De Onbevlekte Ontvangenis,
Geschilderd door Giovanni Battista Tiepolo (1696 - 1770),
Geschilderd tussen 1767-1769,
Olieverf op doek
© Museo del Prado, Madrid

De Onbevlekte Ontvangenis,
Geschilderd door Giovanni Battista Tiepolo (1696 - 1770),
Geschilderd tussen 1767-1769,
Olieverf op doek
© Museo del Prado, Madrid

Evangelie van 9 december 2019

Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Onze Lieve Vrouw

Lucas 1:26-38

De engel Gabriël werd door God gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth genaamd, naar een maagd die verloofd was met een man, Jozef genaamd, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. Hij ging naar binnen en zei tegen haar: 'Verheugt u, zo zeer bevoorrecht! De Heer is met u.' Zij was diep verontrust door deze woorden en vroeg zich af wat deze begroeting kon betekenen, maar de engel zei tegen haar: 'Maria, wees niet bang, je hebt Gods gunst gewonnen. Luister! Je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. De Here God zal hem de troon van zijn voorvader David geven; hij zal over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid en aan zijn heerschappij zal geen einde komen. Maria zei tot de engel: "Maar hoe kan dit geschieden, daar ik nog maagd ben?" "De Heilige Geest zal over u komen" antwoordde de engel "en de kracht van de Allerhoogste zal u met zijn schaduw bedekken. En zo zal het kind heilig zijn en Zoon van God genoemd worden. Weet ook: uw bloedverwante Elisabeth heeft op hoge leeftijd zelf een zoon verwekt en zij, die men onvruchtbaar noemde, is nu in haar zesde maand, want voor God is niets onmogelijk.' 'Ik ben de dienstmaagd des Heren,' zei Maria, 'laat aan mij geschieden wat gij gezegd hebt.' En de engel verliet haar.

Reflectie op het schilderij

Vandaag vieren en herdenken we het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Onze Lieve Vrouw (een dag later dan gebruikelijk, want Adventzondag was gisteren). Vanaf het moment van haar ontvangenis kreeg Maria de goddelijke genade niet alleen vrij te zijn van de erfzonde, maar ook de enige mens te zijn buiten haar goddelijke Zoon, die een leven zonder zonde leidde. Vanaf het begin van het christendom hebben de vroege kerkvaders een speciale verering voor Maria gekoesterd, omdat zij begrepen dat zonder Maria de verlossing nooit zou hebben plaatsgevonden.

De Kerk leert dat de Heilige Moeder deze zeer bijzondere genade van bevrijding van de gevolgen van de zonde ten dele heeft ontvangen omdat zij de Moeder van God zou zijn en dus de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid negen maanden lang in haar schoot zou dragen. Vandaag is dus een dag om na te denken over haar grootheid en haar rol in het helpen van ons op onze weg naar God. Wij vieren haar uniciteit en unieke rol door volledig met God samen te werken.

In 2015 zei paus Franciscus op deze zelfde feestdag: "De Maagd Maria was geroepen zich boven alles te verheugen over wat de Heer in haar tot stand bracht. Gods genade omsloot haar en maakte haar waardig de Moeder van Christus te worden. Toen Gabriël bij haar binnentrad, werd zelfs het diepste en ondoorgrondelijkste mysterie voor haar een reden tot vreugde, geloof en overgave aan de boodschap die haar werd geopenbaard. De volheid van genade kan het menselijk hart omvormen en het in staat stellen iets te doen dat zo groot is dat het de loop van de menselijke geschiedenis kan veranderen".

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Inschrijven
Kennis geven van
0 Opmerkingen
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Lezingen gerelateerd aan Lucas 1:26-38

8 december 2020

Lucas 1:26-38

Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Zegen...

22 december 2020

Lucas 1:46-56

Mijn ziel verkondigt de grootheid van de Heer

23 december 2021

Lucas 1:57-66

Nee,' zei ze, 'hij moet John heten.

15 augustus 2021

Lucas 1:39-56

Feest van Maria Hemelvaart

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Overslaan naar inhoud