Mand met brood,
Schilderij van Salvador Dali (1904-1989),
Geschilderd in 1926,
Olieverf op doek
© Salvador Dali Museum, St. Petersburg, Florida

Mand met brood,
Schilderij van Salvador Dali (1904-1989),
Geschilderd in 1926,
Olieverf op doek
© Salvador Dali Museum, St. Petersburg, Florida

Evangelie van 8 augustus 2021

Iedereen die dit brood eet, zal eeuwig leven.

Johannes 6:41-51

De Joden klaagden tegen elkaar over Jezus, omdat hij had gezegd: "Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. "Dit is toch zeker Jezus, zoon van Jozef?" zeiden ze. Wij kennen zijn vader en moeder. Hoe kan hij nu zeggen: "Ik ben uit de hemel neergedaald"? Jezus antwoordde: "Hou op met klagen tegen elkaar.

Niemand kan tot Mij komen, tenzij hij getrokken wordt door de Vader, die Mij gezonden heeft, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

Het staat geschreven in de profeten: Zij allen zullen door God onderwezen worden, en het onderricht van de Vader te horen en daaruit te leren, is tot Mij te komen. Niet dat iemand den Vader gezien heeft, behalve hij, die van God komt; hij heeft den Vader gezien. Ik zeg u zeer plechtig, dat een ieder, die gelooft, eeuwig leven heeft.

Ik ben het brood des levens. Uw vaderen aten het manna in de woestijn en zij zijn dood; maar dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat een mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Iedereen die dit brood eet, zal eeuwig leven.en het brood dat ik zal geven is mijn vlees, voor het leven van de wereld.

Reflectie op het schilderij

'Iedereen die dit brood eet, zal eeuwig leven.zegt Jezus in de evangelielezing van vandaag. Op het gebied van de surrealistische kunst kijken we, na gisteren een schilderij van Magritte te hebben bekeken, naar de 'Mand met brood' van Salvador Dali, die hij in 1926 schilderde. Dit is een ander schilderij dan de "Mand met brood" die Dali in 1945 schilderde, en die we twee jaar geleden hebben behandeld (zie https://christian.art/daily-gospel-reading/40). Dali was 22 jaar oud toen hij het doek van vandaag schilderde. Hij besteedde er 4 maanden aan en speelde met verschillende composities. Hij besteedde zoveel tijd aan dit schilderij om een intense, dramatische weergave te creëren van een alledaags voorwerp: brood. Hij maakte dit schilderij als een test voor zichzelf. Na afloop was hij trots en had hij het gevoel dat hij zich nu aan meer surrealistische composities kon wagen, nu hij een eenvoudig brood als een op zichzelf staande dramatische compositie had weten weer te geven. Het mandje staat op een wit doek en doet denken aan de Hollandse Oude Meesters. Door de mand met brood in zo'n mysterieus licht te zetten, verandert Dali de compositie in een object van diepe contemplatie.

En dat is wat Jezus ons vandaag wil laten doen: Hem beschouwen als het Brood van het Leven. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het gesprek over het Brood des Levens dat Jezus geeft, misschien meer is dan alleen maar verwijzen naar de Eucharistie. Zeker, dit is de hoofdboodschap van het evangelie van vandaag, maar misschien gaat het er ook om dat wij brood zijn voor andere mensen en dat we de mensen om ons heen voeden. Als ik terugdenk aan alle mensen die brood zijn geweest in mijn leven, kan ik denken aan familie, leraren, collega's op het werk, vrienden, priesters,... mensen die me gevoed hebben en me geestelijk gevoed hebben, professioneel.... Zij waren brood voor mij....

...en wij kunnen ook brood zijn voor mensen en het leven van iemand anders voeden. Door onze liefde, ons mededogen, onze vergevingsgezindheid, ons geduld, ons getuigenis, kunnen wij dat brood zijn voor andere mensen... zoals het brood in ons schilderij dat bereid, gesneden en beboterd is... helemaal klaar om uitgedeeld te worden aan een behoeftige om ons heen...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Johannes 6:41-51

7 mei 2022

Johannes 6: 60-69

Dit is ontoelaatbare taal. Hoe kan iemand...

11 mei 2019

Johannes 6: 60-69

Simon Petrus antwoordde: "Heer, tot wie zullen wij gaan?

1 augustus 2021

Johannes 6:24-35

Ik ben het brood van het leven

30 april 2020

Johannes 6:44-51

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen