Christus en de overspelige vrouw,
Geschilderd door Pieter Breughel de Oude (1526-1569),
Uitgevoerd rond 1565,
Olieverf op paneel,
© Courtauld Institute of Art, Londen

Christus en de overspelige vrouw,
Geschilderd door Pieter Breughel de Oude (1526-1569),
Uitgevoerd rond 1565,
Olieverf op paneel,
© Courtauld Institute of Art, Londen

Evangelie van 27 maart 2023

Laat degene onder u die niet gezondigd heeft de eerste zijn om een steen te werpen...

Johannes 8:1-11

Jezus ging naar de Olijfberg. Bij het aanbreken van de dag verscheen hij weer in de tempel; en toen alle mensen naar hem toe kwamen, ging hij zitten en begon hen te onderwijzen.

De schriftgeleerden en Farizeeën brachten een vrouw mee die betrapt was op overspel; en terwijl zij haar daar in het volle zicht van iedereen lieten staan, zeiden zij tegen Jezus: "Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel, en Mozes heeft ons in de wet opgedragen zulke vrouwen door steniging ter dood te veroordelen. Wat hebt u te zeggen? Ze vroegen hem dit als een test, op zoek naar iets om tegen hem te gebruiken. Maar Jezus bukte zich en begon met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze bleven volharden in hun vraag, keek hij op en zei: '...Als er iemand onder u is die niet gezondigd heeft, laat hij dan de eerste zijn die een steen naar haar werpt....' Toen bukte hij zich en schreef opnieuw op de grond. Toen ze dit hoorden gingen ze een voor een weg, te beginnen met de oudste, totdat Jezus alleen achterbleef met de vrouw, die daar bleef staan. Hij keek op en zei: 'Vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?" "Niemand, mijnheer" antwoordde zij. 'Ik veroordeel u ook niet,' zei Jezus 'ga weg en zondig niet meer.'

Reflectie op het schilderij

Ons paneel van Pieter Breughel, geschilderd rond 1565, is een kleine grisaillecompositie. 'Grisaille' betekent dat het geheel is uitgevoerd in grijstinten, beige of andere neutrale grijstinten. Dit geeft een sculpturaal element aan het schilderij en een zekere sereniteit. Omdat dit soort schilderijen op tekeningen lijken, kunnen ze gemakkelijker de hand van een minder getalenteerde kunstenaar verraden dan een schilderij in volle kleuren. We zien hoe Jezus de vrouw ontmoet die door de schriftgeleerden en Farizeeën voor hem is gebracht. Zij werd beschuldigd van overspel, waarop in die tijd de dood door steniging stond. Brueghel toont de vrouw als een van de weinige sierlijke figuren in het tafereel. Jezus bukt zich en schrijft in het Vlaams op de grond voor haar voeten: 'wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen naar haar...'. Een paar stenen liggen klaar op de vloer links van de vrouw.

Jezus spreekt in onze evangelielezing van vandaag tot twee groepen mensen. Hij spreekt eerst tot de schriftgeleerden en Farizeeën, die zich uiterst onverschillig toonden en geen enkel mededogen hadden met de arme vrouw. Door tot hen te spreken maakt Jezus een abrupt einde aan de onaangename situatie. De stenen in onze lezing en het schilderij staan symbool voor roddel en kwetsende opmerkingen. Werp ze niet, zegt Jezus ons. Als we zondigen, is het alsof we stenen gooien naar Christus zelf...

Het tweede gesprek is tussen Jezus en de overspelige vrouw. Jezus behandelt haar heel anders dan de Farizeeën. Hij veroordeelt haar niet, maar denkt heel anders over haar dan de maatschappij over haar denkt. Onze eigen individuele waarde is niet wat anderen over ons zeggen (goed of slecht), maar wat Jezus over ons zou zeggen.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
18 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Susannah Hilton
Lid
Susannah Hilton(@shoei)
2 maanden geleden

Een andere lezing met betrekking tot dit verhaal is in Daniël (?) en het verhaal van Susanna en de Ouderen... veel grote schilderijen over dit onderwerp, zoals die van Tintoretto. Links oud en nieuw testamentische thema's, zou ik me kunnen voorstellen.

C3123B58-DAF0-4C9E-8C12-E67F2A35EA8A.jpeg
Margaret Laycock
Lid
Margaret Laycock(@hermione)
2 maanden geleden

Ook ik hou van dit evangelie. Het toont krachtig Jezus' menselijkheid. Wij denken dat de weg van de Farizeeën dood is, maar zelfs in onze ultraliberale samenleving hoor je nog "ze is weg en heeft zichzelf zwanger gemaakt". Een wonder? Nee, nog een verwijt om aan vrouwen op te hangen. Een priester vertelde mij jaren geleden dat hij dacht dat Jezus met zijn vinger op de grond schreef om zichzelf ervan te weerhouden de beschuldigers van de vrouw aan te wijzen.

Andy Bocanegra
Lid
Andy Bocanegra(@bogie29)
2 maanden geleden

Bij nadere bestudering van het schilderij valt me op dat Jezus en de vrouw de enigen zijn met gedetailleerde ogen. De rest van de mensen ziet eruit alsof hun ogen zijn uitgestoken, wat misschien duidt op blindheid voor hun eigen zonde?

Mark Crain
Lid
Mark Crain(@mark_crain)
2 maanden geleden

Ik zit vast op de boodschap van Jezus in het zand op het schilderij. Ik doe mijn best met Google translate. DIEV=Dief?

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
2 maanden geleden
Antwoord op  Mark Crain

Patrick heeft het hierboven vertaald.

Mark Crain
Lid
Mark Crain(@mark_crain)
2 maanden geleden
Antwoord op  Charles Marriott

Bedankt. Het lijkt er alleen niet op dat alle woorden die door Patrick zijn vertaald in het schilderij voorkomen, maar slechts een paar.

Geoffrey Way
Lid
Geoffrey Way(@geoff-way)
2 maanden geleden

Het evangelie van vandaag is een verbazingwekkend verhaal over hoe Jezus ons vergeeft en ons op weg zet naar vrijheid en een leven van zuiverheid en heiligheid, hopen en bidden wij. We hebben allemaal voor onze Heer gestaan vol schuld en slechtheid net als de beschuldigde dame, Jezus zegt tegen ons het is niet het einde het is slechts het begin van ons nieuwe leven in Christus bekeer je en wordt gered Amen 🙏. De boodschap op de grond in het zand. Bekering en doop in Christus is voor iedereen. Maar ze keerden hun rug en liepen weg.

Andy Bocanegra
Lid
Andy Bocanegra(@bogie29)
2 maanden geleden

Ik hou van deze evangelielezing. Mijn vraag is altijd geweest, "Waar is de man?" Er zijn twee mensen nodig om overspel te plegen. Ik vraag me af of Jezus niet dacht aan de oneerlijkheid van de hele situatie door de vrouw niet te veroordelen en haar en ons toch te zeggen niet meer te zondigen. Ik vind het geweldig dat wij als katholieken altijd toegang hebben tot het sacrament van verzoening.

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
2 maanden geleden
Antwoord op  Andy Bocanegra

Moderne waarden zijn echt veranderd sinds het vertellen van dit Bijbelverhaal. Inderdaad waar is de man? Als de vrouw getrouwd was, pleegde de man ook overspel. In de oudheid golden strenge wetten voor seks buiten legale, stabiele relaties, omdat het produceren van baby's zonder iemand om voor ze te zorgen zeer slecht was voor de samenleving. Maar nu is dat onwaarschijnlijk, dus moeten de regels veranderd worden?

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace(@spaceforgrace)
2 maanden geleden
Antwoord op  Charles Marriott

Ik wil niet controversieel zijn, maar ik ben er niet zeker van dat er veel veranderd is, zeker niet in veel delen van de wereld. Zelfs in het Verenigd Koninkrijk heeft men nog steeds de neiging om de vrouw de schuld te geven. Natuurlijk kunnen we ons dezelfde vraag stellen als het gaat om de conceptie en het dragen van een kind dat onder deze omstandigheden is verwekt.

Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
2 maanden geleden
Antwoord op  spaceforgrace

Je hebt gelijk. Ik denk aan de westerse wereld waar vrouwen effectieve geboortebeperking hebben.

Maria Contreras
Lid
Maria Contreras(@gera)
2 maanden geleden
Antwoord op  spaceforgrace

El mundo ha cambiado en lo tecnologico, pero los pecados son los mismos y las murmuraciones, chismes y calumnias son iguales.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
2 maanden geleden

Jezus gaat helemaal niet in op die zonde. Wat heerlijk om gewoon op weg gestuurd te worden met een simpel "zondig niet meer".
En een mindere kunstenaar? Niet Breughel zeker! Ik heb het gemarkeerd als favoriet.

Anthony
Lid
Anthony(@anthony)
2 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

Ja, Jezus veroordeelt niet, maar hij veroordeelt ook niet. In feite klinkt hij nogal stellig en neemt geen blad voor de mond: ".... Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen." "Ga weg, en zondig niet meer."
We weten niet dat de vrouw niet de hoofdpersoon was in de affaire, ze was een gewillige deelnemer anders zou ze niet ter verantwoording worden geroepen.
Wat mij intrigeert is wat Jezus schreef.

Mark Crain
Lid
Mark Crain(@mark_crain)
2 maanden geleden
Antwoord op  Anthony

Ook ik ben geïntrigeerd door wat Jezus op het schilderij schrijft. Het staat niet in het geschrift, alleen dat Jezus twee keer bukt om met zijn vinger op de grond te schrijven.

Anthony
Lid
Anthony(@anthony)
2 maanden geleden

Dank je Patrick, ik heb nooit zo over de stenen nagedacht.

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace(@spaceforgrace)
2 maanden geleden

Wat een buitengewoon schilderij! En wat een boodschap van troost en geruststelling. Ik voel me vaak veroordeeld door mensen, en het is goed om me het enige oordeel te herinneren waar ik me druk om moet maken...

Mike Baird
Lid
Mike Baird(@mikeb)
2 maanden geleden

Oh wat een goed nieuws voor mij in dit Evangelieverhaal! God is niet geïnteresseerd in wat ik was, maar in wat ik kan worden. Dank u, Jezus.

Lezingen met betrekking tot Johannes 8:1-11

31 maart 2020

Johannes 8: 21-30

Ik blijf thuis, Heer!

28 maart 2023

Johannes 8:21-30

Je zult beseffen dat ik hem

30 maart 2020

Johannes 8:1-11

Christus en de overspelige vrouw

29 maart 2023

Johannes 8:31-42

Iedereen die een zonde begaat is een slaaf van de zonde

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen