Het Gezichtsvermogen, 
Geschilderd door Pieter Brueghel (1568-1625) en Peter Paul Rubens (1577-1640),
Geschilderd circa 1617,
Olieverf op doek,
© Museo del Prado, Madrid

Het Gezichtsvermogen, 
Geschilderd door Pieter Brueghel (1568-1625) en Peter Paul Rubens (1577-1640),
Geschilderd circa 1617,
Olieverf op doek,
© Museo del Prado, Madrid

Evangelie van 29 november 2022

Gelukkig de ogen die zien wat jij ziet

Lucas 10:21-24

Vervuld van vreugde door de Heilige Geest, zei Jezus:

Ik zegen U, Vader, Heer van hemel en aarde, dat U deze dingen verbergt voor geleerden en verstandigen en ze openbaart aan gewone kinderen. Ja, Vader, dat is wat het U behaagde te doen. Mij heeft mijn Vader alles toevertrouwd; en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, en wie de Vader is dan de Zoon en hen aan wie de Zoon verkiest hem te openbaren.

Toen wendde hij zich tot zijn discipelen en sprak onder vier ogen tot hen: 'Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien, want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen wilden zien wat jullie zien, maar het nooit hebben gezien; om te horen wat jullie horen, maar het nooit hebben gehoord..'

Reflectie op het schilderij

In de evangelielezing van vandaag treden we binnen in de intimiteit van het gebedsleven van Jezus: hij bidt eerst tot zijn Vader en wendt zich daarna tot zijn leerlingen om nog enkele persoonlijke gedachten te delen. De prachtige woorden die Jezus aan het begin van de lezing bidt, onthullen hoe hij zijn relatie met zijn Vader daadwerkelijk 'ervaart'. Jezus bidt als deel van de Heilige Drie-eenheid: hijzelf, zijn Vader en de Heilige Geest worden genoemd. Vervolgens wendt Jezus zich tot zijn leerlingen en zegt hen dat zij inderdaad gezegend zijn dat zij de Blijde Boodschap hebben aanvaard en geholpen hebben deze te verspreiden. Dus in de lezing van vandaag wortelt Jezus de discipelen en zij zenden diep in de realiteit van de Heilige Drie-eenheid.

In zijn gesprek met de discipelen heeft Jezus het over de zintuigen (zien en horen). Ja, we leven in een wereld waarin onze zintuigen vaak overprikkeld worden, door media, technologie, reclame, enz... Jezus zegt ons dat ons 'zien' en ons 'horen' ook gebruikt moeten worden tot eer van God. We moeten onze zintuigen gebruiken om ons bewust te zijn van God overal om ons heen, en ook om anderen dichter bij Hem te brengen. Door wat we zeggen, kunnen we mensen God laten horen. Door wat we online produceren, kunnen we mensen helpen een glimp te zien van wie God is. Door de werken van naastenliefde die we doen, kunnen we mensen God laten voelen, enz. Onze zin is er om gebruikt te worden tot eer van God.

Ons schilderij is een samenwerking tussen Brueghel en Rubens en dateert van rond 1617. Het maakt deel uit van een reeks schilderijen over de vijf zintuigen. Rubens schilderde zijn figuren tegen een prachtig, weelderig decor, gemaakt door Brueghel. Ons schilderij stelt Zicht voor. Zicht werd al in de tijd van Aristoteles beschouwd als de belangrijkste van de zintuigen. Hier toont Cupido aan Venus een schilderij met een christelijk thema. De genezing van de blinde man, dat zinspeelt op het herstel van het gezichtsvermogen door een van de wonderen van Christus en dus raakt aan zowel het fysieke als het spirituele gezichtsvermogen. De aanwezigheid van een doek met "Sint Cecilia", beschermheilige van de muziek, verbindt het zien met het horen (zoals in onze evangelielezing van vandaag). De grote hoeveelheid Romeinse bustes op de achtergrond herinneren aan de introspectieve visie van de ziel, en hoe ieder van ons zeer verschillende persoonlijkheden heeft... waardoor we op verschillende momenten van elkaar verschillende dingen zien en horen. Ons evangelie roept ons op om ons horen en zien af te stemmen op God.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
7 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Maria Contreras
Lid
Maria Contreras(@gera)
10 maanden geleden

Ik hou van dit boek. Er zijn veel foto's die uitnodigen om het boek aandachtig te bekijken.

Carolyn Wilkinson
Lid
Carolyn Wilkinson(@maera)
10 maanden geleden

Dit prachtige schilderij is een van mijn favorieten aller tijden, en heeft me ertoe aangezet hier een account aan te maken. Hartelijk dank voor uw dagelijkse overdenkingen. Ik ben zelf een katholiek kunstenaar en ik ben diep geroerd en geïnspireerd door uw berichten.

Patricia O'Brien
Lid
Patricia O'Brien(@marispiper)
10 maanden geleden

Venus heeft het schilderij gevonden dat ze zocht op haar laptop...

Last edited 10 months ago by Patricia O'Brien
Chazbo M
Lid
Chazbo M(@chazbo)
10 maanden geleden
Antwoord op  Patricia O'Brien

lol!

spaceforgrace
Lid
spaceforgrace(@spaceforgrace)
10 maanden geleden

Zo'n druk schilderij! Zo'n tot nadenken stemmende reflectie als altijd Patrick. Dank je.

Lezingen gerelateerd aan Lucas 10:21-24

5 oktober 2021

Lucas 10:38-42

Martha werkt, Maria luistert

30 september 2022

Lucas 10:13-16

Helaas voor jou, Chorazin! Helaas voor jou, Bethsaida

7 oktober 2023

Lucas 10:17-24

Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans

8 oktober 2019

Lucas 10: 38-42

Martha werkt en Maria luistert

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Naar de inhoud springen