Jona op de kust geworpen door de walvis,
Gravure door Antonius Wierix (1555-1604)naar Maarten de Vos (1532-1603),
gepubliceerd door Gerard de Jode (1516/17""1591) in "Thesaurus Sacrarum Historiarum veteris testamenti
Gedrukt in 1585
© Christian Art Today

Jona op de kust geworpen door de walvis,
Gravure door Antonius Wierix (1555-1604)naar Maarten de Vos (1532-1603),
gepubliceerd door Gerard de Jode (1516/17""1591) in "Thesaurus Sacrarum Historiarum veteris testamenti
Gedrukt in 1585
© Christian Art Today

Evangelie van 4 maart 2020

Jona werd een teken voor de Ninevieten

Lucas 11:29-32

De menigte werd nog groter, en Jezus sprak hen toe:

"Dit is een verdorven generatie; zij vraagt om een teken. Het enige teken dat hem gegeven zal worden, is het teken van Jona. Want zoals Jona een teken werd voor de Ninevieten, zo zal de Zoon des mensen een teken zijn voor deze generatie. Op de dag des oordeels zal de koningin van het Zuiden opstaan met de mannen van dit geslacht en hen veroordelen, omdat zij van de einden der aarde gekomen is om de wijsheid van Salomo te horen; en er is hier iets dat groter is dan Salomo. Op de dag des oordeels zullen de mannen van Ninevé met deze generatie opstaan en haar veroordelen, omdat zij zich bekeerden toen Jona predikte; en er is hier iets dat groter is dan Jona.

Reflectie op de koperen plaat gravure

Wat is precies het teken van Jona dat Lucas in zijn lezing van vandaag beschrijft? Welnu, Jona (wiens naam in het Hebreeuws "duif, brenger van vrede" betekent) was met deze boodschap naar de Ninevieten gegaan: Nog veertig dagen en Nineve zal vernietigd worden (Jona 3:3). In reactie hierop toonden de Ninevieten, onder leiding van hun koning, berouw, vastten en baden. Toen God deze daden en offers zag, vernietigde Hij hen niet. Dus om het hard uit te drukken, het teken van Jona is de boodschap: "Bekeer u of sterf". Zoals de Ninevieten luisterden naar de waarschuwing van Jona, en hun geloof stelden in wat hij zei, en zo werden gespaard, zo werden de mensen die leefden in de tijd van Jezus gevraagd hun geloof te stellen in Christus en in Zijn waarschuwing om zich te bekeren en de Blijde Boodschap te geloven. Deden zij dat niet, dan zou grote rampspoed volgen. Een van de verleidingen die we hebben wanneer we zulke passages in de Schrift lezen, is om tegen onszelf te zeggen: "Ach ja, die woorden waren 2000 jaar geleden relevant, maar nu niet meer. Wij zijn verder gegaan en wijzer geworden". En toch zijn die tamelijk harde woorden uit de lezing van vandaag nog even relevant voor onze tijd als toen.

Voor ieder van ons vraagt de interpretatie van het teken van Jona dus om een speciaal onderscheidingsvermogen, waarbij we ons bewust proberen te zijn van Gods aanwezigheid. Vanuit dat bewustzijn roept Jezus ons in de lezing van vandaag niet op om de toekomst te kunnen voorspellen, of om nauwkeurige voorspellingen te doen; maar waartoe Hij ons oproept, is wijsheid te ontwikkelen, zodat we passende maatregelen kunnen nemen in het licht van alle sociale, politieke en zelfs religieuze realiteiten om ons heen. Om het volle mysterie van God te ervaren, moeten we ons niet alleen concentreren op ons eigen innerlijke leven, maar ons bewust zijn van wat er politiek en sociaal om ons heen gebeurt, en daar ons christelijke leven leiden en zo de wereld om ons heen beïnvloeden... In onze gravure zien we Jona uit de walvis klimmen, met de stad Ninevé op de achtergrond

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Lucas 11:29-32

7 oktober 2021

Lucas 11:5-13

Vraag, zoek, klop

10 oktober 2020

Lucas 11:27-28

Gelukkiger zij die het woord van God horen en het bewaren...

6 oktober 2022

Lucas 11:5-13

Klop, en de deur zal voor u worden geopend

11 oktober 2022

Lucas 11:37-41

Oh, jullie Farizeeërs!

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 40.000 mensen die onze dagelijkse evangelielezing en kunstoverdenking ontvangen

Skip to content