De zee van ijs,
Geschilderd door Caspar David Friedrich (1774-1840),
Geschilderd in 1824,
Olieverf op doek
© Kunsthalle Hamburg

De zee van ijs,
Geschilderd door Caspar David Friedrich (1774-1840),
Geschilderd in 1824,
Olieverf op doek
© Kunsthalle Hamburg

Evangelie van 30 september 2021

De Heer stelde tweeënzeventig anderen aan en zond hen uit

Lucas 10:1-12

De Heer stelde tweeënzeventig anderen aan en zond hen voor hem uit, in paren, naar alle steden en plaatsen die hij zelf zou bezoeken. Hij zei tot hen: "De oogst is rijk maar de arbeiders zijn schaars, vraag dus aan de Heer van de oogst om arbeiders te zenden voor zijn oogst. Ga nu op weg, maar denk eraan, ik zend jullie uit als lammeren tussen wolven. Draag geen tas, geen rugzak, geen sandalen. Groet niemand op de weg. Welk huis je ook binnengaat, laat je eerste woorden zijn: "Vrede in dit huis!" En als daar een vredelievend man woont, zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal ze bij u terugkomen. Blijft in hetzelfde huis en neemt wat men te eten en te drinken aanbiedt, want de arbeider verdient zijn loon; gaat niet van huis tot huis. En wanneer gij een stad binnengaat, waar men u welkom heet, eet dan, wat u wordt voorgezet. Genees er de zieken en zeg: "Het koninkrijk Gods is u zeer nabij." Maar als gij een stad binnengaat, waar men u niet welkom heet, gaat dan de straat op en zegt: "Wij vegen het stof van uw stad, dat aan onze voeten kleeft, af en laten het bij u achter. Maar wees er zeker van: het koninkrijk van God is zeer nabij." Ik zeg u, op dien dag zal het met Sodom niet zoo hard gaan als met die stad.

Reflectie op het schilderij

We gaan door met het thema van onze lezingen deze week: uitgezonden worden op missie. Paus Franciscus herinnert ons eraan in de Vreugde van het Evangelie (Evangelii Gaudium2013) dat iedere christen een missionaris is door zijn of haar doopsel en in de mate waarin hij of zij de liefde van God in Christus heeft leren kennen. Jezus vraagt ons niet alleen om dicht bij Hem te zijn en beste vrienden te zijn, maar ook om uit te gaan en de Blijde Boodschap te verkondigen. Ieder van ons is een missionaris!

Dat wil niet zeggen dat we ons moeten richten op het maken van grote statements of gebaren. Missionaris zijn betekent dat we van Christus' liefde willen getuigen bij elke persoon die we vandaag tegenkomen. Het kan zijn door een glimlach te wisselen met de winkelier of een vriendelijk woord tegen de buschauffeur, of door wat afval op te rapen in het park ..... We kunnen de boodschap van Jezus verkondigen door onze zorg en bezorgdheid voor ieder mens... en voor onze planeet. 

Over precies een maand begint de COP 26-top, die partijen samenbrengt om versneld actie te ondernemen om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering te bereiken. Zorg dragen voor onze planeet en Gods schepping is één manier om missionaris voor Christus te zijn. Eén aspect van de aanpak van klimaatverandering is het tegengaan, stoppen en omkeren van het smelten van de ijskappen. Daarom deel ik vandaag een schilderij van Caspar David Friedrich, De Zee van IJs, uit 1824. Het was een voor die tijd radicale compositie en een hoogst ongebruikelijk onderwerp. Als een van de belangrijkste schilders van de Romantiek heeft hij de natuur altijd centraal gesteld in zijn kunst. Op ons schilderij zien we ijsbergen naast elkaar, waardoor ijstorens ontstaan, met als resultaat een bijna kathedraalachtig effect. Vlak naast de machtige ijstorens is een minuscuul detail te zien, een scheepswrak. De mens probeerde de ijskappen te veroveren, maar de natuur was almachtig en deed alle pogingen in het niet vallen. Tegenwoordig, met de opwarming van de aarde, is dat helaas niet meer het geval...

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Lucas 10:1-12

1 oktober 2022

Lucas 10:17-24

De tweeënzeventig kwamen verheugd terug...

3 juli 2022

Lucas 10:1-12,17-20

Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons als we ...

17 maart 2022

Lucas 10:1-12,17-20

Feest van Sint Patrick

1 december 2020

Lucas 10:21-24

Jezus was vervuld van vreugde door de Heilige Geest

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen