De Sixtijnse Madonna, ook wel de Heilige Madonna genoemd (detailfoto),
Ontworpen door Rafaël (Raffaello Sanzio da Urbino, 1483-1520),
Olieverf op doek,
Geschilderd circa 1515,
© Dresden Gemäldegallerie, Duitsland

De Sixtijnse Madonna, ook wel de Heilige Madonna genoemd (detailfoto),
Ontworpen door Rafaël (Raffaello Sanzio da Urbino, 1483-1520),
Olieverf op doek,
Geschilderd circa 1515,
© Dresden Gemäldegallerie, Duitsland

Evangelie van 7 november 2019

Er is blijdschap onder de engelen van God over een berouwvolle zondaar

Lucas 15: 1-10

De tollenaars en de zondaars zochten allen het gezelschap van Jezus op om te horen wat hij te zeggen had, en de Farizeeën en de schriftgeleerden klaagden. "Deze man", zeiden zij, "ontvangt zondaars en eet met hen. Dus sprak hij deze gelijkenis tot hen:

Welke man onder u met honderd schapen, die er een verliest, zou niet de negenennegentig in de wildernis achterlaten en het vermiste schaap gaan zoeken, totdat hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden had, zou hij het dan niet met vreugde op zijn schouders nemen en bij thuiskomst zijn vrienden en buren bijeenroepen? "Verheugt u met mij," zou hij zeggen, "ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was." Op dezelfde manier, zeg ik u, zal er in de hemel meer vreugde zijn over één berouwvolle zondaar dan over negenennegentig deugdzame mensen die geen behoefte hebben aan berouw.

Of nog, welke vrouw met tien drachmen zou niet, als zij er een verloor, een lamp aansteken en het huis uitkammen en grondig zoeken tot zij het gevonden had? En dan, als ze hem gevonden heeft, haar vrienden en buren bijeenroepen? "Verheugt u met mij," zou zij zeggen, "ik heb de drachme teruggevonden die ik verloren had." Op dezelfde manier, zeg ik je, is er blijdschap onder de engelen van God over één berouwvolle zondaar.'

Reflectie op het schilderij

De lezing uit het Evangelie van vandaag is zeer dicht, waarin Jezus twee gelijkenissen vertelt: die van het verloren schaap en die van de verloren munt. Het feit dat deze twee gelijkenissen zo kort ter sprake komen en niet op een prozaïsche of onderhoudende manier worden verteld, toont aan dat Jezus geen gelijkenissen vertelt alleen om ons te vermaken, maar dat ze er altijd zijn om een zeer ernstig punt te maken. Het horen van de gelijkenissen zet ons aan tot het nemen van verantwoordelijkheid en tot een beter leven. Zo leren de gelijkenis van het verloren schaap en die van de verloren munt ons dat er in de hemel plaats is voor ALLE zondaars, dankzij Gods genade en vergeving. Jezus vertelde deze twee gelijkenissen om Gods liefde voor ons te illustreren. We raken allemaal wel eens de weg kwijt in het leven. Als dat gebeurt, moeten we troost putten uit het feit dat God ons niet opgeeft. Hij zoekt ons en Hij zal niet opgeven totdat we gevonden zijn... In feite zond God Zijn Zoon, Jezus, om uit te kijken naar de verlorenen... hen te zoeken... en... hen te redden...

Maar laten we eens kort kijken naar de laatste zin van de lezing van vandaag: 'er is blijdschap onder de engelen van God over één berouwvolle zondaar'. Engelen worden genoemd. Engelen hebben door de eeuwen heen deel uitgemaakt van enkele van 's werelds grootste kunstwerken. De vroegste artistieke weergave van een engel is te vinden in de 3de-eeuwse Catacomb of Priscilla in Rome. De afbeelding toont de Aankondiging en een engel daalt neer uit de hemel. Die engel heeft geen vleugels, en pas in de 4e eeuw verschijnen voor het eerst engelen zoals wij ze kennen, met vleugels en een jeugdig uiterlijk. Vanaf die tijd werden engelen regelmatig als zwevende figuren in kunstwerken verwerkt, om de transcendentie van de op de schilderijen afgebeelde hoofdgebeurtenissen te accentueren. Aangezien de Schrift geen vastomlijnde vorm beschrijft van hoe engelen er precies uitzien, liet dit kunstenaars veel ruimte voor creativiteit.

Waarschijnlijk behoren deze twee uiterst charmante engelen, geschilderd door Rafaël rond 1515, tot de bekendste van alle engelen. Ik illustreer hier een detailfoto van een groter schilderij dat in Dresden te vinden is (zie volledig beeld hier). Onze twee engelen zijn afgebeeld op dezelfde leeftijd als Jezus, met warrig haar en gevederde vleugels, alsof ze net zijn geland na een lange vlucht. Deze twee engelen zijn een goed symbool voor de onschuld van de kinderjaren van de engelen. Er wordt gezegd dat deze twee engelen in feite de twee kinderen waren van Rafaëls model voor de Maagd, die Rafaël verwonderd aankeek terwijl hij aan het schilderen was. Rafaël sloot zich er toen snel bij aan en kopieerde hun onbetaalbare uitdrukkingen door ze aan de onderkant van het doek toe te voegen... Zou je niet willen 'zich verheugen onder de engelen van God over één berouwvolle zondaar'. in de aanwezigheid van deze twee engelen? Zou best leuk zijn!

Deel deze evangelielezing

Vond je deze evangelielezing en kunstoverdenking leuk?

Neem deel aan de discussie over dit kunstwerk & Evangelielezing

Subscribe
Notify of
0 Opmerkingen
Inline Feedbacks
View all comments

Lezingen met betrekking tot Lucas 15: 1-10

3 november 2022

Lucas 15:1-10

Verheug u met mij, ik heb de drachme gevonden die ik verloor...

15 september 2019

Lucas 15: 1-10

De parabel van de verloren munt

6 maart 2021

Lucas 15:1-3,11-32

De verloren zoon

14 maart 2020

Lucas 15:1-3,11-32

De verloren zoon

Word lid van onze gemeenschap

Naast het ontvangen van onze dagelijkse lezing van het Evangelie en kunst reflectie, kunt u zich aanmelden voor een gratis lidmaatschap: 

De missie van Christian Art is om dagelijks een lezing uit het Evangelie aan te bieden in combinatie met een gerelateerd kunstwerk en een korte reflectie. Ons doel is om mensen te helpen dichter bij God te komen door de prachtige combinatie van kunst en het christelijk geloof.

MET ONS IN CONTACT KOMEN

Sluit je aan bij meer dan 70.000 mensen die dagelijks onze Evangelielezing en Kunstreflectie ontvangen

Ga naar de inhoud