De dood van Mozes,
Schilderij van Alexandre Cabanel (1823-1889),
Geschilderd in 1850,
Olieverf op doek
© Musée Fabre, Montpellier, Frankrijk

De dood van Mozes,
Schilderij van Alexandre Cabanel (1823-1889),
Geschilderd in 1850,
Olieverf op doek
© Musée Fabre, Montpellier, Frankrijk

Evangelie van 31 maart 2022

Uw aanklager is Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd.

Johannes 5:31-47

"Als ik over mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die namens mij getuigt, en ik weet dat zijn getuigenis over mij waar is. Gij hebt gezanten tot Johannes gezonden, en hij getuigde van de waarheid. Niet dat ik zo'n menselijk getuigenis aanvaard, maar ik zeg deze dingen opdat jullie gered worden. Hij was een brandende en schijnende lamp, en jullie waren bereid je een tijdlang in zijn licht te verheugen. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. De werken die de Vader mij heeft gegeven om te volbrengen, de werken zelf die ik doe, getuigen namens mij dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, heeft zelf voor mij getuigd. Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien, en zijn woord blijft niet in u, omdat gij hem niet gelooft, die hij gezonden heeft.

Gij doorzoekt de Schriften, omdat gij meent, dat gij daarin eeuwig leven hebt; en zij zijn het, die voor mij getuigenis afleggen. Toch weigert gij tot mij te komen om leven te hebben. Ik aanvaard geen roem van mensen. Maar ik weet dat jullie de liefde van God niet in je hebben. Ik ben gekomen in mijns Vaders naam, en gij neemt mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, zult gij hem wel aannemen. Hoe kunt gij gelooven, als gij de heerlijkheid van elkander aanneemt en niet de heerlijkheid zoekt, die komt van hem, die alleen God is? Denkt niet, dat ik u voor den Vader zal aanklagen; jouw aanklager is Mozes, op wie jij je hoop hebt gevestigd. Indien gij Mozes zoudt gelooven, zoudt gij mij gelooven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als jullie niet geloven wat hij schreef, hoe zullen jullie dan geloven wat ik zeg?'

Reflectie op het schilderij

Onze evangelielezing van vandaag is niet een van de gemakkelijkste lezingen. Wat bedoelt Jezus als hij zegt: "Uw aanklager is Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd"? Jezus wijst met een vinger naar een groep Joden die Hem wilden doden. Jezus wilde duidelijk maken dat Mozes op een dag deze groep mensen bij de Vader zou aanklagen omdat zij niet geloofden dat Jezus degene was over wie Mozes had geschreven dat Hij zou komen. Jezus richtte zich tot hun ongeloof.

Ons schilderij uit 1851, voorstellende de dood van Mozes, is indrukwekkend in omvang met 280 en 390 cm. (9ft hoog en bijna 13ft breed). Toen onze kunstenaar, Alexandre Cabanel, dit doek schilderde, was hij pas 28 jaar oud. Hij voelde zich uitgedaagd door het onderwerp en door de afmetingen. In een brief aan zijn broer schreef hij: "Ik heb mijzelf een grote, zeer moeilijke, formidabele taak opgelegd, daar ik tracht het beeld van de Eeuwige Meester van hemel en aarde weer te geven - God weer te geven - en naast Hem, een van Zijn meest verheven schepselen, op de een of andere manier vergoddelijkt door Zijn contact".

Links zien we God, omhooggehouden door cherubijnen en gehuld in een blauwe mantel. Mozes, omringd door engelen, sterft voor God terwijl hij vanuit de verte het Beloofde Land ziet dat hij nooit zou bereiken. De grimmige diagonale compositie is dramatisch. De vloeiende draperie en het spierstelsel van Cabanels godsfiguur zijn duidelijk geïnspireerd op de God van Michelangelo's plafond in de Sixtijnse Kapel.

De groep Joden tot wie Jezus zich richtte, kenden hun Schrift door en door, maar zij geloofden de profetische woorden van Mozes over Jezus niet.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
4 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
ChristainArt101
Lid
ChristainArt101(@christainart101)
11 maanden geleden

Prachtige kunst!

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
1 jaar geleden

Een zeer indrukwekkend schilderij! En een evangelielezing die ik eigenlijk niet ken. Het is heel uitdagend omdat het laat zien hoe wij mensen zo vast kunnen zitten in onze overtuigingen/praktijken dat we denken dat we gelijk hebben. Jezus laat ons zien, hoewel vroom, hoe gesloten we kunnen zijn. Ik vind dat zelf nogal eng...

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
1 jaar geleden

Dramatisch inderdaad!

Patrick van der Vorst
Admin
Patrick van der Vorst(@patrick)
1 jaar geleden
Antwoord op  Charles Marriott

Prachtig schilderij vind ik. Ik hou er wel van.
?

Lezingen met betrekking tot Johannes 5:31-47

18 maart 2021

Johannes 5:31-47

Je vestigt je hoop op Mozes, maar Mozes zal...

22 maart 2023

Johannes 5:17-30

Ik wil niet mijn eigen wil doen, maar de wil van Zijn...

16 december 2022

Johannes 5:33-36

John was een brandende en schijnende lamp

24 maart 2020

Johannes 5:1-3,5-16

De genezing bij de poel van Bethesda

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen