Vrede zij met dit huis.,
Gravure door William Charles Thomas Dobson (1817-1898),
Gravure op papier
Uitgevoerd circa 1890 door J.R. Rige Philadelphia

Vrede zij met dit huis.,
Gravure door William Charles Thomas Dobson (1817-1898),
Gravure op papier
Uitgevoerd circa 1890 door J.R. Rige Philadelphia

Evangelie van 3 oktober 2019

Vrede aan dit huis!

Lucas 10: 1-12

De Heer stelde twee en zeventig anderen aan en zond hen paarsgewijs voor Hem uit naar alle steden en plaatsen die Hij zelf zou bezoeken. Hij zei tot hen: "De oogst is rijk, maar de arbeiders zijn schaars; vraag dus aan de Heer van de oogst om arbeiders te zenden voor zijn oogst. Ga nu op weg, maar denk eraan, ik zend jullie uit als lammeren tussen wolven. Draag geen tas, geen rugzak, geen sandalen. Groet niemand op de weg. Welk huis je ook binnengaat, laat je eerste woorden zijn, "Vrede aan dit huis!" En indien daar een man van vrede woont, zal uw vrede op hem gaan rusten; zo niet, dan zal zij tot u wederkeren. Blijft in hetzelfde huis en neemt wat zij u te eten en te drinken geven, want de arbeider verdient zijn loon; gaat niet van huis tot huis. En wanneer gij een stad binnengaat, waar men u welkom heet, eet dan, wat u wordt voorgezet. Genees er de zieken en zeg: "Het koninkrijk Gods is u zeer nabij." Maar als gij een stad binnengaat, waar men u niet welkom heet, gaat dan de straat op en zegt: "Wij vegen het stof van uw stad, dat aan onze voeten kleeft, af en laten het bij u achter. Maar wees er zeker van: het koninkrijk van God is zeer nabij." Ik zeg u, op dien dag zal het met Sodom niet zoo hard gaan als met die stad.

Reflectie op het kunstwerk

De evangelielezing van vandaag gaat over Jezus die Zijn discipelen tot apostelen maakt! Hij zendt hen uit om te verspreiden en te delen wat zij van Hem geleerd hebben. Hij zendt hen niet zomaar uit zonder instructies, nee, Hij geeft duidelijke raad en zegt zelfs wat hun eerste woorden moeten zijn als ze een huis binnengaan: 'Vrede aan dit huis!'. En zo komen we tot de kern van alle evangelielezingen: het verspreiden van de Blijde Boodschap brengt vrede...

Net als Johannes de Doper gingen de discipelen Jezus voor, de weg bereidend voor Zijn eigen komst naar deze plaatsen. Zij bereidden de weg, zij openden deuren. Zoals het geval was met de discipelen, kunnen ook wij in stilte onze medemensen voorbereiden op een ontmoeting met Christus die nog niet in hun leven is verwelkomd. Het woord verspreiden is dus niet alleen getuigen van ons geloof, maar het is daadwerkelijk onze vrienden voorbereiden en hen aanmoedigen om die persoonlijke relatie met Christus aan te gaan. Daarom moeten we ons er bij het getuigen van ons geloof van bewust zijn dat we meer doen dan alleen dat; het komt met deze extra dimensie dat we daadwerkelijk deuren openen. Net als in onze gravure van vandaag, waar de deur van het huis al open staat, en Christus er alleen nog maar doorheen hoeft te lopen. De discipelen waren al eerder in dat huis en openden de deur...

De gravure is van William Dobson, de zoon van een koopman die getrouwd was in Hamburg, Duitsland, waar William opgroeide, en werd beïnvloed door de kraakheldere, realistische, grimmige Duitse schilderstijl. Onze gravure heeft die lichte kilte over zich. Er wordt weinig emotie getoond, Christus komt binnen en de boodschap wordt kristalhelder overgebracht: Vrede zij met dit huis! De boog op de voorgrond betekent de leer van de Waarheid. Het korenveld achter Jezus, zoals koren vele zaden heeft, duidt op geestelijke wedergeboorte... Als wij ware apostelen willen zijn en de weg voor Christus willen bereiden, kunnen wij de mensen helpen de deuren van hun huizen te openen om Christus te verwelkomen.... en voor hen om herboren te worden...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Lucas 10: 1-12

27 mei 2022

Lucas 10:1-9

Groet niemand op de weg

7 juli 2019

Lucas 10: 1-12,17-20

Het Koninkrijk van God is zeer nabij

14 juli 2019

Lucas 10: 25-37

De barmhartige Samaritaan

5 oktober 2021

Lucas 10:38-42

Martha werkt, Maria luistert

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen