Les Demoiselles d'Avignon (De jongedames van Avignon, oorspronkelijk getiteld Het bordeel van Avignon),
Geschilderd door Pablo Picasso (1881-1973),
Geschilderd in 1907,
Olieverf op doek
© Alamy / Museum of Modern Art, New York

Les Demoiselles d'Avignon (De jongedames van Avignon, oorspronkelijk getiteld Het bordeel van Avignon),
Geschilderd door Pablo Picasso (1881-1973),
Geschilderd in 1907,
Olieverf op doek
© Alamy / Museum of Modern Art, New York

Evangelie van 6 oktober 2023

Iedereen die jou afwijst, wijst mij af

Lucas 10:13-16

Jezus zei tegen zijn discipelen:

Helaas voor u, Chorazin. Helaas voor u, Bethsaida! Want als de wonderen die in u gedaan zijn in Tyrus en Sidon gedaan waren, zouden zij allang berouw hebben getoond, zittend in zak en as. En toch zal het met Tyrus en Sidon bij het oordeel niet zo hard gaan als met u. En wat u betreft, Kapernaüm, wilde gij hoog verheven worden als de hemel? U zult in de hel worden neergeworpen.

'Iedereen die naar jou luistert, luistert naar mij; wie jou afwijst, wijst mij afen wie mij verwerpt, verwerpt degene die mij gezonden heeft.'

Reflectie op het schilderij

We leven in een cultuur die veel waarde hecht aan succes. Hoe succesvoller iemand is, hoe meer mensen tegen die persoon opkijken. Het lijkt er bijna op dat onze waarde wordt afgemeten aan hoe succesvol we ergens in zijn. De evangelielezing van vandaag suggereert dat Jezus niet altijd succes had. Sterker nog, hij werd vaak door anderen afgewezen. De evangelielezing verwijst naar drie steden in Galilea die hem daadwerkelijk afwezen: Chorazin, Bethsaida en Kapernaüm.

Jezus bereidde zijn discipelen voor op de ervaring van afwijzing. Hij gaat zelfs zo ver dat hij zegt: 'Iedereen die jou afwijst, wijst mij af'. Een christelijk leven leiden zal tegenwoordig soms leiden tot kritiek en afwijzing. Hoewel dat soms pijnlijk kan zijn, verzekert Jezus ons dat juist op die momenten God krachtig aan het werk kan zijn. Het enige wat de Heer van ons vraagt is dat we trouw zijn in ons getuigenis, ongeacht hoe het wordt ontvangen. Ons getuigenis zal zaadjes planten, ook al zijn we ons daar op dat moment misschien niet van bewust.

Veel grote kunstenaars werden ook afgewezen. Claude Monet, Vincent Van Gogh, Marcel Duchamp, Andy Warhol kregen allemaal te maken met afwijzing aan het begin van hun carrière. Wat ze maakten was geen kunst, zeiden velen. Een andere kunstenaar was Pablo Picasso. Toen hij zijn eigen stijl ontwikkelde door portretten te schilderen met gedraaide neuzen, kubistische hoofden etc., werd zijn werk zwaar bekritiseerd als 'schizofreen'. Carl Jung, de Zwitserse psychiater en psychoanalyticus, bestempelde Picasso's stijl als een 'onderwereldvorm'. Hij zei dat zijn kunst 'iets kwaadaardigs was en niet in kunstgalerieën thuishoorde'. Hij vervolgde met te zeggen 'wat de toekomst van Picasso betreft, zou ik me liever niet wagen aan voorspellingen, want dit innerlijke avontuur is een gevaarlijke aangelegenheid en kan elk moment leiden tot een stilstand of een catastrofaal uiteenspatten van de samengevoegde tegengestelden'. Ik denk dat Jung gelijk had, hij had niet moeten proberen te profeteren!

Het bekende schilderij Les Demoiselles d'Avignon van Picasso werd in 1907 geschilderd. Het behoeft geen betoog hoe avant-gardistisch het voor die tijd was. Het toont vijf vrouwelijke prostituees in een bordeel aan de Carrer d'Avinyó, een straat in Barcelona, Spanje. Elk figuur is op een onthutsende confronterende manier afgebeeld. De hoekige en onsamenhangende lichaamsvormen zijn ongemakkelijk om naar te kijken. Dit proto-kubistische schilderij was zeer controversieel en leidde tot wijdverspreide woede en onenigheid, zelfs onder de naaste medewerkers en vrienden van de schilder. Henri Matisse beschouwde het werk als een slechte grap. Sommigen omschreven het werk zelfs als immoreel. Hoewel dit schilderij werd afgewezen, werd het al snel gezien als het zaad van de Moderne Kunst dat de schilderkunst voor tientallen jaren zou hebben beïnvloed.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
49 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Jacqueline Madders
Lid
Jacqueline Madders(@jacqui-m)
4 maanden geleden

Zo teleurstellend. Picasso liet rijkdom achter en beschadigde de kinderen en vrouwen die hij achterliet door zijn egoïsme. Het is niet omdat obscene kunst geld oplevert dat het geïnspireerd is door een hart voor Christus. Deze tentoonstellingen moeten inspireren, verheffen en waarde geven aan de kracht van Gods liefde. Te veel kerken zijn verworden tot egoïstische en politieke instrumenten.

Kevern Eccles
Lid
Kevern Eccles(@kevern)
4 maanden geleden

Hoe hard ik het ook probeer, ik zie geen verband tussen Jezus die werd afgewezen omdat hij het woord van God uitsprak en Picasso die werd bekritiseerd voor een schilderij dat zijn huidige gedachten over een onderwerp weergaf. Krijt en kaas?
Net als anderen hou ik ervan dat kunst inspirerend, opbeurend en op zijn minst half begrijpelijk is (ik vind het niet erg om uitgedaagd te worden, maar ik heb wel een aanwijzing nodig). In dit werk van Picasso kan ik geen pixel christendom ontdekken en ik zie de relevantie ervan voor het evangelie niet.
Onlangs bezocht ik Saltaire Mill om het werk van David Hockney 'A year in Normandie' te zien, gemaakt in 2020 tijdens een lockdown om de vier seizoenen rond zijn huis in Frankrijk vast te leggen. Dit 'kunstwerk' is 88 meter lang en elke penseelstreek schreeuwt lof en glorie voor de schepping van God.
Drie jaar geleden ben ik gestopt met naar de kerk gaan omdat de stijl en presentatie van een nieuwe priester 'mij' niet konden inspireren of opbeuren, en de kerk verlaten met een lager gevoel dan toen ik binnenkwam werd te veel. Ik red me nu met de Universalis app en de christelijke kunstsite.
Ik denk dat de moraal is dat of je nu het woord van God verkondigt of verf op canvas aanbrengt, je het nooit iedereen naar de zin zult maken, mij in ieder geval niet.

Chazbo M
Lid
Chazbo M(@chazbo)
4 maanden geleden
Antwoord op  Kevern Eccles

Sterke standpunten en waarom niet? Mijn vrouw flirtte met het katholicisme omdat we een geweldige priester in onze kerk hadden. Hij ging verder en de volgende was niet zo vriendelijk, dus verloor ze haar interesse. Ik vertelde haar dat het het geloof was dat ze moest omarmen, maar ze kreeg nooit haar interesse terug.
Het spijt me te horen dat je ontgoocheld bent Kevern.

Jacqueline Madders
Lid
Jacqueline Madders(@jacqui-m)
4 maanden geleden
Antwoord op  Kevern Eccles

Ik ben het met je eens.

Andy Bocanegra
Lid
Andy Bocanegra(@bogie29)
4 maanden geleden

Mijn eerste ervaring met Picasso was toen ik als kind met mijn vader meereden toen we langs zijn beeldhouwwerk in Chicago reden. Ik vroeg: "Wat is dat? Mijn vader antwoordde dat het een Picasso was. Mijn antwoord: Wat is een Picasso? Mijn vader antwoordde: De kunstenaar die het beeld heeft gemaakt. Ik vroeg, Wat moet het voorstellen? Mijn vader antwoordde: Ik weet het niet. Blijkbaar wist Picasso het ook niet, want na wat onderzoek kwam ik erachter dat het beeld geen titel heeft. Het beeld maakt nu deel uit van het weefsel van de stad Chicago.

Lezingen gerelateerd aan Lucas 10:13-16

7 oktober 2023

Lucas 10:17-24

Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans

17 juli 2022

Lucas 10:38-42

Martha werkt, Maria luistert

18 oktober 2019

Lucas 10: 1-9

De oogst is rijk maar de werkers zijn schaars

27 mei 2023

Lucas 10:1-9

De Heer stelde tweeënzeventig anderen aan en zond ...

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud