De hel,
Mozaïeken door Coppo di Marcovaldo (1225-1276),
Voltooid in 1265-70,
Mozaïeken
© Alamy

De hel,
Mozaïeken door Coppo di Marcovaldo (1225-1276),
Voltooid in 1265-70,
Mozaïeken
© Alamy

Evangelie van 3 juli 2022

Heer, zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons als we uw naam gebruiken.

Lucas 10:1-12,17-20

De Heer stelde twee en zeventig anderen aan en zond hen paarsgewijs voor Hem uit naar alle steden en plaatsen die Hij zelf zou bezoeken. Hij zei tot hen: "De oogst is rijk, maar de arbeiders zijn schaars; vraag dus aan de Heer van de oogst om arbeiders te zenden voor zijn oogst. Ga nu op weg, maar denk eraan, ik zend jullie uit als lammeren tussen wolven. Draag geen tas, geen rugzak, geen sandalen. Groet niemand op de weg.

Welk huis je ook binnengaat, laat je eerste woorden zijn: "Vrede aan dit huis!" En indien daar een man van vrede woont, zal uw vrede op hem gaan rusten; zo niet, dan zal zij tot u terugkeren. Blijft in hetzelfde huis en neemt wat zij te eten en te drinken geven, want de arbeider verdient zijn loon; gaat niet van huis tot huis.

Wanneer gij een stad binnengaat, waar zij u welkom heten, eet dan, wat u wordt voorgezet. Genees er de zieken en zeg: "Het koninkrijk Gods is u zeer nabij." Maar als gij een stad binnengaat, waar men u niet welkom heet, gaat dan de straat op en zegt: "Wij vegen het stof van uw stad, dat aan onze voeten kleeft, af en laten het bij u achter. Maar wees er zeker van: het koninkrijk van God is zeer nabij." Ik zeg u, op dien dag zal het met Sodom niet zoo hard gaan als met die stad.

De tweeënzeventig kwamen verheugd terug. Heer', zeiden zij, 'zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons als wij uw naam gebruiken'. Hij zei tegen hen: "Ik heb Satan als een bliksem uit de hemel zien vallen. Ja, Ik heb u macht gegeven om slangen en schorpioenen en de gehele sterkte des vijands te vertreden; niets zal u ooit kunnen deren. Maar verheugt u niet, dat de geesten zich aan u onderwerpen; verheugt u veeleer, dat uw namen in den hemel geschreven zijn.'

Bespiegeling over de mozaïeken

In onze evangelielezing van vandaag horen we hoe Jezus niet alleen zijn discipelen uitzond om het goede nieuws te verspreiden, maar hun ook de macht gaf om duivels uit te drijven. Het is gemakkelijk om slechts een blik te werpen op deze passages waar uitdrijvingen worden genoemd en ze te beschouwen als iets uit het verleden. Jezus zegt dat de duivel en demonen zeer reëel zijn. Als we niet geloven dat ze echt zijn, dan zeggen we dat we het beter weten dan Jezus, wat niet het geval is.

C.S. Lewis in zijn Screwtape Letters schrijft dat Satan evenzeer ingenomen is met twee fouten: obsessieve belangstelling voor de duivel en de ontkenning van zijn bestaan. Het massaal overschatten van demonen of het massaal onderschatten ervan zijn veel voorkomende fouten. Een van de indrukwekkendste vroege afbeeldingen van de duivel in de christelijke kunst zijn de mozaïeken van Cope di Marcovaldo in het Baptisterium van Florence, het kleine achthoekige gebouw dat op de Piazza del Duomo staat, tegenover de kathedraal van Florence. De bouw ervan werd voltooid in 1128 en Dante Alighieri doopte er zijn kinderen, die er ook naar verwijst in zijn Goddelijke Komedie ("Niet kleiner of niet groter leken ze mij, dan de doopvontcabines, gebouwd in mijn mooie San Giovanni" (Inferno, Canto XIX, 16-18).

De mozaïeken (ongeveer honderdvijftig jaar na de bouw van het baptisterium voltooid) stellen de hel voor. Satan, gehoornd, op een ontstoken troon, verslindt de verdoemden. Monsters in de vorm van slangen, kikkers of hagedissen komen uit zijn lichaam. De verdoemden worden gemarteld door vele eng uitziende demonen. Boven het tafereel van de hel zien we zes van de apostelen die, zoals we lezen in de evangelielezing van vandaag, duivels uitdreven in Jezus' naam. Onze zielen kunnen een geestelijk slagveld zijn tussen goed en kwaad. Maar onze lezing zegt dat ons geloof in Christus het goede doet zegevieren!

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Middenonder
Linksonder
1 Commentaar
X Positie
Y Positie
Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
5 maanden geleden

Ik ben net in dit deel van het bericht gekomen. Enge mozaïeken. Hoor je tegenwoordig niet veel over de hel in de kerk ....?

Lezingen gerelateerd aan Lucas 10:1-12,17-20

4 oktober 2019

Lucas 10: 13-16

Feest van Sint Franciscus van Assisi

18 oktober 2019

Lucas 10: 1-9

De oogst is rijk maar de werkers zijn schaars

1 december 2020

Lucas 10:21-24

Jezus was vervuld van vreugde door de Heilige Geest

10 juli 2022

Lucas 10: 25-37

De barmhartige Samaritaan

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Toon de registratie- en aanmeldingsformulieren in het betalingsgedeelte voor niet-ingelogde gebruikers.