Nederigheid,
Geschilderd door Abraham Hunter (geboren in 1994),
Olieverf op doek,
Geschilderd in 2017
© Abraham Hunter Art

Nederigheid,
Geschilderd door Abraham Hunter (geboren in 1994),
Olieverf op doek,
Geschilderd in 2017
© Abraham Hunter Art

Evangelie van 28 augustus 2022

Een ieder die zich vernedert zal verheven worden

Lucas 14:1,7-14

Op een sabbatdag was Jezus voor een maaltijd naar het huis van een van de voornaamste Farizeeërs gegaan; en zij hielden hem nauwlettend in de gaten. Toen vertelde hij de gasten een gelijkenis, omdat hij gemerkt had hoe zij de ereplaatsen kozen. Hij zei: "Wanneer iemand je uitnodigt voor een bruiloftsmaal, neem dan niet plaats op de ereplaats. Het kan zijn dat een voornaamere persoon dan jij uitgenodigd is en dat degene die jullie beiden uitgenodigd heeft komt zeggen: "Geef je plaats aan deze man." En dan, tot uw verlegenheid, zou u moeten gaan en de laagste plaats innemen. Nee, als je te gast bent, ga dan naar de laagste plaats en ga daar zitten, zodat, als je gastheer komt, hij kan zeggen: "Mijn vriend, ga hoger zitten." Op die manier zal iedereen die bij je aan tafel zit, je geëerd zien. Want een ieder, die zichzelven verheft, zal vernederd worden, en hij, die zichzelven vernedert, zal verheven worden.'

En hij zeide tot zijn gastheer: Wanneer gij een middagmaal of een diner geeft, vraagt dan niet uw vrienden, broeders, verwanten of rijke buren, uit vrees dat zij u uw hoffelijkheid terugbetalen door u weder uit te nodigen. Neen, wanneer gij een feest geeft, nodigt dan de armen, de kreupelen, de lammen, de blinden uit; dat zij u niet kunnen terugbetalen, wil zeggen dat gij gelukkig zijt, want terugbetaling zal u geschieden, wanneer de deugdzamen zullen opstaan.

Reflectie op het schilderij

De meeste evangelielezingen van de afgelopen week gingen over nederigheid, zo ook de lezing van vandaag. Op ons schilderij zien we een sterke, zelfverzekerde, koninklijke leeuw die opkijkt naar een licht dat vanuit de hemel naar beneden schijnt. We zien de leeuw wachten om het volgende bevel uit te voeren dat hij van zijn meester zal ontvangen. De kunstenaar, Abraham Hunter, is een hedendaagse christelijke kunstenaar die afbeeldingen van dieren gebruikt om een christelijke boodschap over te brengen. Persoonlijk ben ik maar weinig wildlife-kunstenaars tegengekomen die hun vaardigheid in dienst van de evangelisatie zouden stellen. De kunstenaar zegt: "Als iemand naar mijn schilderijen kijkt, wil ik dat hij het gevoel heeft dat hij zelf getuige is van wat het tafereel uitbeeldt. Ik wil dat ze de vrede, de troost en de vreugde voelen die ik ervaar wanneer ik de natuur bestudeer. Ik wil ook dat het voor hen een moment is om na te denken over de schoonheid van Gods vele zegeningen die in onze drukke wereld meestal onopgemerkt lijken te blijven."

De achtergrond doet denken aan de Hof van Gethsemane. Zoals de hier afgebeelde leeuw, was ook Jezus sterk, koninklijk en almachtig in het aanvaarden van Zijn lot en Zijn lijdensweg. In onze vriendschap met Hem sluiten wij ons aan bij zijn kracht en belofte. Maar tegelijkertijd worden wij opgeroepen nederig te zijn in onze aanvaarding van Gods wil. Het schilderij is getiteld 'Nederigheid' en geeft dit evenwicht weer waartoe wij geroepen zijn: nederig zijn en toch sterk zijn als leeuwen wanneer wij het Woord verkondigen.

De Bijbel verwijst symbolisch naar Christus als de Leeuw van de stam van Juda (Openbaring 5:5). De leeuw vertegenwoordigt Zijn macht, majesteit en eeuwige heerschappij. Het beeld van een leeuw doet ons ook denken aan de leeuw in het oeuvre van C.S. Lewis, waar Aslan de leeuw veel parallellen vertoont met Jezus: zeer machtig, maar toch nederig.

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
2 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments
Charles Marriott
Lid
Charles Marriott(@chazbo)
7 maanden geleden

Kracht en nederigheid. Een ongewone en zeldzame combinatie om in een mens te vinden. Ik veronderstel wat we hopen in een ouder?

Jo Siedlecka
Lid
Jo Siedlecka(@jo-siedlecka)
7 maanden geleden

Wat een prachtig schilderij!

Lezingen gerelateerd aan Lucas 14:1,7-14

4 november 2020

Lucas 14:25-33

Iedereen die zijn kruis niet draagt, kan niet...

6 november 2019

Lucas 14: 25-33

Iedereen die zijn kruis niet draagt en afkomt...

4 september 2022

Lucas 14:25-33

Iedereen die zijn kruis niet draagt en volgt...

5 november 2019

Lucas 14: 15-24

Maar ze begonnen allemaal excuses te maken

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit u aan bij meer dan 60.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunst Bezinning ontvangen.

Naar de inhoud springen