ik probeer dat laatste restje van hem op te vangen voordat hij gaat. Maar in sommige opzichten is wat hij was al weg. Hij is nu gemarkeerd voor de hemel en wat ik wil speelt geen rol. Ik moet deze dingen met rust laten.

Onzichtbaar worden voor de wereld is inderdaad een heel hoge roeping, want hoe meer we vervagen, hoe meer de Heer het overneemt. Toch is het onmogelijk om zonder te vragen meer Zichzelf te worden dan Onszelf.

Mijn gebed vandaag is om vreugde te vinden in mijn krimp, dat wanneer ik me onbelangrijk voel en genegeerd door anderen, ik Jezus moet vragen om die leegte op te vullen en mij het geschenk van Zichzelf te geven, zodat ik steeds dichter kan groeien naar de persoon die ik moet zijn.

Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 maand geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Ik moet toegeven dat ik me een beetje een lichtgewicht voel als ik bedenk wat ik moet zeggen na het lezen van je inzendingen SFG. Ik denk 🤔 bij mezelf waarom ervaar ik de wereld 🌎 niet op zo'n diepgaande manier? In ieder geval haal ik veel uit wat je zegt, dus bedankt voor je verwoording.
Vandaag zijn we van plan om met een treintje de Mont Etna te omzeilen. We hopen de perfecte rookringen te zien die ze (ze is vrouwelijk op dit eiland) uitstoot.

Mark Crain
Lid
Mark Crain
1 maand geleden
Antwoord op  Chazbo M

Goed gezegd Chazbo.

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
1 maand geleden
Antwoord op  Chazbo M

Ik ben het met je eens Chazbo, kan me voelen als een spirituele minnow - maar zelfs wij minnows hebben ons doel! Ik heb Etna's rookringen on-line gezien, en het treintje, "circum....something"? Echt, een fijne dag verder.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 maand geleden
Antwoord op  Noelle Clemens

We zijn minnetjes Noelle.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 maand geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Dat betekende het woord 'alle'.

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
1 maand geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Ja, dat is zeker, we zijn allemaal voor God en dat weten we in onszelf - maar sommigen zijn bijzonder goed in het verwoorden van nuttige inzichten.... bijv.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 maand geleden
Antwoord op  Chazbo M

We zitten allemaal in het ondiepe Chazbo, maar sommigen van ons durven misschien net iets verder te gaan. Ik weet gewoon dat ik niet verwacht dat mensen mijn woorden becommentariëren, ik verwacht zelfs niet dat mensen ze lezen, het enige wat ik weet is dat ik ze moet schrijven.

Ik ben gefascineerd door vulkanen - vooral de IJslandse, ik vind de Etna nogal saai in vergelijking!

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
1 maand geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Ik ben het met je eens, SfG, ik "moet" me verdiepen in de dagelijkse schilderijen en het evangelie, hoewel ik niet zo goed ben in dat laatste. Ik denk dat we in feite "journalling" doen.

Jamie Kardinaal
Lid
Jamie Kardinaal
1 maand geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Nou, ik vind je geweldig SFG. Ik lees je opmerkingen en ik ben blij dat je ze deelt. Ik heb het al een keer gezegd en ik zeg het nog een keer, wat een geluk hebben je familie en vrienden om iemand als jij in hun leven te hebben.

Jamie Kardinaal
Lid
Jamie Kardinaal
1 maand geleden
Antwoord op  spaceforgrace

een van mijn broers wilde altijd naar ijsland......he is er nooit van gekomen.
Hoe dan ook, ik ontdekte op internet een fotograaf uit Denemarken die geweldig werk levert.
Zijn naam is Mads Peter Iversen.
Misschien vind je deze ijsland scènes die hij nam wel leuk:

https://www.mpiphoto.dk/Gallery/Highlands-of-Iceland

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 maand geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Diepzinnig vandaag SfG x

Pauline Hout
Lid
Pauline Hout
1 maand geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Dat is prachtig. Bedankt voor deze reflecties.

George K
Lid
George K
1 maand geleden
Antwoord op  spaceforgrace

SFG, ik kan me vinden in je opmerking over krimpen naarmate we ouder worden. Ik ben meer dan 5 cm in lengte kwijtgeraakt. Ik denk graag dat ik geestelijk gegroeid ben naarmate ik ouder werd. Mijn vrouw stierf aan de ziekte van Alzheimer. Ik ben het eens met je opmerking dat een deel van wat je broer was al weg is. Dat was het ergste van het verlies van mijn vrouw... haar zo langzaam achteruit zien gaan. Ik vond er vrede mee door me voor te stellen hoe God/Jezus haar met open armen begroette om haar te ontvangen en te verwelkomen in hun aanwezigheid voordat ze er echt niet meer was.

Je laatste twee alinea's raken me ook. Als ik denk aan mijn eigen verlies en God om leiding vraag over hoe ik Hem nu kan dienen, dan vind ik troost in de wetenschap dat ik God dien in plaats van mijn ego te bevredigen. Ik kan niet zeggen dat ik vreugde heb gevonden in mijn fysieke krimp; ik kan wel zeggen dat ik vreugde heb gevonden in het dienen van mijn Heer.

Jamie Kardinaal
Lid
Jamie Kardinaal
1 maand geleden
Antwoord op  George K

Ik hou echt van deze website .....i vind het leuk vanwege de kunst en Vader's commentaar.........maar ook vanwege de reflecties en inzichten van SFG en George K....i leer echt en dat is goed!

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
1 maand geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Zoveel waarheden en nuttige inzichten hier, dank je SfG. Je opmerking over onze krimpende plaats in de samenleving klinkt echt door, hoewel ik steeds meer merk dat wij oudjes elkaar helpen langs ....

Laatst bewerkt 1 maand geleden door Noelle Clemens
Michael Trudeau
Lid
Michael Trudeau
1 maand geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Ik geef niet vaak commentaar, maar je bijdrage van vandaag gaf me een moment om stil te staan en na te denken. Ik moet ook bidden "om vreugde te vinden in mijn krimp". Moge je gezegend zijn met vreugde.

Noelle Clemens
Lid
Noelle Clemens
1 maand geleden

Gisteren werden we getrakteerd op een verstild schilderij van de Maagd en het Kind, waar de hele focus lag op Maria en Jezus. De heiligheid van het paar bleek uit de aanwezigheid van de engelen, de enige andere figuren die duidelijk in het licht waren afgebeeld.
Vandaag is het moeilijk te zeggen waar de echte focus ligt. Qua perspectief is het Gormley's levensgrote stalen figuur, maar het detail ervan is moeilijk vast te leggen, er is veel om ons onderweg op te houden: de maquettes - zeker geen moquettes, dat is ouderwets inrichtingsmateriaal! - het uitgebreide houtwerk, waaronder een prachtige parketvloer, en zelfs het raam en de tuin daarachter. Is de stalen figuur zelf een soort maquette, een onafgemaakte man, een werk in uitvoering? Hoewel we weten dat het beeld zelf een afgewerkt werk is, voelt het onaf, in tegenstelling tot zijn meer figuratieve sculpturen. Is dit het punt van de foto, dat noch in Rodins tijd, noch in de onze de mens een voltooide creatie is? Geen van de figuren heeft het 'leven in al zijn volheid' al bereikt.
De prachtige kroonluchter die boven het hoofd van de figuur hangt, al dan niet onbedoeld, lijkt op een zegen van boven, zoals de duif die op Jezus neerdaalt bij zijn doop.
Vader Patrick zegt dat
"Soms voelt het dat hoe dichter we bij elkaar komen, hoe verder we van elkaar af staan, hoe meer we ons realiseren dat er nog veel werk gedaan moet worden in onze eigen ziel." Of we nu streven naar meer zoetheid - bedankt SfG! - meer geduld, meer begrip, meer nederigheid. Of minder: minder slecht humeur, minder oordeel, minder ongeduld, enz. - vul hier je eigen details in! - We zijn allemaal maquettes, voorstudies. Onze Heer God is de beeldhouwer, maar we moeten Hem het best mogelijke materiaal bieden om op te werken: "want God is het die in u werkt om te willen en te handelen naar zijn welbehagen." (Filippenzen 2).
P.S. Het Rodin Museum is prachtig, "vaut la visite".

Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 maand geleden
Antwoord op  Noelle Clemens

Ik heb een blinde vlek wat betreft Rodin en Gormley. Mijn blindheid denk ik, maar alle kunst is subjectief, nietwaar? Gisteren zijn we naar een kleine kunsttentoonstelling geweest die geschilderd was door leerlingen van de middelbare school in de buurt. Ze waren van matige kwaliteit, maar het was goed dat ze de kans kregen. Je weet nooit waar een echt talent vandaan kan komen.
Nu dwaal ik af 🙁

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 maand geleden
Antwoord op  Chazbo M

Grappig...ik vind ze allebei geweldig 😅

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 maand geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Het is mogelijk - ik weet alleen niet zeker of ik ze in deze omgeving kan zien.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 maand geleden
Antwoord op  Noelle Clemens

Dank je wel Noelle- een paar geweldige inzichten hier, ik waardeer je artistieke perspectief echt.

Monica Doyle
Lid
Monica Doyle
1 maand geleden

Wil dit zeggen dat we "gedaanteverwisselaars" worden in Gods ogen, onder Zijn blik? Het zet aan tot nadenken! Ik zal vandaag naar dat Mahler-stuk luisteren... Dank u beiden!

Jamie Kardinaal
Lid
Jamie Kardinaal
1 maand geleden

"Begrip is de beloning van geloof. Zoek daarom niet te begrijpen opdat je gelooft, maar geloof opdat je begrijpt."
- Augustinus van Hippo

Gustav Mahler Symfonie nr. 2 :
Geloof, mijn hart
Niets zal voor jou verloren gaan
Het is allemaal van jou; van jou, waar je naar verlangde
Van jou, waar je van hield en naar streefde
Geloof, je bent niet voor niets geboren
Je hebt niet tevergeefs liefgehad en gestreden
Alles wat tot leven wordt gewekt moet voorbijgaan
Wat voorbijgaat moet weer opstaan
Stop met beven
Bereid je voor
Bereid je voor op het leven
Alles doordringend verdriet,
zijn van je losgebroken
De allesvernietigende dood,
nu ben je veroverd
Op de vleugels die ik heb opgedaan
Ik zal zweven met vurige liefde...
... in het licht dat geen oog heeft gezien
Ik zal sterven om leven te vinden
Je zult herrijzen
Ja, je zult herrijzen,
mijn hart, in een oogwenk
Wat je hebt overwonnen
zal u tot God brengen
- Gustav Mahler

Ik heb de video van Royal Albert Hall BBC PROMS hieronder bijgevoegd als iemand geïnteresseerd is:
G.Mahler - Symfonie nr. 2, Opstanding - Simon Bolivar Symfonieorkest - Gustavo Dudamel

Jamie Kardinaal
Lid
Jamie Kardinaal
1 maand geleden
Antwoord op  Jamie Kardinaal
Chazbo M
Lid
Chazbo M
1 maand geleden
Antwoord op  Jamie Kardinaal

Ik heb me vaak afgevraagd welk geloof Mahler eigenlijk aanhing. Hij moest zich bekeren om carrière te kunnen maken en er zit wat christelijk gedachtegoed in zijn werk, maar op een gegeven moment dwaalt hij af naar een soort hindoeïsme.
Naar mijn mening een van de grootste mannen die ooit heeft geleefd. Waarom zijn de Joden zo begaafd?

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 maand geleden
Antwoord op  Chazbo M

Hij was dus duidelijk Joods?

Jamie Kardinaal
Lid
Jamie Kardinaal
1 maand geleden
Antwoord op  Chazbo M

Zoals mijn heilige oma altijd zei: "Ben je aan het opscheppen of aan het klagen?". LOL

Jamie Kardinaal
Lid
Jamie Kardinaal
1 maand geleden
Antwoord op  Jamie Kardinaal

Ik had Klopstock ook moeten noemen.

Friedrich Gottlieb Klopstock (1724 - 1803) was een Duits dichter. Zijn bekendste werken zijn het epische gedicht Der Messias ("De Messias") en het gedicht Die Auferstehung ("De Wederopstanding"), waarvan de laatste op tekst is gezet in de finale van Gustav Mahlers Symfonie Nr. 2. Een van zijn belangrijkste bijdragen aan de Duitse literatuur was dat hij deze openstelde voor verkenning buiten de Franse modellen om.

Jamie Kardinaal
Lid
Jamie Kardinaal
1 maand geleden

Ik ben op een zijspoor beland LOL....... maar ik kan het niet laten!
Voor lieve Thimas:

https://www.youtube.com/watch?v=LCRZZC-DH7M

Laatst bewerkt 1 maand geleden door Jamie Cardinal
Thimas@
Lid
Thimas@
1 maand geleden
Antwoord op  Jamie Kardinaal

Mooie woorden van Klopstock Jamie...(Mahler),
Ik heb ook genoten van Peggy Lee, dank je. Je moet wel dapper zijn om te denken dat "dat alles is wat er is", maar het leven kan fijn zijn als het in een kader zit, misschien kan het ons zelfs bevrijden. Wie weet?

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace
1 maand geleden
Antwoord op  Thimas@

Ik ken veel mensen die geloven dat ze vrij zijn in hun ongeloof, maar ze zijn ook erg cynisch en behoorlijk egoïstisch.

Thimas@
Lid
Thimas@
1 maand geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Dat zou ongeveer de 12.000 generaties voor het Oude Testament omvatten en natuurlijk ongeveer 54 miljard mensen nu.
Het lijdt geen twijfel dat de christelijke moraal en idealen uitstekend zijn, maar dat betekent niet dat iemand die niet religieus is geen gevoel voor goed en kwaad en geen geweten heeft.
Van de 31 miljard christenen op deze planeet durf ik te wedden dat een grote meerderheid er niet over nadenkt, zoals in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn goede en slechte mensen en dat wordt niet bepaald door religie, denk ik.

George K
Lid
George K
1 maand geleden
Antwoord op  Thimas@

Hier is een tekst van een liedje dat Bob Dylan 45 jaar geleden schreef over hoe de enige echte vrijheid die we hebben de vrijheid van keuze is...

"Maar je zult iemand moeten dienen, ja inderdaad.
Je zult iemand moeten dienen
Nou, het kan de duivel zijn of het kan de Heer zijn
Maar je zult iemand moeten dienen."

Thimas@
Lid
Thimas@
1 maand geleden
Antwoord op  George K

Goeie ouwe Bob... Ik kan een paar van zijn liedjes spelen en harmonica spelen! Als je zijn liedjes leert, besef je hoe negatief ze zijn, maar nog steeds geweldig.
Hieronder zie je Dylan's Percy's song met Joan bias die zingt terwijl Bob Dylan een ander nummer typt op de typemachine en zijn manager toekijkt. Dit is een liedje over een vriend van hem die 99 jaar de gevangenis in moest voor een verkeersovertreding.
Wat Joan betreft: pitch perfect en zeker een stem uit de hemel!

https://youtu.be/j_mN901sMJw?si=GKtNaicaENzDspOr

George K
Lid
George K
1 maand geleden
Antwoord op  Thimas@

Thimas, ik heb begrepen dat vier mensen stierven als gevolg van het verkeersovertreding, geen van hen was de bestuurder. Ik denk dat de overtreding waarschijnlijk rijden onder invloed van alcohol en/of drugs was.

Ik vind de liedjes van Bob Dylan niet negatief. Ik zie ze als commentaar op de maatschappij, het leven, of in dit geval, de dood. Ik denk dat hij observaties maakt; ik beslis of ze positief, neutraal of negatief zijn.

George K
Lid
George K
1 maand geleden
Antwoord op  George K

Ik denk dat dit liedje niet over een waargebeurd voorval gaat, maar over Dylan die een liedje van iemand anders herschrijft. Wikipedia heeft er een paar opmerkingen over.

Thimas@
Lid
Thimas@
1 maand geleden
Antwoord op  George K

https://youtu.be/j_mN901sMJw?si=GKtNaicaENzDspOr

Probeer dit eens George, een stem uit de hemel terwijl Bob op de typemachine schrijft.
Ik vind Bob Dylan wel een beetje negatief, maar Joan B is heel positief 😄

Laatst bewerkt 1 maand geleden door Thimas@
Thimas@
Lid
Thimas@
1 maand geleden
Antwoord op  George K

Hij is geweldig, vind je niet? Maar al zijn liedjes zijn erg negatief. Nu we het er toch over hebben George, zoek op YouTube naar het nummer Percy van Bob Dylan en Joan Baez. Dylan zit op een typemachine een ander nummer te schrijven, de manager kijkt toe en Baez zingt een van zijn oude nummers over een vriend van hem die tot 99 jaar gevangenisstraf is veroordeeld voor een verkeersovertreding. De meeste van zijn liedjes zijn negatief, maar Joan Baez die hier op een bank zit heeft een stem uit de hemel!

Lezingen met betrekking tot Johannes 3:31-36

13 april 2021

Johannes 3:7-15

De wind blaast waarheen hij wil

18 april 2023

Johannes 3:7-15

Zoals Mozes de slang optilde in de woestijn

1 mei 2019

Johannes 3:16-21

God hield zoveel van de wereld dat hij zijn on...

14 maart 2021

Johannes 3:14-21

De Mensenzoon moet opgetild worden zoals Mozes optilde...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud