De Heilige Geest,
Geschilderd door Danny Hahlbohm (geboren in 1949),
Geschilderd in 2014,
Olieverf op doek
© Danny Hahlbohm Art

De Heilige Geest,
Geschilderd door Danny Hahlbohm (geboren in 1949),
Geschilderd in 2014,
Olieverf op doek
© Danny Hahlbohm Art

Evangelie van 1 december 2020

Jezus was vervuld van vreugde door de Heilige Geest

Lucas 10:21-24

Vervuld van vreugde door de Heilige Geest, zei Jezus:

Ik zegen U, Vader, Heer van hemel en aarde, dat U deze dingen verbergt voor geleerden en verstandigen en ze openbaart aan gewone kinderen. Ja, Vader, dat is wat het U behaagde te doen. Mij heeft mijn Vader alles toevertrouwd; en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, en wie de Vader is dan de Zoon en hen aan wie de Zoon verkiest hem te openbaren.

Toen wendde hij zich tot zijn leerlingen en sprak tot hen onder vier ogen: "Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien, want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen wilden zien wat jullie zien, maar het nooit gezien hebben; om te horen wat jullie horen, maar het nooit gehoord hebben.

Reflectie op het schilderij

Onze evangelielezing van vandaag begint met de woorden dat Jezus vervuld met vreugde door de Heilige Geest'. Het komt direct nadat Jezus de zeventig discipelen had uitgezonden en zij net waren teruggekeerd van een succesvolle missie. Jezus was opgetogen over wat ze bereikt hadden. Als we aan Jezus denken, denken we vooral aan Hem als genezer, als prediker, als uitdrijver van demonen, als mededogende, liefhebbende, zorgzame en voor ons stervende aan het kruis. We denken misschien zelden aan Hem als vreugdevol en gelukkig, wat Hij natuurlijk wel was. Vooral in deze adventstijd kunnen we ons (opnieuw) verbinden met Jezus' blijdschap.

Wanneer wij Jezus aan het kruis zien, wat waarschijnlijk het voornaamste beeld is dat wij van Jezus hebben in de kunst en in onze kerken, verliezen wij al te gemakkelijk het besef dat Hij een diep vreugdevol mens moet zijn geweest. In Hem kunnen verdriet en blijdschap naast elkaar bestaan, en dat doen ze ook. Jezus wist dat het lijden en onze smarten in dit leven tijdelijk zijn, terwijl de basis voor onze blijdschap eeuwig is als we in God geloven. Voor mij is het belangrijkste leerpunt vandaag dat de vreugde van de discipelen toen zij terugkeerden van hun zending, een soortgelijke vreugde in Jezus teweegbracht. Jezus helpt ons dus niet alleen om vreugdevol te zijn, maar wij kunnen Hem ook blij maken met ons leven... Hij deelt in onze vreugde en prestaties.

Maar hoe kan men Jezus uitbeelden als 'vervuld met de vreugde van de Heilige Geest'? Ik denk dat dit schilderij van Danny Hahlbohm een goede poging is. Misschien herken je de schilderstijl. Danny ontwierp enkele van de posters voor Mel Gibson's 'The Passion of the Christ' film.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen gerelateerd aan Lucas 10:21-24

17 juli 2022

Lucas 10:38-42

Martha werkt, Maria luistert

3 oktober 2019

Lucas 10: 1-12

Vrede aan dit huis!

27 mei 2022

Lucas 10:1-9

Groet niemand op de weg

8 oktober 2019

Lucas 10: 38-42

Martha werkt en Maria luistert

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content