Man staat voor 'Tranquility',
een schilderij van Damien Hirst (geboren 1965),
Vlindervleugels en huishoudglans op doek
Schilderij getoond in White Cube Gallery in 2019
© Alamy

Man staat voor 'Tranquility',
een schilderij van Damien Hirst (geboren 1965),
Vlindervleugels en huishoudglans op doek
Schilderij getoond in White Cube Gallery in 2019
© Alamy

Evangelie van 27 mei 2022

Groet niemand op de weg

Lucas 10:1-9

De Heer stelde twee en zeventig anderen aan en zond hen paarsgewijs voor Hem uit naar alle steden en plaatsen die Hij zelf zou bezoeken. Hij zei tot hen: "De oogst is rijk, maar de arbeiders zijn schaars; vraag dus aan de Heer van de oogst om arbeiders te zenden voor zijn oogst. Ga nu op weg, maar denk eraan, ik zend jullie uit als lammeren tussen wolven. Draag geen beurs, geen rugzak, geen sandalen. Groet niemand op de weg. Welk huis je ook binnengaat, laat je eerste woorden zijn: "Vrede in dit huis!" En indien daar een man van vrede woont, zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal zij tot u terugkeren. Blijft in hetzelfde huis en neemt wat men te eten en te drinken aanbiedt, want de arbeider verdient zijn loon; gaat niet van huis tot huis. En wanneer gij een stad binnengaat, waar men u welkom heet, eet dan, wat u wordt voorgezet. Genees er de zieken en zeg: "Het koninkrijk Gods is u zeer nabij."

Reflectie op het schilderij

In het evangelie van vandaag lezen we hoe Jezus zijn leerlingen op zending stuurt. Ze worden op pad gestuurd om te werken, maar niet alleen: ze gaan met z'n tweeën, vergezeld door een metgezel en ook door God, die over hen waakt. Een gevoel van urgentie en concentratie wordt overgebracht door Jezus' korte instructie: "Groet niemand op de weg". We moeten gefocust zijn als we willen helpen het koninkrijk van God op te bouwen. De eenduidige urgentie van het Woord van God vereist dat het hart gericht is op onze zending.

In de caleidoscoop van ons leven, met zijn ontelbare verschillende kleuren en afleidingen, moet ons hart op Christus gericht zijn. De caleidoscoop werd in 1816 uitgevonden door Sir David Brewster. Het is een optisch apparaat dat bestaat uit kleine spiegeltjes die beelden van kleine stukjes gekleurd glas in een symmetrisch geometrisch ontwerp door een kijker weerkaatsen. Het optische ontwerp kan eindeloos worden veranderd door het gedeelte met de losse fragmenten te draaien. De naam is afgeleid van de Griekse woorden kilo ("mooi"), eïdos ("vorm"), en skopeïn ("om te bekijken").

Onze illustratie, van Damien Hirst, toont een man die voor een doek staat. Het werk bestaat uit honderden vlindervleugels die op een huishouddoek zijn neergelegd. Het symmetrische geometrische ontwerp doet denken aan een caleidoscoop. Er is een duidelijk centrum of focus in het schilderij: een enkele vlinder. Alles eromheen is mooi maar leidt toch af.

Waar we in ons leven het meest op gefocust zijn, daar zullen we het meeste vertrouwen in hebben... dat wordt ons gevraagd Christus te zijn.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
4 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
1 jaar geleden

Ik las vanmorgen iets over Augustinus (zijn feest vandaag) Hij is zeker op weg gegaan vanuit Rome, wat hem naar deze kusten en naar Canterbury heeft geleid. God zij dank dat Augustinus het geloof naar deze eilanden heeft gebracht.

Chazbo M
Lid
Chazbo M(@chazbo)
1 jaar geleden

Zijn dat echte vlindervleugels?

Andy Stoker
Lid
Andy Stoker(@rufustfirefly)
1 jaar geleden
Antwoord op  Chazbo M

Mijn eerste gedachte was "Natuurlijk niet!" ... maar ik denk dat ze dat wel kunnen zijn. Erger dan een schaap in tweeën snijden? Erger dan vlees eten? https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/contemporary-art-doha-do1401/lot.12.html

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
1 jaar geleden
Antwoord op  Chazbo M

Mijn gedachte ook ?

Lezingen gerelateerd aan Lucas 10:1-9

29 juli 2023

Lucas 10:38-42

Martha werkt, Maria luistert

7 oktober 2019

Lucas 10: 25-37

De barmhartige Samaritaan

27 mei 2019

Lucas 10: 1-9

De oogst is rijk maar de werkers zijn schaars

8 oktober 2019

Lucas 10: 38-42

Martha werkt en Maria luistert

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud