Stilleven met kersen en aardbeien,
door Osias Beert de Oudere (1580-1624),
olieverf op koper, geschilderd in 1608,
©Staatliche Museum, Berlijn, Duitsland

Stilleven met kersen en aardbeien,
door Osias Beert de Oudere (1580-1624),
olieverf op koper, geschilderd in 1608,
©Staatliche Museum, Berlijn, Duitsland

Evangelie van 6 mei 2019

Werk niet voor voedsel dat niet houdbaar is

Johannes 6:22-29

Nadat Jezus de vijfduizend te eten had gegeven, zagen zijn discipelen hem over het water lopen. De volgende dag zag de menigte die aan de overkant was gebleven, dat er maar één boot was geweest en dat Jezus niet met zijn discipelen in de boot was gestapt, maar dat de discipelen alleen op weg waren gegaan. Andere boten waren echter uit Tiberias binnengekomen, nabij de plaats waar het brood was gegeten. Toen de mensen zagen, dat noch Jezus noch zijn discipelen daar waren, stapten zij in die boten en staken over naar Kapernaüm om Jezus te zoeken. Toen zij hem aan de overkant vonden, zeiden zij tot hem: "Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen?

Jezus antwoordde: "Ik zeg u zeer plechtig, dat gij mij niet zoekt, omdat gij de teekenen gezien hebt, maar omdat gij al het brood hebt gehad, dat gij wilde eten.

Werkt niet voor voedsel dat niet houdbaar is, maar werkt voor voedsel dat houdbaar is tot in het eeuwige leven,

het soort voedsel dat de Mensenzoon u aanbiedt, want op hem heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gezet.

Toen zeiden zij tot hem: "Wat moeten wij doen, willen wij de werken doen, die God wil? Jezus gaf hun dit antwoord: "Dit is werken voor God: gij moet geloven in Hem, die Hij gezonden heeft.

Reflectie op het schilderij

Christelijke kunst hoeft niet noodzakelijkerwijs openlijk christelijke onderwerpen uit te beelden. Stillevens zijn een uitstekend voorbeeld van een doeltreffende, subtiele manier om het onderwerp te benaderen. Hier zien we Osias Beert (actief in Antwerpen in dezelfde tijd als Rubens) nadenken over het thema van goed versus kwaad, door middel van voedsel en bloemen (allemaal geschenken van God) vol symboliek: de schalen met aardbeien en kersen (beschouwd als de vruchten van het paradijs) vertegenwoordigen de menselijke ziel; de vlinder is een symbool van verlossing en opstanding; de libel vertegenwoordigt het kwaad. De kunstenaars tonen deze vlinders en libellen zwevend bij de vruchten, de krachten van goed en kwaad strijdend om de ziel van de mens.
Brood is ook aanwezig, symbolisch voor het dagelijks leven, nederigheid en natuurlijk het Lichaam van Christus. De drie glazen verbeelden de broosheid en kwetsbaarheid van het leven, en als de glazen gevuld zijn, toont dit een leven van luxe... maar dat leven en het voedsel dat het omringt, zijn allemaal tijdelijk en vervagen...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Johannes 6:22-29

2 mei 2022

Johannes 6:22-29

Werk niet voor voedsel dat niet houdbaar is, maar voor ...

16 april 2021

Johannes 6:1-15

Er is een kleine jongen hier met vijf gerst...

17 april 2021

Johannes 6:16-21

Ik ben het. Wees niet bang.

7 mei 2019

Johannes 6:30-35

Ik ben het brood van het leven

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud