Campbell's Soep Blikjes,
Geschilderd door Andy Warhol (1928-1987)
Geschilderd in 1962,
Acryl met metallic emailverf op doek, 32 panelen
© Alamy stock foto / Edward Westmacott / Museum of Modern Art, New York

Campbell's Soep Blikjes,
Geschilderd door Andy Warhol (1928-1987)
Geschilderd in 1962,
Acryl met metallic emailverf op doek, 32 panelen
© Alamy stock foto / Edward Westmacott / Museum of Modern Art, New York

Evangelie van 2 mei 2022

Werk niet voor voedsel dat niet houdbaar is, maar voor voedsel dat houdbaar is tot in het eeuwige leven

Johannes 6:22-29

Nadat Jezus de vijfduizend te eten had gegeven, zagen zijn discipelen hem over het water lopen. De volgende dag zag de menigte die aan de overkant was gebleven, dat er maar één boot was geweest en dat Jezus niet met zijn discipelen in de boot was gestapt, maar dat de discipelen alleen op weg waren gegaan. Andere boten waren echter uit Tiberias binnengekomen, nabij de plaats waar het brood was gegeten. Toen de mensen zagen, dat noch Jezus noch zijn discipelen daar waren, stapten zij in die boten en staken over naar Kapernaüm om Jezus te zoeken. Toen zij hem aan de overkant vonden, zeiden zij tot hem: "Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen?

Jezus antwoordde:

Ik zeg het u plechtig,

je bent niet op zoek naar mij omdat je de tekenen hebt gezien

maar omdat je al het brood had dat je wilde eten.

Werk niet voor voedsel dat niet houdbaar is,

maar werken voor voedsel dat eeuwig duurt,

het soort voedsel dat de Mensenzoon jullie aanbiedt,

want op hem heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gezet.

Toen zeiden zij tot hem: "Wat moeten wij doen, willen wij de werken doen, die God wil? Jezus gaf hun dit antwoord: "Dit is werken voor God: gij moet geloven in Hem, die Hij gezonden heeft.

Bespiegeling over het Hedendaagse Kunstwerk

Het is precies 60 jaar geleden dat Andy Warhol deze 32 canvasses van Campbell soepblikken schilderde. In die tijd, in 1962, was dit werk zeer avant-gardistisch en visionair. Maar veel mensen vragen zich (nog steeds) af of het kunst is. Het heeft in ieder geval de grenzen van de moderne kunst op een unieke manier verlegd en is een van de belangrijkste kunstwerken van de 20e eeuw.

Op de vraag waarom hij Campbell's soepblikken schilderde, gaf Warhol een eenvoudig antwoord: "Ik had elke dag dezelfde lunch, twintig jaar lang, denk ik, steeds maar weer hetzelfde." De dagelijkse maaltijd waarover Jezus het heeft in de evangelielezing van vandaag is natuurlijk totaal anders. Jezus spreekt over twee soorten voedsel: voedsel dat niet kan blijven bestaan en voedsel dat tot in het eeuwige leven blijft bestaan.

Jezus heeft niet gezegd dat voedsel dat niet houdbaar is, onbelangrijk is. Integendeel, hij voedde de hongerigen, de armen en de scharen op de berg. De basisvoedselbehoeften van de mensen waren belangrijk voor hem. Maar nadat Hij in de lichamelijke behoeften van de mensen heeft voorzien, spoort Jezus ons aan om verder te gaan dan dat. Hij wil dat we ons richten op de geestelijke honger die we allemaal hebben. En deze geestelijke honger, kan alleen Jezus stillen.

De dagelijkse maaltijd waartoe Jezus ons uitnodigt, is de eucharistie. Het is het centrum van ons geloof. Het zal onze geestelijke honger stillen en ons leiden. Het zal ons ook in relatie brengen met de mensen, niet alleen om hun fysieke noden (aalmoezen, voedsel, gezondheid, enz...). Het zal ons in contact brengen met hen, niet alleen om wat zij nodig hebben, maar ook om wie zij zijn.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
4 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Helena
Lid
Helena
1 jaar geleden

Absoluut kunst! Als een schilderij van fruit en dode wezens op een tafel als kunst wordt beschouwd, waarom zouden blikken soep, zelf vol met dode wezens en andere vreemde en wonderbaarlijke concoties dat dan niet zijn? Trouwens, net als fruit en dode wezens, zijn ze allemaal hetzelfde, maar verschillend... onvergeeflijk dat hij mulligatawny wegliet! http://vicariouswindows.com/unusual-flavors-of-campbells-soup-1933

Guy Van Holsbeke
Lid
Guy Van Holsbeke
1 jaar geleden

Enkel een geloof in iets kan het menselijke overstijgen. Geloven in Christus is voor vele de juiste en niet ontgoochelende keuze, hoe moeilijk ook en tegendraads met wat de maatschappij ons wil doen 'geloven' en doen.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien
1 jaar geleden

Warhol was een vroom katholiek... op zijn eigen manier, natuurlijk. Maar dat geldt voor alles wat hij deed!
Is het kunst? Ja! Alles wat geen nut heeft, anders dan zijn esthetiek, is kunst.
Ik kom altijd terug op die woorden van Onze Lieve Vrouw te Kana: "Doe alles wat Hij u zegt" Het is dezelfde boodschap en dat is hoe wij Hem volgen...dat wil zeggen, wij doen ons best om.

Andy Stoker
Lid
Andy Stoker
1 jaar geleden

Het is zeer toepasselijk dat wij deze lezing vandaag hebben - wanneer veel van onze moslimzusters en -broeders Eid zullen vieren en hun vasten in de Ramadan zullen beëindigen. Wij ontmoeten God op verschillende manieren, maar hun vastendiscipline en de daarmee gepaard gaande giften aan de armen zijn inderdaad indrukwekkend.

Lezingen met betrekking tot Johannes 6:22-29

14 juni 2020

Johannes 6:51-58

Plechtigheid van Corpus Christi

8 augustus 2021

Johannes 6:41-51

Iedereen die dit brood eet, zal eeuwig leven.

5 mei 2022

Johannes 6:44-51

Ik ben het levende brood dat is neergedaald van...

7 mei 2022

Johannes 6: 60-69

Dit is ontoelaatbare taal. Hoe kan iemand...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud