Onbevlekte Ontvangenis met zes heiligen,
Geschilderd door Piero di Cosimo (1462-1521),
Geschilderd circa 1505,
Olieverf op houtpaneel
© Uffizi Museum, Florence

Onbevlekte Ontvangenis met zes heiligen,
Geschilderd door Piero di Cosimo (1462-1521),
Geschilderd circa 1505,
Olieverf op houtpaneel
© Uffizi Museum, Florence

Evangelie van 8 december 2021

Plechtigheid van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria Evangelie van 8 december 2021

Lucas 1:26-38

De engel Gabriël werd door God gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth genaamd, naar een maagd die verloofd was met een man, Jozef genaamd, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria. Hij ging naar binnen en zei tegen haar: 'Verheugt u, zo zeer begenadigd! De Heer is met u.' Zij was diep verontrust door deze woorden en vroeg zich af wat deze begroeting kon betekenen, maar de engel zei tegen haar: 'Maria, wees niet bang, je hebt Gods gunst gewonnen. Luister! Je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. De Here God zal hem de troon van zijn voorvader David geven; hij zal over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid en aan zijn heerschappij zal geen einde komen. Maria zei tot de engel: "Maar hoe kan dit geschieden, daar ik nog maagd ben?" "De Heilige Geest zal over u komen" antwoordde de engel "en de kracht van de Allerhoogste zal u met zijn schaduw bedekken. En zo zal het kind heilig zijn en Zoon van God genoemd worden. Weet ook: uw bloedverwante Elisabeth heeft op hoge leeftijd zelf een zoon verwekt en zij, die men onvruchtbaar noemde, is nu in haar zesde maand, want voor God is niets onmogelijk.' 'Ik ben de dienstmaagd des Heren,' zei Maria, 'laat aan mij geschieden wat gij gezegd hebt.' En de engel verliet haar.

Reflectie op het schilderij

Is het schilderij van vandaag niet prachtig! Het is zo'n mooie afbeelding van de Heilige Maagd Maria. Het thema van de incarnatie van Jezus in de schoot van Maria kent geen lange schilderstraditie. Pas vanaf de Middeleeuwen begonnen kunstenaars Onze-Lieve-Vrouw in verwachting af te beelden. Onze kunstenaar, Piero di Cosimo, plaatst de Maagd op de centrale as met de Duif van de Heilige Geest erboven en het gevallen boek op de grond, onder een in reliëf gebeeldhouwde Annunciatie-scène (het thema van onze Evangelielezing). Op de heuveltoppen achter haar zien we nog meer scènes in miniatuur uit het leven van Onze Lieve Vrouw. Links zien we de Annunciatie en de Geboorte, rechts de Vlucht naar Egypte. Het heldere hemelse licht boven de duif verlicht de gezichten van de zes heiligen die, met hun zorgvuldig onderscheiden attributen, de Maagd aanschouwen. De heiligen die het dichtst bij haar staan zijn de bisschop van Florence Antoninus Pierozzi en Philip Benizi, stichter van de Orde van de Dienaressen van Maria.

Het is een prachtig schilderij dat laat zien hoe God een Moeder koos en bereidde voor zijn eniggeboren Zoon in wie het Eeuwige Woord vlees zou worden. Een van haar handen wijst zachtjes naar boven, in aanvaarding van haar zending. De andere hand beschermt liefdevol de baarmoeder van waaruit Jezus weldra, in de volheid van de tijd, in deze wereld geboren zou worden. Maar niets van dit alles had kunnen gebeuren zonder Maria's volmondig ja. De heilige Augustinus schreef: 'God die u zonder u geschapen heeft, zal u niet redden zonder u. Redding vereist onze medewerking. Wij hebben het nodig om gered te worden. God heeft ons een vrije wil gegeven: vrijheid om Hem lief te hebben, vrijheid om Hem te gehoorzamen, en vrijheid om bij Hem te zijn. Maria gaf ons een voorbeeld. Het was niet een gemakkelijk "ja!".

De evangelielezing van vandaag herinnert ons eraan dat we met God moeten samenwerken. De Bijbel vertelt ons dat God ons alle dingen heeft gegeven... zelfs Zijn enige zoon... Nu is het aan ons om met God samen te werken. Vandaag is een dag om onze geesten te vullen met de Geest!

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Lucas 1:26-38

23 december 2021

Lucas 1:57-66

Nee,' zei ze, 'hij moet John heten.

31 mei 2023

Lucas 1:39-56

Feest van het bezoek van de Heilige Maagd Maria

22 december 2023

Lucas 1:46-56

Maria zei: 'Mijn ziel verkondigt de grootheid van ...

25 maart 2020

Lucas 1:26-38

De aankondiging van de Heer

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud