De geboorte van Johannes de Doper, 
Geschilderd door Pontormo (1494-1557),
Geschilderd in 1526,
Olieverf op paneel,
© Uffizi Galerij, Florence

De geboorte van Johannes de Doper, 
Geschilderd door Pontormo (1494-1557),
Geschilderd in 1526,
Olieverf op paneel,
© Uffizi Galerij, Florence

Evangelie van 23 december 2019

De tijd kwam voor Elizabeth om haar kind te krijgen

Lucas 1:57-66

De tijd kwam voor Elizabeth om haar kind te krijgenEn zij baarde een zoon, en toen haar buren en verwanten hoorden, dat de Heer haar zo'n grote goedheid had bewezen, deelden zij in haar vreugde.

Op de achtste dag nu kwamen zij om het kind te besnijden; zij wilden hem Zacharia noemen naar zijn vader, maar zijn moeder nam het woord. Nee', zei ze, 'hij moet Johannes heten'. Zij zeiden tot haar: "Maar niemand in uw familie heeft die naam", en maakten gebaren naar zijn vader om te weten te komen hoe hij wilde dat hij heette. De vader vroeg om een schrijfplankje en schreef: "Zijn naam is Johannes. En zij waren allen verbaasd. Op dat ogenblik keerde zijn spraakvermogen terug en hij sprak en loofde God. Al hun buren waren met ontzag vervuld en er werd over de hele zaak gesproken in het heuvelgebied van Judaea. Allen die ervan hoorden, koesterden het in hun hart. "Wat zal dit kind blijken te zijn? verwonderden zij zich. En waarlijk, de hand des Heren was met hem.

Reflectie op het kleine Tondo schilderij

Vandaag bekijken we deze kleine, charmante tondo met de voorstelling van de geboorte van Johannes de Doper. Een "tondo" is een term die wordt gebruikt voor een renaissance kunstwerk van ronde vorm. Het woord is afgeleid van het Italiaanse woord rotondo wat rond betekent. Pontormo, die Leonardo da Vinci (1452-1519) als leraar had, was een maniëristisch schilder. Waar de kunst van de Hoge Renaissance de nadruk legde op proportie, evenwicht en ideale schoonheid (zoals we zien in het werk van zijn leermeester da Vinci), overdreef het Maniërisme deze kwaliteiten, wat vaak resulteerde in composities die asymmetrisch of onnatuurlijk elegant zijn. Dergelijke maniëristische kenmerken zien we terug in ons schilderij: de staande vrouwelijke figuur links is lang en langgerekt; de zittende man die zit te schrijven heeft een te grote schoot om op te schrijven, waardoor hij bijna een bureau vormt.

Het enige bijbelse verslag van de geboorte van Johannes de Doper komt uit het evangelie van Lucas, dat de lezing van vandaag is. Het is dus bijzonder. Lucas benadrukt hoe God zijn plannen vervult door middel van menselijke wezens die meewerken. Elizabeth, Zacheria, Maria, Jospeph, allen werken op een zeer grootmoedige manier mee om volledig te kunnen bijdragen aan de vervulling van Gods plan. In Lukas' opvatting van verlossing zal wat God plant uiteindelijk worden vervuld!

Vooral de laatste regel van onze evangelielezing 'Wat zal dit kind blijken te zijn?is een fascinerende vraag, die laat zien hoe de menigte reageerde. Om het in een beetje historische context te plaatsen: het Joodse volk had al meer dan 400 jaar in de tempel gehoord dat de Messias zou komen. Zij kenden de Schriften goed. Zij begrepen dat iemand zou komen om de Messias voor te gaan, en zij vroegen zich af of dit hem was. Was Johannes die man die Jezus voorafgaat? Het is goed dat zij zich die vraag stelden, want als het volkomen duidelijk was dat Johannes die persoon was, dan zou een dergelijk besef bij het volk een dilemma voor hen hebben doen ontstaan. Want als de 'wereld' zou weten dat hij voorbestemd was voor grootheid, dan zouden ze hem op een onnatuurlijke eerbiedige manier behandeld hebben, hem omcirkelen, hem van jongs af aan begroeten, enz... Dus het feit dat ze het zich afvroegen is goed en zou ertoe hebben bijgedragen dat Johannes op een heel normale manier opgroeide. Hetzelfde zien we bij Christus, geboren in een nederig gezin en opgevoed in alle rust, stilte en weg van de menigte.... voordat hij in de bediening uitbarstte en de wereld veranderde!

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Lucas 1:57-66

14 augustus 2022

Lucas 1:39-56

Feest van Maria Tenhemelopneming.

25 maart 2020

Lucas 1:26-38

De aankondiging van de Heer

20 december 2019

Lucas 1:26-38

De engel Gabriël werd door God gezonden naar een stad in ...

22 december 2022

Lucas 1:46-56

Mijn ziel verkondigt de grootheid van de Heer

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content