De geboorte en de naam van Sint Johannes de Doper,
Geschilderd door Bernard Van Orley (tussen 1487 en 1491-1541),
Geschilderd circa 1514-1515,
Olieverf op paneel
© Metropolitan Museum, New York

De geboorte en de naam van Sint Johannes de Doper,
Geschilderd door Bernard Van Orley (tussen 1487 en 1491-1541),
Geschilderd circa 1514-1515,
Olieverf op paneel
© Metropolitan Museum, New York

Evangelie van 23 december 2021

Nee,' zei ze, 'hij moet John heten.

Lucas 1:57-66

De tijd was gekomen dat Elizabeth haar kind kreeg, en zij baarde een zoon; en toen haar buren en verwanten hoorden dat de Heer haar zo'n grote goedheid had bewezen, deelden zij in haar vreugde.

Op de achtste dag nu kwamen zij om het kind te besnijden; zij wilden hem Zacharia noemen naar zijn vader, maar zijn moeder nam het woord. Nee,' zei ze, 'hij moet John heten. Zij zeiden tot haar: "Maar niemand in uw familie heeft die naam", en maakten gebaren naar zijn vader om te weten te komen hoe hij wilde dat hij heette. De vader vroeg om een schrijfplankje en schreef: "Zijn naam is Johannes. En zij waren allen verbaasd. Op dat ogenblik keerde zijn spraakvermogen terug en hij sprak en loofde God. Al hun buren waren met ontzag vervuld en in het gehele heuvelland van Judea werd over deze zaak gesproken. Allen die ervan hoorden, koesterden het in hun hart. "Wat zal dit kind worden?" vroegen zij zich af. En inderdaad was de hand van de Heer met hem.

Reflectie op het schilderij

Op ons schilderij uit circa 1514 van Bernard Van Orley zien we de heilige Elisabeth in bed, kort na de geboorte van de heilige Johannes de Doper. Beneden zien we hoe Johannes wordt gewassen en klaargemaakt om naar de tempel te worden gebracht. In het midden van het schilderij zien we Zacharia met een boekrol waarin staat dat de naam van zijn zoon Johannes zal zijn. Achter hem staat Elizabeth die het kind naar de tempel brengt, linksboven afgebeeld. In de linker benedenhoek zien we een pauw. De christenen hebben het symbool van de pauw overgenomen om onsterfelijkheid en wedergeboorte voor te stellen. De pauw werpt elk jaar rond Pasen zijn oude veren af en krijgt er elk jaar nieuwere, helderdere veren bij.

In onze evangelielezing van vandaag staat dat toen Elisabeth verklaarde dat haar zoon "Johannes" moest heten, iedereen bezwaar maakte. Ze zeidenMaar niemand in jouw familie heeft die naam'. Hieruit blijkt dat Elizabeth met de geboorte van haar zoon het begin van een geheel nieuwe traditie wilde markeren. Ze wilde een nieuwe naam voor hem, een nieuw begin, een nieuwe dageraad, een nieuw begin. 

De "naamgeving van Johannes" markeert ook voor ons een nieuw begin tijdens de Advent. Het kan een breuk zijn met onze oude gewoonten en gebruiken, en het begin van een nieuw leven markeren. Vooral omdat de naam Johannes 'De Heer is genadig' betekent, kunnen we Gods genade in ons leven uitnodigen... als voorbereiding op de vreugde die de geboorte van Jezus ons zal brengen. Kerstmis is nabij!

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
0 Opmerkingen
X Positie
Y Positie

Lezingen gerelateerd aan Lucas 1:57-66

24 juni 2020

Lucas 1:57-66,80

De verjaardag van Johannes de Doper

25 maart 2020

Lucas 1:26-38

De aankondiging van de Heer

15 augustus 2019

Lucas 1: 39-56

Feest van Maria Hemelvaart

21 december 2019

Lucas 1:39-45

Toen Elizabeth Maria zag, sprong het kind in haar...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.