De 'Trèfle de Compiègne' broche,
Gekocht door Napoleon III,
Ontworpen door Maison Chaumet,
Parijs,
1853
Diamanten, goud en smaragden
© Maison Chaumet, Parijs

 

De 'Trèfle de Compiègne' broche,
Gekocht door Napoleon III,
Ontworpen door Maison Chaumet,
Parijs,
1853
Diamanten, goud en smaragden
© Maison Chaumet, Parijs

 

Evangelie van 17 maart 2022

Feest van Sint Patrick

Lucas 10:1-12,17-20

De Heer stelde twee en zeventig anderen aan en zond hen paarsgewijs voor Hem uit naar alle steden en plaatsen die Hij zelf zou bezoeken. Hij zei tot hen: "De oogst is rijk, maar de arbeiders zijn schaars; vraag dus aan de Heer van de oogst om arbeiders te zenden voor zijn oogst. Ga nu op weg, maar denk eraan, ik zend jullie uit als lammeren tussen wolven. Draag geen tas, geen rugzak, geen sandalen. Groet niemand op de weg.

Welk huis je ook binnengaat, laat je eerste woorden zijn: "Vrede aan dit huis!" En indien daar een man van vrede woont, zal uw vrede op hem gaan rusten; zo niet, dan zal zij tot u terugkeren. Blijft in hetzelfde huis en neemt wat zij te eten en te drinken geven, want de arbeider verdient zijn loon; gaat niet van huis tot huis.

Wanneer gij een stad binnengaat, waar zij u welkom heten, eet dan, wat u wordt voorgezet. Genees er de zieken en zeg: "Het koninkrijk Gods is u zeer nabij." Maar als gij een stad binnengaat, waar men u niet welkom heet, gaat dan de straat op en zegt: "Wij vegen het stof van uw stad, dat aan onze voeten kleeft, af en laten het bij u achter. Maar wees er zeker van: het koninkrijk van God is zeer nabij." Ik zeg u, op dien dag zal het met Sodom niet zoo hard gaan als met die stad.

De tweeënzeventig kwamen verheugd terug. Heer', zeiden zij, 'zelfs de duivels onderwerpen zich aan ons als wij uw naam gebruiken'. Hij zei tegen hen: "Ik heb Satan als een bliksem uit de hemel zien vallen. Ja, Ik heb u macht gegeven om slangen en schorpioenen en de gehele sterkte des vijands te vertreden; niets zal u ooit kunnen deren. Maar verheugt u niet, dat de geesten zich aan u onderwerpen; verheugt u veeleer, dat uw namen in den hemel geschreven zijn.'

Bespiegeling over de broche diamant & smaragd

Gelukkige Sint Patrick's dag! Patrick werd geboren in het 5e-eeuwse Brittannië in een geromaniseerd gezin. Toen hij 16 jaar oud was, werd hij door Ierse rovers gevangen genomen uit de villa van zijn vader, Calpurnius, een diaken en een kleine plaatselijke ambtenaar. Hij werd als slaaf naar Ierland gebracht waar hij zes jaar als herder zou doorbrengen. Het is in die tijd dat hij zijn geloof ontdekte. Toen hij droomde dat het schip waarmee hij zou ontsnappen klaar lag, ontvluchtte hij zijn meester en keerde terug naar Brittannië. Na herenigd te zijn met zijn familie, had Patrick een droom waarin een Victoricus hem een brief bezorgde met de titel "De stem van de Ieren". In zijn Confessio, Sint Patrick schrijft: "Ik zag een man komen, als het ware uit Ierland. Zijn naam was Victoricus, en hij had veel brieven bij zich, en hij gaf me er een van. Ik las het opschrift: "De stem van de Ieren. Toen ik de brief begon, stelde ik mij op dat ogenblik voor dat ik de stem hoorde van diezelfde mensen die zich bevonden bij het woud van Foclut, dat aan de westelijke zee ligt, en zij riepen, als met één stem: 'Wij roepen jou aan, heilige dienaarjongen, om te komen en onder ons te wandelen.'" De droom zette de jonge Patrick ertoe aan zich aan te melden voor het priesterschap. Hij werd gewijd door St. Germanus, de bisschop van Auxerre, en werd later tot bisschop gewijd en uitgezonden om het Evangelie naar Ierland te brengen. Hij kwam aan in Slane, Ierland op 15 maart 433. De rest is geschiedenis. 

Omdat Sint Patrick vaak shamrocks gebruikte om de heilige Drie-eenheid uit te leggen, is op ons kunstwerk een shamrock afgebeeld. De mensen in Ierland hadden nog nooit van de Drie-eenheid gehoord, en konden niet begrijpen hoe er drie Personen in één God konden zijn. Dus gebruikte Patrick een klaver om dit mysterie aan hen uit te leggen, door te zeggen dat elke klaver drie verschillende bladeren heeft (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest), maar dat ze allemaal deel uitmaken van dezelfde klaver (de Ene Godheid).

De broche van smaragd en diamant werd ontworpen door de juwelierszaak Chaumet in Parijs, die sinds het begin van de 19e eeuw de aangewezen juwelierszaak van de vorsten was. Napoleon III nodigde Eugénie de Montijo in de herfst van 1852 uit in zijn residentie in het kasteel van Compiègne. Op een vroege ochtend, tijdens een wandeling met Napoleon in het park, verwonderde Eugenie zich over een klaver bedekt met ochtenddauwdruppels. Dus gaf Napoleon III de opdracht deze 'Trèfle de Compiègne' broche als verlovingsgeschenk toen hij haar ten huwelijk vroeg. 

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Inschrijven
Kennis geven van
0 Opmerkingen
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

Lezingen gerelateerd aan Lucas 10:1-12,17-20

8 oktober 2019

Lucas 10: 38-42

Martha werkt en Maria luistert

4 oktober 2019

Lucas 10: 13-16

Feest van Sint Franciscus van Assisi

5 oktober 2019

Lucas 10:17-24

Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen

14 juli 2019

Lucas 10: 25-37

De barmhartige Samaritaan

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Overslaan naar inhoud