De Visitatie, 
Schilderij van Rogier Van der Weyden (1399-1464),
Geschilderd tussen 1435 en 1440,
Olieverf op paneel,
© Maximilian Speck von Sternburg Stiftung, Leipzig

De Visitatie, 
Schilderij van Rogier Van der Weyden (1399-1464),
Geschilderd tussen 1435 en 1440,
Olieverf op paneel,
© Maximilian Speck von Sternburg Stiftung, Leipzig

Evangelie van 21 december 2019

Toen Elizabeth Maria zag, sprong het kind in haar schoot

Lucas 1:39-45

Maria vertrok en ging zo snel zij kon naar een stad in het heuvelland van Juda. Zij ging het huis van Zacharia binnen en begroette Elizabeth. Zodra Elizabeth de begroeting van Maria hoorde, het kind sprong in haar schoot en Elizabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Zij slaakte een luide kreet en zei: "Van alle vrouwen ben jij de gezegendste en gezegend is de vrucht van jouw schoot. Waarom zou ik vereerd zijn met een bezoek van de moeder van mijn Heer? Want op het ogenblik, dat uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind in mijn schoot van vreugde. Ja, gezegend is zij die geloofde dat de belofte die de Heer haar had gedaan, vervuld zou worden.

Reflectie op het schilderij

We blijven in Vlaanderen met vandaag het schilderij van Rogier Van der Weyden .... Kort na de Aankondiging, die we gisteren bespraken, bezoekt Maria haar nicht Elisabeth, die ondanks haar hoge leeftijd op wonderbaarlijke wijze zwanger werd en zes maanden lang de toekomstige Johannes de Doper droeg. De afbeelding is een levendige weergave van deze ontmoeting tussen de Vrouwe en Elisabeth, die beiden elkaars baarmoeder vasthouden. Het landschap achter Maria heeft veel kleine kronkelweggetjes, waaruit blijkt dat zij een lange weg heeft afgelegd om haar nicht te bezoeken. Achter Elisabeth zien we de deur van haar huis nog openstaan, waaruit blijkt dat ze zich haastig naar buiten heeft gehaast; haar man Zacharias is buiten te zien spelen met een hond. Honden symboliseren leiding, bescherming, trouw, loyaliteit en waakzaamheid. Elk van de twee figuren erkent elkaars wonder van zwangerschap, maar het zijn de uitgestrekte arm en de bleke hand van Elisabeth, afgezet tegen de kobaltblauwe jurk van Maria, die het middelpunt vormen... De gebaren van hun handen, tegelijk teder, beheerst en zacht, vertellen evenveel als hun gelaatsuitdrukkingen.

Stel je voor dat Maria deze reis maakt, met dit grote mysterie in haar schoot. Zij is de schoot van God. Ze moet zo opgelucht zijn geweest toen ze bij Elisabeth en Zahcharias aankwam. Geen wonder dat ze zich verheugden toen ze elkaar zagen, zoals afgebeeld op ons schilderij. Lucas beschrijft het zo mooi 'toen Elizabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind in haar schoot'. Nu Kerstmis nadert, mogen ook wij ervaren dat Gods liefde opkomt in ons en in hen met wie we in contact komen...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Lucas 1:39-45

25 maart 2020

Lucas 1:26-38

De aankondiging van de Heer

21 december 2020

Lucas 1:39-45

De Visitatie

20 december 2022

Lucas 1:26-38

De engel Gabriël werd door God naar een stad gestuurd...

24 december 2022

Lucas 1:67-79

Gezegend zij de Heer, want hij heeft zijn volk bezocht

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen